vineri, 26 august 2016

Cutremurul din Italia ar trebui să „cutremure” conștiințele și în România.

Amatrice - vechiul este la pământ, noul este în picioare !
Am ales, intenționat, această imagine. Pentru că eu vreau să mă refer la consecințele cutremurului sub aspectul imobilelor care, vechii fiind, chiar dacă mult apreciate pentru vechimea lor, au devenit „ucigașe”. Alături sunt clădirile care au rezistat cutremurului, clădiri mai noi, mai rezistente.

Turismul cultural-istoric dus la absurd are astfel de consecințe: moartea locuitorilor și a turiștilor ca urmare a prăbușirii clădirilor vechi și foarte vechi sau a clădirilor construite fără a ține cont posibilitatea producerii unui cutremur. O hartă seismică a Europei ne arată că Italia, alături de Turcia și Grecia, este „roșie” ! Posibilitatea producerii cutremurelor devastatoare este uriașă. Istoria este martoră.

Tema clădirilor istorice și a soartei lor există și la noi. Persoane care promovează agresiv turismul istoric-cultural cu țintă clădirile istorice sunt și la noi. Clădirile vechi au admiratori înrăiți, chiar dacă majoritatea acelor clădiri au devenit un real pericol public. Un cutremur „mai de Doamne ajută” le va pune la pământ fără nici un fel de discuție. Nu mai au rezistență funcțională. Niciunul dintre „admiratorii” lor nu se gândește la consecințele păstrării lor în picioare, la viețile pe care le pot curma aceste clădiri. Pe lângă locatari sunt puși în pericol cei care circulă pe străzile ce le înconjoară. Până și atitudinea tolerantă a autorităților publice poate fi considerată o tentativă de crimă. O crimă cu premeditare, pentru că se cunoaște, foarte bine soarta acestor clădiri la un cutremur ca cel din Italia.

Cutremurul din Italia ne arată unde se ajunge când te gândești la bani și nu la viața oamenilor.

În București, dar și în alte localități, sunt clădiri vechi protejate prin acțiunea constantă împotriva dărâmării lor a organizațiilor de tot felul. La care se adaugă Ministerul culturii unde și-au găsit locul tot felul de „apărători ai istoriei arhitecturale” și „culturii urbanistice”. Din nefericire, o mare parte dintre ele sunt ocupate de instituții publice care au rolul de intervenție de specialitate. Este anormal ca IGSU să aibă personalul și tehnica de intervenție în clădiri care au fost expertizate ca fiind în pericol de prăbușire la un cutremur ! Dacă mor salvatorii, dacă le este distrusă tehnica de intervenție, cine dracu mai intervine ? La fel de anormal este să ai legi clare dar să nu le aplici. Dacă le aplici, îți sar în cap „salvatorii” de tot felul. Acei „salvatori” care se declară societate civilă. Ca să fiu rău, pot spune fără să greșesc că acei salvatori gândesc cu altceva decât cu capul.

Dacă o clădire veche, în care a trăit nu știu care persoană pentru care s-a dezvoltat un anume cult, este mai retrasă de la stradă, o eventuală prăbușire a ei ne punând în pericol viața altor persoane, mai poate fi lăsată în picioare până la prăbușire, o clădire aflată la stradă nu mai poate avea aceeași soartă. Mai ales dacă în imediata apropiere a ei există alte clădiri de interes public, clădiri în care publicul se află în mod constant în număr mare. O astfel de clădire trebuie demolată urgent. Indiferent dacă place sau nu ONG-urilor care „trăiesc” de pe urma unor astfel de relicve istorice sau proprietarilor.

Unele clădiri nu mai pot fi salvate. Structura lor de rezistență este din ce în ce mai slabă pe măsură ce trece timpul. Dacă au proprietar, acela trebuie obligat să le dărâme și să construiască altceva pe spațiul lăsat liber. Dacă este a statului, nici nu se mai pune problema păstrării ei pentru „istoria culturală”. Între „istoria culturală a urbanismului în localitate” și viața oamenilor nu există alegere. Viața oamenilor este infinit mai importantă.

S-au tot dat semnale privind clădirile cu „bulină roșie”. Ca un făcut, din diferite unghere obscure, au tot răsărit „apărători și salvatori” care vin să demonstreze că eliminarea lor distruge istoria orașului, îi distruge identitatea culturală, îi aia și ailaltă. Dacă primăria vrea eliminarea unei clădiri, imediat „salvatorii” deschid o acțiune la instanța de judecată. Pot să calific acei salvatori ca fiind complici la crimă ? De ce nu. Nimic nu mă împiedică. Ba, dacă mă gândesc mai bine, am și suport legal  pentru această judecată.

Noul Cod civil îmi dă dreptate. La fel era și în vechiul Cod civil:
Art. 1349
Răspunderea delictuală
(1) Orice persoană are îndatorirea să respecte regulile de conduită pe care legea sau obiceiul locului le impune şi să nu aducă atingere, prin acţiunile ori inacţiunile sale, drepturilor sau intereselor legitime ale altor persoane.
(2) Cel care, având discernământ, încalcă această îndatorire răspunde de toate prejudiciile cauzate, fiind obligat să le repare integral.
(3) În cazurile anume prevăzute de lege, o persoană este obligată să repare prejudiciul cauzat de fapta altuia, de lucrurile ori animalele aflate sub paza sa, precum şi de ruina edificiului.
(4) Răspunderea pentru prejudiciile cauzate de produsele cu defecte se stabileşte prin lege specială.
Voi mai pune niște articole din Codul civil dar și o explicație juridică de pe site „raspunsuri juridice”,  a av. Dobrescu Bogdan privind „forța majoră”. Le găsesc utile problemei ridicate de mine în articolul de mai sus.
Art. 1376
Răspunderea pentru prejudiciile cauzate de lucruri
(1) Oricine este obligat să repare, independent de orice culpă, prejudiciul cauzat de lucrul aflat sub paza sa.
(2) Dispoziţiile alin. (1) sunt aplicabile şi în cazul coliziunii unor vehicule sau în alte cazuri similare. Cu toate acestea, în astfel de cazuri, sarcina reparării tuturor prejudiciilor va reveni numai celui a cărui faptă culpabilă întruneşte, faţă de ceilalţi, condiţiile forţei majore.
Art. 1377
Noţiunea de pază
În înţelesul dispoziţiilor Art. 1375 şi 1.376, are paza animalului sau a lucrului proprietarul ori cel care, în temeiul unei dispoziţii legale sau al unui contract ori chiar numai în fapt, exercită în mod independent controlul şi supravegherea asupra animalului sau a lucrului şi se serveşte de acesta în interes propriu.
Art. 1378
Răspunderea pentru ruina edificiului
Proprietarul unui edificiu sau al unei construcţii de orice fel este obligat să repare prejudiciul cauzat prin ruina lor ori prin desprinderea unor părţi din ele, dacă aceasta este urmarea lipsei de întreţinere sau a unui viciu de construcţie.
Art. 1380
Cauze de exonerare
În cazurile prevăzute la Art. 1375, 1.376, 1.378 şi 1.379 nu există obligaţie de reparare a prejudiciului, atunci când acesta este cauzat exclusiv de fapta victimei înseşi ori a unui terţ sau este urmarea unui caz de forţă majoră.
Av. Dobrescu Bogdan
Forta majora este o imprejurare de origine externa, cu caracter exceptional, care este absolut imprevizibila si inevitabila. Noile dispozitii ale art. 1351 alin. (2) C.Civ. prevad ca “ Forta majora este orice eveniment extern, imprevizibil, absolute invincibil si inevitabil
Pentru a fi in prezenta cazului de forta majora, este necesar sa fie indeplinite trei conditii, caractere particulare ale evenimentului prejudicios:
-exterioritatea, fapt relevant de art. 1351 alin. (2) care se. refera la o “cauza straina”. Acest caracter a fost pus in evidenta de catre practica judiciara, in special in cazurile de raspundere pentru prejudiciile cauzate de lucruri si animale. Evenimentele de forta majora sunt fenomene naturale extraordinare, straine de activitatea si vointa omului.
-imprevizibilitatea, situatie care se refera atat la producerea imprejurarii cat si la efectele acesteia. Imprevizibilul se deosebeste de previzibil cu ajutorul unui criteriu de normalitate, domeniul imprevizibilitatii restrangandu-se la evenimente care, desi se pot produce, sunt prin raritatea lor extraordinare. Prin urmare, forta majora presupune o imprevizibilitate cu caracter obiectiv si absolut, un asemenea eveniment apreciindu-se luand ca etalon prudenta si diligenta unei persoane care depune toata grija de care este capabil un om in activitatea sa.
-inevitabilitatea si absoluta invincibilitate. Chiar daca un fenomen este imprevizibil, nu poate fi calificat ca un caz de forta majora, daca a existat posibilitatea preintampinarii producerii lui sau posibilitatea de a se evita efectele sale pagubitoare. Aceasta inevitabilitate trebuie sa fie absoluta pentru orice persoana. Aprecierea de face tinad cont de toate posibilitatile unei persoane care care depune diligenta maxima de care este in stare cel mai capabil om
Noul Cod civil, in art. 1351 alin. (2) foloseste pentru definirea fortei majore termenii de eveniment etern, imprevizibil, absolut invincibil. Principalul efect al fortei majore este este excluderea raspunderii civile, nu consecinta inlaturarii raspunderii persoanei care ar fi fost obligata la repararea prejudiciului
Fiind un fapt juridic, poate fi dovedita cu orice mijloc de proba.
In situatia in care forta majora este singurul fenomen care a provocat prejudiciul, angajarea raspunderii civile este exclusa, deoarece lipseste vinovatia celui care a comis fapta ilicita. In situatia in care prejudiciul este provocat de un complex de factori, dintre care numai unii intrunesc caracterele fortei majore, iar altii sunt cazuri fortuite, avem doua situatii;
-daca legea asimileaza cazul fortuit cu forta majora, atunci raspunderea va fi exclusa in totalitate
-daca legea prevede ca numai forta majora exclude raspunderea civila, obligatia de reparare va fi proportionala cu contributia cazului fortuit la producerea prejudiciului
Pentru toate clădirile cu bulină roșie din București și din țară nu mai există posibilitatea exonerării de răspundere în cazul unui cutremur, caz de forță majoră, pentru că se știe care va fi comportamentul probabil al respectivelor clădiri la un cutremur ! Pentru aceste clădiri dar și pentru altele, care încă nu au fost expertizate, se va putea dovedi că „a existat posibilitatea preîntâmpinării producerii unor pagube sau de evitare a producerii acestora”. Dărâmarea unor astfel de clădiri periculoase este prima condiție. Din moment ce structura lor de rezistență este prea slabă pentru a fi reabilitate, dărâmarea lor este obligatorie. Marii doritori de „istorie arhitecturală” pot pune mână de la mână și construi un album foto sau o arhivă de filme despre acele clădiri însă nu pot împiedica salvarea oamenilor de la un dezastru previzibil. Da, previzibil, pentru că avem un istoric seismic în mare parte din țară, pentru că avem mai multă informație privind teritoriul țării sub aspectul construcției lui geologice, pentru că avem un Institut care ne tot atrage atenția asupra evoluției geologice a terenului pe care există România, ca țară.

joi, 25 august 2016

PNL Sector 3 și-a ales noua conducere după o adunare „îngrozitor” de normală.

Ieri am ales. Cu o majoritate de voturi covârșitoare, am reales pe Florin-Alexandru Alexe în funcția de Președinte al Organizației PNL Sector 3 București. De ce ? Pentru că așa am vrut noi, membrii organizației. Pentru că știm de ce !

Colegul nostru Av. Măduța Sorin Dinu (contracandidatul lui Florin) a avut o prestație frumoasă. Inimos, activ, bun vorbitor însă insuficient pentru a câștiga.

Vorba lui Florin în prezentarea proiecției sale de viitor: fuziunea la PNL Sector 3 s-a terminat. Punem punct. Micile șicane personale intră la categoria „viața activă a organizației”. Ca organizație însă, suntem un tot.  Fără discuție ! Fără speranțe pentru consumatorii de can-can-uri politice. În Sectorul 3 activează PNL, un PNL închegat, un PNL potent, un PNL de viitor.

S-au aprobat 4 rezoluții. Fiecare rezoluție este un angajament pentru viitor. Pentru o altfel de viață socială. Pentru o altfel de viață pentru locuitorii sectorului dar și o invitație pentru toate organizațiile PNL privind proiecțiile de viitor în comunitatea în care activează.

O primă rezoluție s-a referit la invitația de a trece pragul „mânecuțelor contabile” și a „creionului chimic uns cu limba” (chiar dacă acum se folosește pixul !) la tehnologia informației, la folosirea instrumentelor oferite de internet și tehnologia informației pentru a comunica, pentru a vota, pentru a calcula rezultate ... exploatând astfel ușurința relaționării între oameni cu instrumentele pe care fiecare le avem la îndemână - calculatoare, telefoane mobile, rețeaua de internet etc. -, protejând resursele planetei, în special prin reducerea factorilor de risc asupra mediului (mai puțină hârtie folosită - mai puțini copaci tăiați !).

Rezoluția „Tehnologia informației - instrument pentru creșterea calității vieții” a primit votul unanim al tuturor membrilor participanți. Prezentarea verbală și scrisă a rezoluției a fost însoțită de o simulare a unui vot electronic. M-am conectat și eu la aplicația propusă de colegul nostru Frunză Bogdan-Alexandru și am participat la simulare, alături de alți 100 și ceva de colegi. A fost enervant de simplu și eficient. În câteva minute am votat pe mai multe liste de candidați, iar în foarte scurt timp am avut rezultatul. Afișat pe ecranul sălii, pentru fiecare listă, pentru fiecare ales, fără a mai aștepta o numărare a voturilor de lungă durată (cum a fost în realitate, pentru că am votat pe buletine de vot din hârtie - sper că pentru ultima oară !). În concluzie, am votat (rămâne bătut „în cuie” !), să avem vot electronic la alte alegeri în organizația de sector. PNL va avea ocazia să aprecieze rezoluția noastră și să o extindă la nivelul tuturor organizațiilor partidului. Nu este exclus să existe și o variantă mixtă. Unii vor vota electronic, alții vor vota pe buletine de vot. Oricum, șansele fraudării votului vor fi minime casă nu spun inexistente.

O altă rezoluție, prezentată de Violeta Vijulie, s-a referit la „Cartea neagră a administrației lui Robert Negoiță”. Ți se face părul măciucă văzând ticăloșiile la care s-a pretat cel mai mare datornic privat al țării. „Cartea neagră” a ajuns la 50 de pagini. În fiecare zi este monitorizată activitatea lui Negoiță și a majorității PSD din Consiliul local iar Cartea primește pagini noi cu ticăloșiile PSD la primărie.

Capitolele de până acum sunt despre acțiuni grave. Foarte grave:

 1. Metoda „mitei electorale”, sub forma ajutoarelor sociale pentru 12% din populația cu drept de vot a Sectorului 3 - 55.000 persoane !
 2. „Inginerie” PSD cu programele de reabilitare a blocurilor.
 3. Școli transformate abuziv în sedii ale primăriei.
 4. Lucrări ilegale de amenajare pe B-dul Unirii cu acoperire legală
 5. Primarul betoanelor face ravagii din nou

Chiar dacă Robert Negoiță și aliații lui din Consiliul local au blocat intrarea consilierilor locali ai PNL în comisiile speciale ale Primăriei de sector, pentru ca aceștia să nu aibă acces la toate informațiile, monitorizarea va fi activă. Oricât de mult se va ascunde Robert Negoiță de PNL, nu va scăpa.

În contextul celor de mai sus, se cuvine a arăta că Robert Negoiță a apelat la Gabriela Vrânceanu Firea - noul „faraon” de București, din dinastia Pandeleilor de Voluntari -, pentru a primi în administrarea Primăriei Sectorului 3, prin Hotărâre a Consiliului General a municipiului București, B-dul Unirii astfel încât, cheltuielile anterioare de milioane de euro din bugetul Primăriei Sector 3 să primească ok-iul legal. Ticăloasa manevră a fost oprită datorită opoziției ferme a consilierilor generali ai PNL, conduși de Cristian Olteanu, în ședința condusă de perversa Firea.

Rezoluția „Republica - o nouă viață” a fost prezentată de Cristina-Ancuța Pocora, deputatul PNL care a încercat într-un sector dominat de PSD să lupte cu mafia roșie la alegerile locale. Nu am reușit să îl învingem, știm de ce, dar vom reuși până la urmă.

Ideea a fost lansată de Cristina Pocora și pe timpul campaniei electorale. Alegătorii din Sectorul 3 au ales cele 55.000 de pomeni electorale oferite de Robert Negoiță și nu un proiect de viitor cu locuri de muncă și siguranța unei dezvoltări economice ! Păcat. Beneficia și Sectorul 3, beneficia și Bucureștiul, beneficia întreaga țară. Au ales pomana electorală, mita electorală pe care au și păpat-o. Acum se caută prin buzunare după firimituri.

În esență, este vorba despre 14 ha de teren intrate în patrimoniul primăriei de sector din cele 46 ha deținute anterior de Uzinele Republica ! Uzinele au avut în vremurile bune peste 10.000 de angajați iar astăzi există un singur angajat care are grijă de ce nu s-a furat. Inițiativa PNL Sector 3 vrea să readucă spațiul în zona economiei și să fie evitată posibilitatea de a fi „ocupată” de noi investiții imobiliare specialitatea fraților Negoiță și a aliaților lor. PNL propune ca suprafața de 14 ha să devină un parc industrial sub forma unei platforme tehnologice, a unui centru de afaceri, proiect care ar aduce noi locuri de muncă pentru locuitorii Sectorului 3 și revigorarea zonei care și-ar schimba statutul de „cartiere-dormitor” în cel de „cartiere-vii”, cu activitate economică importantă.

Ultima rezoluție are rădăcini vechi în PNL Sector 3. Cu ani în urmă am participat la campania de promovare în rândul populației a ideii de a construi în sector un spital de urgență dar și unul generalist după ce spitalul „Caritas” a fost închis. Am continuat campania an de an. În campania la alegerile locale, spitalul a fost printre proiectele propuse de PNL, prin Cristina Pocora. Rezoluția, prezentată de dr. Jansen Bogdan George (ultimul director al spitalului Caritas), este o promisiune a PNL Sector 3 pentru cetățenii sectorului că ne păstrăm obiectivul politic anunțat de atâta timp. Să luptăm pentru ca Sectorul 3 să aibă spitalul său. Pentru cetățenii săi.

În afara primei rezoluții care privește direct viața internă a partidului, celelalte trei sunt dedicate locuitorilor sectorului. Sperăm că ei vor înțelege faptul că proiectele de dezvoltare economică a sectorului, proiectele dedicate sănătății populației - culmea, principala preocupare a populației Bucureștiului este sănătatea, după sondajul comandat de PNL -, proiectele dedicate învățământului sunt vitale pentru o viață mai bună pentru ei în Sectorul 3. Borduriada lui Robert Negoiță, cimentarea locurilor unde sunt plantați copacii pe trotuare sunt bani aruncați în vânt. Lucrările imobiliare cu destinație pentru locuințe nu aduc bani în viitor, dau de lucru firmelor lui Robert Negoiță și partenerilor lui de afaceri. Și atât. Nu dau o șansă viitorului care privește locuri de muncă, economie dezvoltată, învățământ de calitate, imagine de capitală europeană.


marți, 23 august 2016

Doar aproape 6700 de români din diaspora înscriși în Registrul Electoral. De ce ?

Agerpres. AEP a comunicat situația la zi a înscrierilor în Registrul Electoral a românilor cu domiciliul sau reședința în străinătate.

Motiv de bășcălie pentru cei din PSD și aliații lor de la ALDE.

Motiv de îngrijorare pentru cei din celelalte partide. Mai ales că românii din diaspora formează o categorie aparte pentru alegerile parlamentare. Au o circumscripție electorală dedicată.

Aproape oficial, se admite faptul că avem o diaspora formată din aproximativ 3.000.000 de români. Răspândiți în toată lumea. Datele nu sunt exacte. Nici nu pot fi, având în vedere actualele reglementări.

Circulația românilor peste frontieră este foarte mare. Nu sunt luați în evidență la ieșire. Nici la intrare. Suntem în spațiul european al liberei circulații. Nu avem nici o procedură administrativă obligatorie prin care ei să comunice autorității locale că pleacă în străinătate la muncă sau pentru stabilirea reședinței. De aceea, pe listele electorale, oameni plecați de ani de zile în altă țară sau prin alte țări, apar ca fiind prezenți ! De aici la proceduri de fraudare a alegerilor nu este decât un pas. Iar pasul a fost făcut de mai multe ori.

Neoficial, se vorbește de o diasporă formată din peste 5.000.000 de români și chiar mai mult. Sunt cifre mari. Sunt cifre care pot naște idei „crețe”. De fapt au și apărut. Oportuniști găsești pe toate drumurile. Iar când este vorba despre „organizații ale românilor din diaspora”, aici ai mari șanse să găsești tot felul de „personalități”. Organizațiile acestea participă activ la dezinformare. Metoda este veche, antică și de demult. A folosit-o PNȚ-CD când afirma că are peste 1.000.000 de membri și câteva milioane de simpatizanți pentru a obține puterea de la celelalte formațiuni politice. A folosit-o UNPR-ul lui Gabriel Oprea când cerea putere de la PSD în guvern. Au folosit-o sindicatele pentru a fi băgate în seamă de guverne. După cifrele comunicate de sindicate, ar fi trebuit să avem în România cam 25 de milioane de persoane aflate în câmpul muncii. Acum se folosește copios de această formă de manipulare unii care și-au tot făcut „organizații ale românilor din diaspora”.

AEP ne dă cu „tigaia” în cap. Face bine ce face. Putem astfel să judecăm lucrurile mai bine. Putem chiar să ne croim o imagine a diasporei române.

Situația dată de AEP, până la această dată, este încurajatoare pentru unele analize.

 1. Spania2.407 pentru vot prin corespondență și 529 pentru vot la secție, 
 2. Italia1.023 pentru vot prin corespondență și 145 pentru vot la secție, 
 3. Republica Moldova29 pentru vot prin corespondență și 537 pentru vot la secție, 
 4. Germania266 pentru vot prin corespondență și 13 pentru vot la secție, 
 5. Franța237 pentru vot prin corespondență și 37 pentru vot la secție, 
 6. Regatul Unit226 pentru vot prin corespondență și 31 pentru vot la secție, 
 7. Belgia146 pentru vot prin corespondență și 40 pentru vot la secție, 
 8. Danemarca104 pentru vot prin corespondență și 15 pentru vot la secție, 
 9. Australia101 pentru vot prin corespondență și 15 pentru vot la secție.

Rămâne să vedem, la alegeri, câți vor veni la vot pe listele suplimentare. Totuși, nu putem să ne oprim cu analiza aici. În general, la alegerile parlamentare și prezidențiale, diaspora a contribuit cu aproximativ 500.000 de voturi (ca să fiu generos) - din cele 3.000.000 acceptate oficial sau cele 5.000.000 vehiculate de „organizațiile românilor din diaspora”. Înregistrarea în Registrul Electoral are însă o particularitate. Este vorba despre cetățenii români care au domiciliul sau reședința legală în țara respectivă. Pe listele suplimentare vor apare cei care nu au așa ceva sau care nu doresc să își „deconspire” locația.

Nu văd, încă, Ungaria ! Pentru referendumul cerut de Viktor Orban cu privire la refugiați, cetățenii români care dețin și cetățenia ungară au declarat presei că se înscriu în Registrul Electoral ungar pentru că au obligația ca cetățeni ai Ungariei să se exprime prin vot cu privire la viața Ungariei în probleme de interes major. Când este vorba de România, cei care s-au mutat în Ungaria fără a renunța la cetățenia română, nu mai au același simț al responsabilității ? Mai ales că niște date oficiale ne spun că în Ungaria există o diasporă română de câteva sute de mii de români !

Cetățenii care s-au înscris în Registrul Electoral român au acest simț al responsabilității față de țara de origine. Le acord respectul meu. Deplin. Mă înclin în fața lor. Sunt persoane care au educație civică. Sunt persoane care știu că drepturile lor ca cetățeni sunt strâns legate de obligațiile lor ca cetățeni. Pentru o diasporă atât de mare, ei sunt tare puțini.

În Spania, românii constituie a doua etnie, se spune. Chiar se afirmă că Spania nu are probleme ca alte țări din vest cu radicalizarea confesională (islamistă !) pentru că imigranții sunt în majoritatea lor europeni din spațiul UE. La peste un milion de români în Spania doar aproape 3.000 sunt legali ? Situația este asemănătoare în Italia, unde numărul de imigranți români este aproape dublu ca în Spania, aproape 2 milioane ! Iar în Registrul Electoral s-au înscris aproape 1.200 de români ! Mult mai puțin ca în Spania.

Republica Moldova are câteva sute de mii de cetățeni care au și cetățenia română. După numărul mic înscriși în Registrul Electoral român înseamnă că pe restul nu îi interesează ce se votează în România. Iar aici trebuie să ținem cont de faptul că majoritatea celor care s-au zbătut să obțină cetățenia română au avut ca scop migrarea în statele din vestul Europei. Așa că, la diaspora română trebuie să acceptăm că are o componentă serioasă formată din cei care au obținut cetățenia română pentru a emigra. Câteva zeci sau sute de mii de moldoveni care lucrează în străinătate și pentru care avem responsabilitatea ca țară deși ei nu au treabă cu noi.

Înțeleg că statul, prin organismele sale, nu are cum le spune celor din diaspora că abuzează de apartenența la România atunci când fac unele cereri dar nu participă la viața societății atunci când sunt chemați să o facă. Statul nu poate face acest lucru însă îl putem face noi, ceilalți. Putem să le spunem, în calitate de concetățeni, că dacă vor ceva de la statul român, atunci să își îndeplinească și obligațiile față de statul român. Iar exercitarea votului este o obligație, morală.

Trimiterea de bani acasă, la familie este un lucru bun. Lăudabil. Familia va avea bani să cumpere produsele de care are nevoie iar din prețul produselor statul va prelua taxele și impozitele legale. Unul care trăiește și muncește în România contribuie mult mai mult la nevoile financiare ale statului. El va avea o contribuție suplimentară, directă, la finanțarea nevoilor statului. Nu suntem pe picior de egalitate. Să fie clar.

Susțin ideea de a avea mai mulți parlamentari pentru diaspora. Este nevoie ca parlamentarii care vor completa circumscripția electorală destinată diasporei să poată ajunge în toate țările unde trăiesc românii și să îi cunoască. Să le știe problemele pentru ca ministerul de externe să poată lucra în interesul lor, în limitele conferite de legislația internațională în vigoare. De legislația statului în care își au reședința. De legislația română care are norme pentru astfel de situații. Dar pentru asta, trebuie ca ei, cei care trăiesc în alte țări, să spună unde sunt ! Cu ce se ocupă. Cum pot fi găsiți atunci când au nevoie de sprijinul statului român.

Îmi place să cred, deși nu am date certe, că românii care sprijină partidele progresiste din România sunt cei care s-au înscris și urmează să se înscrie în Registrul Electoral pus la dispoziție de AEP. Îmi place să cred acest lucru pentru că acești oameni iubesc legalitatea, respectă legile, se respectă pe ei și țara din care provin.

luni, 22 august 2016

Raportul la 100 de zile al lui Cristian Ghinea. Concluzia ? PSD și ALDE mint copios !

Războiul adevărului contra minciunii continuă. Membrii Guvernului Cioloș scot la iveală, zi de zi, câte „o gogonată” de-a PSD sub conducerea strălucitului VV Ponta, fie-i uitarea deplină !

Agerpres selecționează, și bine face, câte un mic colaj din raportul pentru 100 de zile ale ministeriatului lui Cristian Ghinea. Fonduri europene, acțiuni ce trebuiau desfășurate din 2014 încoace și nu s-au desfășurat, situația de criză actuală din cauza timpului extrem de scurt pe care România îl mai are la dispoziție pentru a accesa în anii care vin fondurile europene necesare ca aerul pentru dezvoltare.

Preiau trei citate de la Agerpres și las la latitudinea celor de bună credință să judece situația prezentată.
Guvernul de atunci nu a început acreditarea din 2014 cum ar fi trebuit să o facă. Singura AM (Autoritate de Management n.r) desemnată este cea de Dezvoltare Rurală (AM PNDR). Acolo au și început rambursările. Astfel, în luna mai, după doi ani și jumătate de la startul perioadei de programare actuală, au venit primele rambursări, în valoare de 57 milioane de euro. Pe 8 august, Comisia Europeană a mai acceptat pentru rambursare încă 231 milioane de euro aferente PNDR. Așadar, rata de absorbție (rambursare) a fondurilor europene în România a ajuns la aproape 1 %. Fantomaticul 0% este un mit, după ce rambursările au început în mai 2016 
Realist vorbind, nici nu ar trebui să fie motiv de isterie publică. Media UE este de 1,5% în acest moment. Ratele oficiale de absorbție, la 31 mai, erau, printre altele: Bulgaria (0,07%), Cipru (0,23%), Spania (1,87%), Ungaria (0%), Italia (0,39%), Polonia (0,87%), România (0,18%). Procesul de desemnare (acreditare) va fi finalizat în acest an și pentru asta muncim susținut. În acest fel, în 2017, odată cu acreditarea tuturor AM-urilor, urmează ca România să primească imediat de la Comisia Europeană 3,6 miliarde de euro (mai exact, previzionăm: 3.671.203.258 euro) 
Acesta este mersul lucrurilor, acesta este ritmul în relația cu Comisia Europeană. Politicienii amestecă lucrurile când vorbesc despre 'absorbție', cu intenția clară de a manipula — inunda spațiul public cu cifre false ( se aude madam Birchall ?!). În ceea ce privește fondurile aferente programării financiare anterioare, Guvernul Cioloș a reușit să crească rata de absorbție curentă de la 58,67% (totalul între 2007 și 2015) la 76,69%. În 2016 au intrat în țară 2,9 miliarde de euro. (...) Absorbția fondurilor europene din actuala etapă de programare este, în prezent, mai degrabă o temă de manipulare politică decât o preocupare necesară. Lansarea ghidurilor și cererile de proiecte sunt cele care contează în această fază. Iar Guvernul Cioloș a lansat ghiduri pentru 13 miliarde de euro — pentru autostrăzi, termoficare, reducerea abandonului școlar, combaterea sărăciei, antreprenoriat, siguranță rutieră, economie social, etc. Suma reprezintă 47% din toate fondurile structurale 2014 — 2020 — chiar mai mult dacă includem și dezvoltarea rurală
 Ei bine, la toate astea trebuie adăugată și afirmația lui Ghinea că în anii 2014 și 2015 - perioada guvernării Ponta de la PSD -, am avut 0 absorbție din fondurile europene ! Păi cum să nu fie ? Dacă nu pot fi prăduite de baronii PSD la ce or mai fi bune fondurile europene ?!
 

PNL susține demersurile Guvernului Cioloș. Aici, despre învățământ.

Din punctul de vedere al PNL, Guvernul Cioloș a răspuns cererilor partidului pentru însănătoșirea și modernizarea învățământului. Comunicatul de presă al deputatei Raluca Țurcan este aici, pe pagina PNL, aici la Agerpres.

Punctual, Raluca Țurcan semnalează, de fapt, realizările Guvernului Cioloș în domeniul învățământului. Fapte nu vorbe !

Declarația de final a deputatei este logică:

PNL susține în continuare demersurile Guvernului și sperăm ca, până la începutul anului școlar, să fie rezolvate și problemele privind: decontarea integrală a navetei școlare, achiziționarea manualelor pentru elevii de clasa a IV-a și obținerea avizelor de funcționare a școlilor.
1. S-a îmbunătățit legislația privind etica în mediul academic: astfel, avem primele verdicte de plagiat din partea Ministerului Educației;
2. S-a reformat CNATDCU;
3. S-a redeschis dialogul privind învățământul dual și i s-a acordat toată atenția de care avea nevoie;
4. Guvernul a colaborat cu parlamentarii PNL la îmbunătățirea legislației privind acordarea burselor și facilităților fiscale antreprenorilor care sprijină orice formă de educație sau cercetare, iar inițiativa PNL privind Bursa Investitorului a mai făcut un pas în față;
5. Este primul an în care elevii de clasele a XI-a și a XII-a vor primi manuale gratuite, așa cum prevede Legea de acum 5 ani;
6. Proiectul PNL ”Masă la Școală” este tot mai aproape de a fi implementat din anul școlar 2017-2018. Din această toamnă, Guvernul Cioloș va implementa un proiect pilot în 22 de școli în care elevii vor primi o masă caldă sau un pachet cu alimente diversificate;
7. Nu au mai existat scandaluri la examenele naționale (Evaluarea națională, Bacalaureat, Titularizare și Definitivat). Acestea au fost organizate eficient și cu respectarea legislației în vigoare.
8. Legea susținută de PNL privind recuperarea nediscriminatorie a creșterilor salariale restante este în vigoare și primește finanțare.
9. Finanțarea de stat urmează nediscriminatoriu și elevii din învățământul privat sau confesional
Deci, se poate. Normal, treaba nu este finalizată însă există premise pentru ca ea să continue dacă și numai dacă PSD și ALDE nu acaparează voturile majorității la alegerile parlamentare din toamnă/iarnă. Dacă se va întâmpla așa ceva, o vom vedea pe Abramburica și ceilalți „corifei” ai învățământului de mântuială din PSD și ALDE cum vor „repune învățământul pe calea de dinainte”. Calea inculturii.

Românii au emigrat. Localitățile stau să se desființeze. Guvernul trebuie să reorganizeze țara.

Guvernul a început o treabă, cu ceva timp în urmă, a ajuns la un rezultat care însă arată ca naiba. Pentru orgoliul nostru, desigur, dar și pentru viitorul nostru, fără nici o îndoială. De aici s-a ajuns la o propunere de reorganizare administrativă a teritoriului.


Ministerul Dezvoltării Regionale și a Administrației publice a pus în dezbatere proiectul Legii privind aprobarea Planului de Amenajare a Teritoriului Național (aici).

În Expunerea de Motive la proiectul legii, MDRAP aduce multe detalii însă concentrează și principiul noii reorganizări:
Criteriul nou utilizat în clasificarea localităților este rolul teritorial conferit de: statutul administrativ, poziția geografică, poziția în rețeaua de localități, nivelul de echipare și dotare, valențele de natură culturală și ecologică.
Se propune clasificarea unităților administrativ teritoriale urbane în 7 categorii după cum urmează:
- municipiu capitală, de importanță națională;
- municipii poli regionali principali;
- municipii poli regionali secundari;
- municipii poli județeni principali;
- municipii și orașe poli județeni secundari;
- municipii și orașe centre urbane cu rol zonal;
- municipii și orașe centre urbane cu funcții specializate. Localitățile componente ale municipiilor și orașelor sunt incluse în rețeaua localităților urbane.
Pentru unitățile administrativ teritoriale rurale se propune o grupare pe 2 categorii după cum urmează: comune poli rurali (comune cu funcție de loc central) și alte comune.
Satele componente ale polilor rurali și comunelor, precum și satele aparținătoare municipiilor și orașelor își păstrează caracterul rural și aparțin rețelei de localități rurale.
În funcție de categoria în care sunt încadrate, localitățile vor fi monitorizate cu ajutorul unor indicatori privind populația, profilul economic, nivelul de echipare cu infrastructuri tehnice, servicii sociale sau calitatea factorilor de mediu.
Proiectul de lege va reglementa procedurile de trecere de la o categorie de unități administrativ teritoriale la alta și cea de actualizare a clasificării localităților urbane și rurale.
 Această inițiativă poate fi tratată cum place fiecăruia. Deja observ că presa preia și folosește doar senzaționalul. Există și senzațional dar există și rațiune, proiecție în viitor, interes economic, scop etc.

Da, sunt localități care de fapt sunt ca alegătorii lui Dragnea, în Teleorman. Sunt pe hârtie însă ele sunt moarte demult. Fiind pe hârtie, li se alocă fonduri guvernamentale și județene. Bani buni la dispoziția baronilor politici locali !

Dacă privim harta de mai sus, cu atenție, vom observa că este destul de ciudată. Apar județe, pe o altă hartă, cu localități din care a plecat populația (vezi Anexa 5), dar pe harta de mai sus nu se pupă situația. Teleormanul, de exemplu. Nu mai spun de faptul că în Moldova nu văd nici o localitate consemnată cu scăderea populației ! Bacău, Iași, Neamț, Vaslui nu au comune și orașe cărora le-a scăzut populație ? Care este situația reală ? Sau, nu cumva, autoritățile locale respective nu au comunicat datele ?

Cei de la HotNews merg un pas mai departe și selectează un număr mare de localități care și-au pierdut un mare număr de locuitori. Eu am preluat doar un segment din listă.
Denumire oras
2012-1990* %
Brașov -76202 -21,63
Reșița -29381 -26,49
Mediaș -23412 -31,08
Hunedoara -21878 -24,19
Petroșani -11285 -21,30
Cugir -9660 -27,51
Turnu Măgurele -8511 -23,45
Sighișoara -8397 -20,94
Vulcan -8335 -23,04
Roșiori de Vede -8051 -21,41
Bălan -7825 -52,04
Carei -7373 -25,21
Moldova Noua -7238 -36,05
Viseu de Sus -5959 -26,87
 Să gândim acum în perspectiva Listelor de votare permanente, în perspectiva alegerilor parlamentare din decembrie și să constatăm că va fi o neconcordanță clară între „drepturile” județelor. Brașovul, de exemplu, va mai avea același număr de deputați pe lista circumscripției județene ? Numai Brașovul, ca oraș, a pierdut prin cei 76202 cetățeni lipsă un loc de deputat ! Cine are răbdare și un interes mai mare ca al meu de a scormoni listele puse la dispoziție de MDRAP poate găsi foarte multe „ciudățenii”. Revin iar la datele „curioase” din unele județe. Curate ca lacrima însă cu o emigrație foarte bine cunoscută de localnici. La Onești, mi s-a spus că au rămas doar jumătate din locuitorii de la 1990 ! În listele ministerului ... pauză. De parcă Oneștiul ar avea încă 70 de mii de locuitori ! Cineva minte !

Ar trebui să judecăm mai sever situația. Acolo unde nu avem date „oficiale” avem emigrație „clandestină”. Nu sunt dispus să accept explicații de genul „dreptul omului de a-și asigura un nivel de trai mai bun”. Pentru că m-am săturat să tot aud de drepturi și să nu aud de obligații. Știu că o mare parte din cei care au emigrat nu au participat la alegeri pentru că nu vor să își deconspire ilicitul locativ. Alții sunt în regulă, potrivit legilor statului gazdă, însă nu vor să mai participe la viața internă a țării. Pe undeva acțiunea lor este corectă. Participă la alegerile locale din țara de adopție. Nu sunt corecte acțiunile unor organizații ale „diasporei” care au găsit motive pentru a mai „ciubucări” ceva. Cer număr de parlamentari la cifre ale diasporei foarte ciudate, după procedura internă. Ce naiba ? Ce putere are Parlamentul României în alte țări pe unde trăiesc românii, legal sau ilegal ? Legea română nu depășește granițele țării, nu are putere peste graniță. Ce interese ale diasporei române trebuie reglementate prin lege internă ? Înțeleg politicianismul unora, înțeleg că vor voturi din diaspora, nu înțeleg să ducă interesul politic în ridicol. Eu am interesul să am parlamentari care se preocupă de soarta românilor din țară, nu parlamentari care la o adică își pun palma în fund și pleacă, supărați că nu li se iau în considerare proiectele personale. Flit !

Proiectul acesta de lege are o imagine bună. Dacă ne limităm la principiile pe care le promovează. Se iese din rigiditatea reglementării și se trece la posibilitatea adaptării situației juridice al localităților. Desființând unele comunității rurale, se reduce gaura neagră a alocărilor bugetare. După adoptarea legii, se poate ajunge la adevăr. La alte reorganizări pentru că există principiile și regulile după care guvernul va putea afla adevărul.

duminică, 21 august 2016

Iar despre Ghiță, omul politic de valoare (după Ponta) distrus de guvernarea Iohannis.


Nasol ! Ministrul Cristian Ghinea „dă  din casă”, de la minister, despre porcăriile cu IT-istul Sebastian Ghiță. Inventatorul (să nu mai spună cineva că nu avem inventatori strategici) programelor IT pentru administrația publică inutile. Programe de care nu a fost și nu este nevoie însă tare scumpe. Iar Guvernul Ponta a fost atât de „gentil” încât le-a tolerat, le-a contractat, a încercat să le finanțeze cu bani europenei însă, ghinion (după cum spune un clasic în viață), au fost refuzate de UE. Nu toate, doar unele.

Agerpres dă o știre absolut halucinantă. Cristian Ghinea afirmă că Sebastian Ghiță a inventat un sistem pervers de nevoi fictive ale instituțiilor pentru a toca banii pe sisteme IT.
„Nu este vorba despre o simplă fraudă la achiziții. Când inventezi nevoi false ca să iei niște contracte pe care nu le execuți pentru că nu sunt utile statului e o formă de captură a statului mult mai gravă decât frauda la achiziții. Corupția în IT nu e genul de corupție clasică, în care se face o achiziție, se aranjează achiziția, iar niște băieți deștepți își trag un 10 — 20% șpagă sau pentru șpagă. Vorbim de un sistem mult mai pervers, care a fost creat special de deputatul Ghiță (Sebastian Ghiță, deputat PSD — n.r.) în care se inventează nevoi absolut fictive ale instituțiilor doar pentru a se putea toca bani pe aceste sisteme IT. Acesta este cazul pe care l-am trimis la DNA în prima săptămână de mandat” - Digi24.
Nu cu mult timp în urmă, Ghinea apoi Cioloș dar și alți miniștri au arătat că sistemele IT din ministerele lor dar și din restul administrației publice nu prea se pupă unele cu altele. Ca la balamuc. Ba, dacă este să fim mai exacți, avea propria viață. De cele mai multe ori, inutilă. Se suprapuneau peste alte sisteme IT ca volum și calitate a datelor colectate de instituția publică. Dacă mă gândesc mai mult, pot ajunge liniștit la concluzia că niște oameni practicau „munca în zadar” sub acoperișul „funcției publice”.

Ghinea dă și un exemplu care m-a revoltat.
„Avem 30 și ceva de condiționalități ex-ante negociate de Comisia Europeană cu fiecare stat membru. Condiții pe care să le îndeplinești pentru ca fondurile europene să aibă impact. Pe partea de deșeuri avem condiționalitatea de a termina până la 31 decembrie anul acesta Planul Național de Gestionare a Deșeurilor, document mamut care trebuie să spună la nivel de localitate ce se întâmplă cu deșeurile până în 2020 — 2022. În aprilie acest an, înainte să vin la minister, a fost semnat contractul de consultanță cu cei care ar trebui să scrie acest document. Este foarte greu să faci în 6 luni o muncă de cel puțin 2 ani. Aceea a fost o achiziție cu probleme. Începută în 2015, contestată, s-a ajuns în aprilie. Înainte de a fi lansată achiziția, s-a pierdut mai mult de un an pentru că cineva de la Autoritatea de Management Mediu, care înainte lucrase pentru o firmă a domnului Ghiță, insista să se pună în acea achiziție un sistem IT despre care CE a spus că nu e necesar și l-au scos de acolo. S-a pierdut mai mult de un an pentru că trebuia să fie inventată nevoia de un sistem IT în Planul Național de Gestionare a Deșeurilor, consecința acestui fapt fiind riscul de a avea la anul blocate toate fondurilor europene pentru mediu. Sunt mesaje trimise și schimbate cu Parchetul.”
Îmi vine să trag o înjurătură. Mă abțin. A se considera că am tras-o deja. Cu voce tare pentru că laptopul la care scriu nu știe să preia și mesajele voce !

Textul de mai sus trebuie citit și printre rânduri.

Guvernul Ponta a fost unul special. La fel ca mai toate guvernele de până acum. Ponta a adus în Guvern toți apropiații care i-au asigurat voturile pentru a ajunge președintele PSD, a „făcut” loc în funcțiile publice „oamenilor de casă” ai apropiaților, în funcțiile de decizie în special, aceia au avut sarcini trasate de „stăpânii” lor, astfel încât bugetul de stat și viața societății a fost modelată de „nevoile” și „dorințele” pesediștilor de frunte.

Într-un alt exemplu, Ghinea arată valoarea unei astfel de mânării Ponta-Ghiță:
De asemenea, el a amintit și că a trimis la DNA un caz pentru care s-au plătit 38 milioane de euro pentru un asemenea sistem, arătând că a fost vorba despre o faptă de corupție neîntâmplată pentru că a fost oprită de CE.
O idee a lui Ghinea îmi place. Am vânturat-o și eu prin anii 2000. Scoaterea unei liste negre a firmelor care au înșelat statul pentru ca acestea să nu mai poată participa la licitațiile publice. Juriștii au spus că ar fi probleme cu interdicția. Bine, dar o listă publică cu astfel de firme nu poate fi juridic imposibilă ! Ar fi chiar utilă pentru celelalte firme care intră în contact comercial cu „ticăloșii”. Mai mult, atunci când vin la licitațiile publice, comisiile investite cu cercetarea solicitanților ar putea fi mult mai atente la detalii, având în vedere antecedentele !

Chiar așa, o listă publică cu ticăloșii puși pe îmbogățire prin fraudă este, de fapt, un serviciu adus societății.

Mesaje importante între Erdogan și Poroșenko ! Turcia nu recunoaște anexarea Crimeei de către Rusia.

Turcia și Rusia își reorganizează relațiile. Rușii au obținut scuzele, turcii primesc turiști ruși, comerțul se „însănătoșește”, statele europene au început să „tușească”, (h)analiștii au găsit repede-repejor motive de renunțare de către Turcia la statutul de țară candidată la UE și, de ce nu, dacă se poate ((iar (h)analiștii pot, alături de presa ultra-potentă !)), renunțarea de către Turcia a statutului de membru al NATO și „intrarea în stare de conflict cu SUA”.

Știrea de la Agerpres este total aiurea față de imaginea oferită de (h)analiști și jurnaliștii „a toate știutori”.

Președintele Ucrainei a primit asigurări de la Președintele Turciei că aceasta nu va recunoaște anexarea Crimeei de către Rusia.
Erdogan i-a confirmat lui Poroșenko poziția neschimbată a Turciei de susținere a integrității teritoriale a Ucrainei în cadrul frontierelor recunoscute internațional
Neschimbată ! Poate bagă la cap și (h)analiștii alături de jurnaliștii care bat câmpii în scris și pe la televiziuni.

Este bine să ne uităm și la informațiile date de sursele serioase cu niște zile în urmă. Cei care le doresc le găsesc la Agerpres.

Turcia și-a reconfirmat proiectul strategic de aderare la Uniunea Europeană. Comunicat oficial. Turcia a recunoscut că SUA sunt un aliat, un partener strategic, că unele nemulțumiri nu afectează relația partenerială între cele două state. Știrea asta este bine să o rumege strategii neamului care vântură ca idioții ideea subversivă că relațiile între Turcia și SUA sunt atât de proaste încât americanii își retrag armele nucleare tactice din Turcia și le aduc în România.

Până la urmă la ce se limitează marele dezgheț dintre Turcia și Rusia ? La comerț, la turism, la energie. Turcia poate face câte conducte pentru gaze și petrol vrea cu Rusia. Este problema ei. Nu îi dăunează.

Plecând de la această știre, se poate merge mai departe. În știri mai vechi, oferite și de Turcia dar și de România, se garanta parteneriatul strategic româno-turc, parteneriatul strategic trilateral româno-turco-polonez. Se garantau angajamentele asumate după summit-ul de la Varșovia. Știu, știu, unii au ajuns cu imbecilitatea până acolo încât au anunțat cu surle și trâmbițe sfârșitul „angajamentelor și deciziilor” summit-ului de la Varșovia. Au luat ca suport dezghețarea relațiilor dintre Turcia și Rusia.

Știrea asta le dă peste bot tuturor „trollilor” stipendiați de ruși (pe diferite căi !) din presa română și din ONG-urile atât de vocale în ultimul timp. Rușii lucrează și direct dar și prin intermediul oficinelor lor din Anglia, Franța, Germania, Italia etc.

Articol cu articol, ziar cu ziar, Tv cu Tv, totul spre denigrare și discreditare.

Citești, asculți, dai crezare sau nu, rămâi cu o impresie. Persuasiv îți rămâne în minte o idee. Totul este rău. Nimic nu este bun. Toată lumea minte. Politicienii sunt autiști. Miniștrii fură. Președintele minte. Partidele te mint. Nimic nu se face bine. Viața noastră este de tot rahatul. Industria noastră este inexistentă. Agricultura este la pământ. România este condusă de forțe obscure din străinătate. Suntem slugile occidentului. Rusia se pregătește să ne invadeze ...

Pe rețelele de socializare ai și astfel de „știri”, spuse cu convingere de unii și de alții. Nu ai pretenții. Foaie verde lobodă, gura lumii slobodă. Nici nu poți să îi lămurești că spun prostii. Dacă le dai informații din surse oficiale, îți aduc sursele lor „beton”. Ziare românești care fac politica unor partide sau site-uri obscure, înființate și finanțate de surse obscure. Dacă le arăți adevărul, te trimit la dracu după ce te califică ca idiot. Am ajuns la concluzia că au dreptate, cel puțin în privința mea. Sunt idiot atunci când încerc să intervin și să arăt unuia care răspândește minciuni că a luat-o razna.

Printre „vedetele” jurnalistice care se perindă pe la televiziuni din când în când este o modă. În scris și cu vorba modelează imaginea politicului. De exemplu, PSD poate face împreună cu ALDE o majoritate în Parlamentul de după alegerile din iarnă. PNL doar cu un mare noroc, de fapt, cu ajutorul intervenției divine. De aici, nu este mare lucru să se tragă concluzia că „epoca Iohannis” se termină. Că Iohannis va fi obligat să se retragă, să devină un „Președinte de paie”.

Tot vedetele jurnalistice sunt cele care preiau (contra cost ?!), mesajele unor politicieni. Bântuie pe net știrea din presa scrisă și vorbită că Iohannis „va da ordin” iar PNL se va executa, să formeze o alianță de guvernare cu PSD. Mai toate site-urile presei au „mesajul” lui Traian Băsescu activ. În mod ostentativ. Deciziile partidelor nu au valoare în ochii jurnaliștilor. Au ei „sursele lor” din interiorul partidelor care îi țin la curent cu toate „miș-mașurile”. Există un drept al jurnaliștilor de a proteja sursele lor de informații. Au nu au surse de informații, nici o problemă, dau informații obținute „pe surse”. În fond minciuni denigratoare. Iar lumea, o parte a lumii le preia fără a le supune unei minime analize: este posibilă acțiunea respectivă ? Este credibilă informația ?

Bântuie cu furie ideea că PNL a fost acaparat de PDL. O mare gogomănie. Dar ține, a prins la cei dispuși să creadă așa ceva, unii vor să creadă în așa ceva. În altă parte am avut surpriza să văd că este invers: PNL a distrus fostul PDL, l-a capturat și la eliminat de pe scena politică. Ei bine, cele două idei fac purici și ridică tensiunea unora și altora. Presa s-a prins de schemă și, contra cost, bagă cărbuni pe foc. Are audiență așa. Dezastrul, catastrofa, minciuna, denaturarea se vând mai bine decât adevărul și realitatea. Iar realitatea arată altfel. Politic, fuziunea fostului PNL cu fostul PDL s-a finalizat de ceva timp. O separare a lor, ca partide, este practic imposibilă. Rămân mișcările persoanelor care astăzi sunt membri ai noului PNL. Doctrina este liberală, cumva conservator liberală. Adică mai spre dreapta spectrului politic românesc. Cei care s-au crezut „nemuritori” în cele două partide care au fuzionat constată că nu mai au majoritățile care i-au ținut în frunte. Membrii organizațiilor de partid nu mai sunt aceiași. Comozi, unii dintre ei, nu au avut chef să își completeze imaginea publică în noua situație. Au considerat că „au drepturi” și au primit o replică pe măsură. Nu există în PNL membri „mai egali” decât ceilalți. Au pierdut la alegerile interne, s-au supărat ca văcarul pe sat și au plecat. Cu scandal, desigur, cu presa adunată la ușa organizației pentru a transmite „live evenimentul” . Unii dintre ei au mai făcut așa ceva. Aveau experiență.

Eu unul nu pot înțelege cum cei care apreciază astfel de știri nu se uită la ei ! Mulți lucrează în domeniile criticate, făcute praf și pulbere de către jurnaliștii care lansează semnalele false. Domenii care merg bine, chiar foarte bine. Ei nu văd asta ? Dacă totul ar fi așa de rău, cum dracu își mai primesc banii, cei pe care îi primesc ? Cum dracu își mai fac proiecte de viitor și cum de mai au speranțe de bani mai mulți din domenii de activitate aflate în cădere liberă ?

În toată țara se fac schimbări. Unele majore. Unele cu „bătaie lungă”. Citeam că Brașovul redevine oraș industrial după ce cu aproape 8 ani în urmă serviciile erau pe primul lor. Acum industria este pe primul loc. Este o schimbare majoră cu influență imensă în viața comunității locale dar și în regiunea de sud-est a Transilvaniei. Presa noastră nu vede așa ceva. Nu are timp. Presa noastră vede doar banul. Presa noastră publică doar ce se plătește. Iar ce se plătește are conținut de denigrare, de distrugere a imaginii altora. De negare a unor realități cotidiene.

Este evident că exemple ca cel de la Brașov există și în alte comunități din țară. Presa însă nu are interesul să le evidențieze. Practic, nu are interesul să arate ce este pozitiv. Iar dacă scormonim pe Google găsim și alte legături. ONG-urile care își „motivează” acțiunile pentru denigrarea României cu ajutorul „informațiilor” oferite de presa scrisă. ONG-uri construite pe minciună. ONG-uri care reprezintă astăzi o sursă pentru formarea unor partide politice. Nicușor Dan împreună cu Alina Mungiu Pippidi au ca țintă ONG-urile („societate civilă” ?!) pentru formarea marelui partid al „salvării României”. La concurență cu ei, Marian Munteanu adună și el ONG-urile cu „patină” religioasă, foarte agresive față de evoluția societății, undeva mai aproape de stilul de acțiune al PSD în Bucureștiul condus de Gabriela Vrânceanu Firea din dinastia Pandeleilor de Voluntari. Noul „faraon” al Bucureștiului.

Dacă schimbăm societatea, Guvernul Cioloș devenind în timp un reper în acest domeniu, atunci să ne uităm și la presă, să ne uităm și la așa-zisa „societate civilă”. Nu trebuie ocolite. Presa și o mare parte a societății civile sunt ca o cangrenă pentru societate. Mai ales pentru o societate care vrea să evolueze către liberalismul euro-atlantic.

sâmbătă, 20 august 2016

O sesiune pe SAGEATA LIBERALA cu deputatul Daniel Gheorghe, PNL

Încă o sesiune de întrebări și răspunsuri pe grupul de pe Facebook „SAGEATA LIBERALA” (https://www.facebook.com/groups/sageata.liberala/?ref=bookmarks). Sesiune bună. Îmi place să numesc aceste dialoguri on-line „teste de stres politic”.

Sesiunile de pe grup cu parlamentarii și liderii PNL sunt o bună ocazie pentru cunoașterea lor. Cine sunt, cum gândesc, ce au de gând să facă, cât cunosc din viața partidului dar și a țării, cum văd aspecte ale vieții internaționale etc. Este o bună ocazie pentru cei care participă la dialog sau care urmăresc dialogul să își clarifice opțiunea politică, să știe de ce este mai bine să voteze PNL și nu altă formațiune politică. Daniel Gheorghe a reușit să dea răspunsuri bune. Cel puțin din punctul meu de vedere.

Mai jos am ales principalele postări din dialog. După lectura lor, fiecare are posibilitatea își facă propriile evaluări. Se poate desprinde și concluzia că PNL nu duce lipsă „de cadre” ! Le are și le va promova în perioada următoare.

Daniel Gheorghe Sunt Daniel Gheorghe, deputat de Ilfov, istoric de profesie și cel mai tânăr membru al grupului parlamentar PNL. Vă aștept la o dezbatere liberă și la un dialog direct despre idei, valori, inițiative și fapte !

Silvia Bobolea Buna ziua ,domnule deputat Daniel Gheorghe !Apreciez deschiderea pe care ati manifestat-o fata de grupul nostru si va rog sa-mi permiteti sa va adresez o intrebare : Avind in vedere ca intreaga noastra atentie este captata de alegerile care se apropie , doresc sa stiu ce planuri are PNL -ul in legatura cu aliantele pe care la un moment dat va trebui sa le incheie cu una sau mai multe formatiuni politice ?Evident ,toti ne dorim ca PNL -ul sa obtina 50%+1,dar daca nu va fi asa ,cu cine va considerati compatibili ,avind in vedere ca oferta este un pic diversificata fata de alegerile trecute ?Teoretic vorbind ...Va multumesc anticipat pentru raspuns.
Daniel Gheorghe Vă mulțumesc și eu pentru întrebare. Politica de alianțe, în actualele circumstanțe politice, nu este deloc una simplă pentru PNL. Ideal ar fi să fim singuri la guvernare, dar după cum arată sondajele astăzi vom fi nevoiți să alegem calea alianțelor. Din oferta politică actuală, PNL nu ar fi deloc avantajat de o apropiere de PMP și de ALDE, partide care nici până acum nu au dat semne de dorință de asociere cu PNL. USB-USR nu mi se pare deloc o variantă bună, eu nu am încredere în retorica de tip anti-sistem pe care o susțin, iar UDMR nu arată nici el a fi un partener care să ne favorizeze în caz de alianță. Tot ce îmi doresc este ca PNL să câștige alegerile cu un procent care să nu îl oblige la compromisuri din care poate ieși șifonat ! Răspunsul cert nu îl vom cunoaște decât în zilele de după alegeri.
Viorica Balica Sunt Viorica Balica ,sustinator si votant al PNL.Cu permisiunea DVS ,as dori sa stiu in ce stadiu se afla Propunerea legislativa privind preventia in sanatate.
Daniel Gheorghe Propunerea legislativă privind prevenția în sănătate a trecut prin adoptare tacită de Camera Deputaților iar acum se găsește în procedură legislativă la Senat. Are 4 avize negative și un raport favorabil cu amendamente de la comisia de sănătate a Senatului. Va intra la votul final în cursul sesiunii din toamnă și are șanse să treacă de Parlament într-o măsură de compromis între PNL ca inițiator al legii și PSD alături de restul fostei majorități guvernamentale.
Viorica Balica Multumesc mult,daca cei de la PSD nu vor constientiza importanta acestei legi ,vom bate iar pasul pe loc ,dar asta este...eu sper ca legea sa treaca.
Daniel Gheorghe Și eu sper la fel și cred că așa va fi !
Dumitru Dima Care este, în opinia personală a dumneavoastră, drumul pe care ar trebui să meargă PNL din punct de vedere doctrinar. Credeți că este necesară o aliniere spre centru sau o ocupare (și) a zonei de dreapta? Repet, opinia dumneavoastră personală (știu că pentru o astfel de problemă nu puteți vorbi decât în nume propriu)!
Daniel Gheorghe Categoric drumul trebuie să fie unul de factură liberal-conservatoare, pe linia național-liberalismului moștenit de la Brătieni ! Eu sunt, asemeni multor altor colegi, un liberal de dreapta care ține mult la valori precum identitate, libertate, proprietate, civilizație și cultură creștină și drepturi naturale. Liberalismul românesc presupune o cale originală în sens pozitiv de a valoriza drepturile și libertățile individuale, armonizând interese distincte și punând cap la cap tradiția românească, valorile identitare alături de capitalism și dinamica modernizării structurale.
Dumitru Dima Cum credeți că am putea re-interpreta "Prin noi înșine" (sau dacă ar trebui să renunțăm la el) în contextul actual al Europei Unite, fără a încălca principiile Tratatului Uniunii Europene.
Daniel Gheorghe Vă mulțumesc pentru întrebare ! ,,Prin noi înșine,, este o deviză aparent simplă pe care, acum deja un secol, frații Ionel și Vintilă Brătianu o aduceau drept principiu de dezvoltare națională pornind de la resursele românești în scopul consolidării capitalului autohton, al punerii în valoare a industriei românești și a susținerii fără teamă a bunurilor spirituale, materiale, culturale ale României. În mod cert putem face acest lucru și astăzi, există pârghii legislative și administrative care pot valoriza și promova în mod rentabil și eficient valorile românești, indiferent de ce natură sunt. Este nevoie doar de voință politică, tenacitate și mult patriotism. În realitate, tratatele UE sunt deseori interpretate trunchiat în defavoarea noastră, trebuie doar să avem curajul de a apăra interesele românești și vom reuși. ,,Prin noi înșine în Europa,, era un slogan foarte inspirat pe care a mizat la un moment dat PNL acum câțiva ani !
Ion Irimia Practic, stie cineva cum ?
Daniel Gheorghe Stimularea inițiativei private și capitalizarea industriei românești sunt 2 chestiuni ignorate grav de mare majoritate a guvernărilor. Întreprinzătorul român nu a beneficiat de niciun mecanism stimulativ care să-i asigure cu adevărat competitivitatea, nu mai zic de lipsa unei proiecții pe zeci de ani a resurselor naționale de interes strategic, lipsa unui plan care să facă din România un actor energetic major în regiune etc.
Dumitru Dima V-am citit postările/articolele și cunosc opiniile dumneavoastră despre valorile dreptei românești versus cele ale stângii postmoderne, despre anticlericarism, relativism moral etc. Ce șanse sunt ca ideile liberal-conservatoare să se regăsească în doctrina noului PNL având în vedere că noul partid are în același timp gene liberale de la vechiul PNL și gene socialiste de la fostul PDL?
Daniel Gheorghe Interesantă problema ridicată de dvs. Trăim vremuri foarte complicate în care vedem cum marxismul cultural inventat de marxist-leniniști spre a câștiga bătălia asupra minților oamenilor prin persuasiune și otravă ideologică, în contextul în care modelul economic propus de ei era absolut falimentar, a câștigat foarte mult teren în numeroase medii în mai multe țări și începe chiar să facă agenda publică. Mulți din păcate confundă aceste idei care provin de la Lenin, Trotsky, Lukacs, Gramsci care vede importanța acapărării educației și culturii de către doctrinarii marxismului încă din anii 20, apoi avem școala de la Frankfurth care vine cu promovarea corectitudinii politice și a haosului relativist de după 1968; cu liberalismul. Nimic mai fals ! Tocmai lumea libertății este cea la care atentează Gramsci ori Habermas, Adorno, Fromm o generație mai târziu. În mod cert cred că PNL trebuie să stea departe de aceste tentații cu iz totalitarist și caracter liberticid, iar dacă vedem că în statutul partidului sunt prevăzute 3 direcții doctrinare de dreapta -liberală, conservatoare și creștin-democrată- sunt convins că nu va cădea în această cursă !
Dumitru Dima ...dacă vedem!
Dumitru Dima Sunteți unul dintre inițiatorii unei propuneri legislative pentru modificarea şi completarea Legii nr.17/2014 privind vânzarea-cumpărarea terenurilor agricole. Puteți să ne explicați pe scurt și în limbaj comun ce urmărește această propunere?
Daniel Gheorghe Da, legea inițiată de noi își propune să instituie un filtru legal care pe de o parte să împiedice specula și manipularea terenurilor agricole românești prin fonduri de investiții, obligând investitorul străin să producă și să se asocieze cu capitalul românesc iar pe cealaltă parte, efectul indirect este de încurajarea a întreprinzătorilor români și de stimulare a unui cadru concurențial echitabil între români și străini.
Alin Radu Gurbet prima intrebare: cum putem determina diaspora sa voteze masiv in toamna? Mai este posibil acest luucru? Nu ar fi necesar oare ca fiecare candidat Liberal de la alegerile din toamna sa infiinteze o retea proprie prin care sa adune cat mai multi romani inscrisi pe listele de vot prin corespondenta? vedeti fezabila o asemenea sarcina asumata de toti candidatii?
Daniel Gheorghe Mulțumesc pentru întrebare ! Chestiunea românilor din diaspora este una deosebit de sensibilă și consider că aici PNL trebuia să se implice mai mult și cu îndrăzneală, ținând cont valul uriaș de așteptare de după decembrie 2014. Trebuie spus că în diaspora un alt inconvenient este numărul redus de parlamentari,doar 6 aleși pentru diaspora, de aceea eu mă aștept la un interes mai redus decât la alegerile prezidențiale. Știu că unii dintre parlamentarii pentru românii din străinătate cât și organizația PNL Diaspora au făcut eforturi de susținere și mobilizare a acestor comunități, dar gândindu-ne la faptul că atât oamenii din PNL de peste hotare cât și comunitățile sunt dispersate pe întreg Globul, impactul acestor acțiuni nu poate fi unul de anvergura generării unui nou val precum a fost cel care l-a avut în prim plan pe președintele Klaus Johannis la ultimile alegeri.
Alin Radu Gurbet Cum vedeti ideea ca fiecare candidat la parlamentare sa isi asume sa determine o suta de romani din diaspora sa se inscrie pe liste? Am ajunge la 45000 inscrieri doar daca s-ar atinge obiectivul minim. De la vorbe ,trebuie sa trecem cu celeritate la fapte. La vrancea avem un membru CJ din diaspora!
Ion Marcu Pentru a castiga alegerile parlamentare din toamna acestui an, PNL este obligat sa vina cu un alt program decat cel de pana acum, si cu oameni capabili sa vorbeasca "pietei" pe limba ei. Este capabil Pnl de o asemenea transformare?
Daniel Gheorghe Mulțumesc pentru întrebare ! PNL este singurul partid politic din România care a făcut și face în continuare eforturi în această direcție, dovadă stând și faptul că la ultimile alegeri listele de candidați au fost înnoite în proporție de aproximativ 70%. PNL este un partid flexibil și pragmatic, un partid care ține cont de realitățile sociale și de voința poporului exprimată în mod democratic. Cred că programul PNL din această toamnă poate fi o fuziune reușită între tradiția românească și valorile ,,tari,, ale dreptei alături de elemente de tip reformist ori inovator.
Ion Marcu Cat de amicale sunt relatiile dv cu ramura PNL care provine din fostul PDL ?
Daniel Gheorghe Relația mea cu colegii proveniți din PDL este una colegială absolut normală, o relație similară celei pe care o am față de colegii vechi din PNL. Eu prefer să nu mă gândesc la oameni raportându-i la grup, fiecare om este o personalitate distinctă și este firesc să nu facem niciodată generalizări de vreun fel ori altul.
Viorica Balica Aveti un punct de vedere propriu, legat de pierderea alegerilor locale in Bucuresti ?
Daniel Gheorghe Da, punctul meu de vedere este că alegerile locale din București s-au pierdut pe mâna noastră. În primul rând am fost taxați foarte dur pentru faptul că am schimbat 4 candidați, ultimul dintre ei, d-nul Predoiu, fiind un candidat de sacrificiu, căruia ar fi indecent să i se pună în seamă eșecul. A doua chestiunea este lipsa de coeziune a organizațiilor din București, foarte măcinate de lupte interne și de tot felul de rivalități care țin de orgolii și mai puțin de interesul comun.
Stefan Lazar Cat de corect este ca Statul (adica noi) sa asiguram oricui, fara discernamant, un venit minim GARANTAT ?
Daniel Gheorghe Mulțumesc pentru întrebare ! Venitul minim garant este o măsură socială concepută spre a proteja viața unor persoane care sunt în imposibilitate de muncă ori într-o stare evidentă de sărăcie. Acum, eu cred că toți cei care primesc venitul minim garantat și sunt apți de muncă, subliniez apți de muncă, ar trebui să facă niște ore pe săptămână de muncă în folosul comunității.
Stefan Lazar Este cunoscut suportul pe care il oferiti religiei, unei anume religii. Nu este discriminare ?
Daniel Gheorghe Nu este deloc discriminare, ba din contră, este absolut legitim ! Eu sunt creștin-ortodox și repect pe toți frații noștri creștini, cu toții trebuie să găsim calea de a acționa la unison în chestiunile care țin de interese vitale ori de valori fundamentale. România este o țară creștină, Biserica a oferit enorm acestui neam timp de 2000 de ani, civilizația europeană este una clădită pe valori creștine iar democrația, libertatea și capitalismul își trag esența ideatică din Sf. Scriptură. În rest progresul tehnologic, arta, cultura și evoluția mentalităților ar fi fost imposibile în absența moralei creștine și în primul rând a Adevărului revelat prin Hristos.
Stefan Lazar Nu cred. Imperiul roman nu ducea lipsa de statui...
Stefan Lazar Nici de inteligenti, in sensul stiintific.
Dana Voicu Daniel Gheorghe sunteti de acord ca toata lumea e egala in fata legii?
Daniel Gheorghe Imperiul Roman de Apus a decăzut în urma unei crize economico-politice generate de lipsa moralității și de sincretismul păgân care au alimentat divizarea societății romane în secolul III. Imperiul Roman de Răsărit unde se mută centrul de greutate după Constantin cel Mare avea să dăinuie.
Alin Ionescu Greu de perceput vreo "evolutie a mentalitatilor" in Intunecatul Ev Mediu. Care mustea, totusi, de crestinism.
Stefan Lazar De ce a mai fost necesara renasterea ?
Ion Irimia In ultimii 10-15 ani au fost construite cam 500 de sali de sport pentru scoli si licee. In aceeasi perioada performantele olimpice romanesti au fost in permanenta scadere. Ce lipseste din ecuatie ?
Daniel Gheorghe Mulțumesc pentru întrebare ! Lipsesc foarte multe : o lege a parteneriatului public privat, o debirocratizare a administrării sportului și mai ales reguli clare de finanțare transparentă. Avem o federație de fotbal care este stat în stat și alte federații sportive dependente de subvenții publice, aici s-a ajuns din păcate. Cred că atragerea investitorilor privați către sport e o soluție necesară .
Ion Irimia Bani sunt..minte mai trebuie !
Alin Radu Gurbet Sportul trebuie sustinut preferential pe regiuni. Polo la Oradea,Hochei la harghita, box la galati/prafova. Dupa traditia locala. Scuzati interventia. Dar este oarecum terenul meu.
Ion Irimia Invatamantul romanesc, asa cum este reglementat acum, stimuleaza competitia sau nu ? Actualii elevi, viitorii adulti vor trai, vrand-nevrand, intr-o societate ultra-competitiva. Si nu-i va intreba nimeni daca le place sau nu, daca vor sau nu...
Daniel Gheorghe Foarte importantă tema abordată ! Învățământul românesc este în declin din motiv de ,,reformită,, cronică. Să ne gândim doar la aberația cu sistemul Bologna care este un mecanism universitar egalitarist, un adevărat program socialist ,,diplome pentru toți,, care a garantat pierderea competitivității academice. Apoi lipsa unui învățământ care să pună accent pe aptitudini și pe vocații, nebunia manualelor alternative și schimbarea de la an la an a structurii programei școlare și a examenelor au dus la această criză de sistem.
Ion Irimia Bologna nu interzice competitia...
Violeta Stark Cum ve ti convinge membrii PNL sau simpatizantii PNL ai unei fractiuni (sustinatori ai fostului Presedinte Crin Antonescu) care si in campania pentru presedinte si in cea pentru locale au comentat aici pe FB mai degraba in favoarea PSD ului decit in favoarea PNL ului...eu sint un simpatizant PNL care l am sustinut pe dl Antonescu si am acceptat de la inceput fuziunea, ce veti face ca efectul Bucuresti de la locale sa nu se extinda in tara!
Daniel Gheorghe Mă bucur că îmi dați ocazia să fac această clarificare. Întâmplător pe unii dintre cei de care spuneți îi cunosc personal și vă pot spune că niciunul dintre cei cu care am vorbit, nu spun toți că nu-i știu pe toți, nu s-a exprimat în favoarea PSD-ului ori a vreunuia dintre candidații acestuia. Și eu sunt un susținător al lui Crin Antonescu și consider retragerea lui din politică o mare pierdere pentru PNL, dar asta nu presupune în niciun caz o reorientare către PSD, în fond și Crin e un mare adversar al PSD !
Violeta Stark cum o sa i convingeti sa comenteze si sa fie PRO PNL UL ACTUAL!
Viorica Balica Buna seara D-le Deputat...de ce se trimit ca ,,sefi" de organizatii ,persoane de la Bucuresti???sunt acele organizatii lipsite de membri capabili?care este pozitia DVS?
Daniel Gheorghe Da, e o situație deseori ingrată pentru oamenii din teritoriu. Ce vă pot spune este că și eu susțin că fiecare organizație trebuie să-și aleagă liderii din rândurile sale. Așa este cel mai sănătos și cel mai democratic.
Violeta Stark Cum va pozitionati dv. si PNL la recentele explicatii ale domnului Tariceanu "cum ca nu poate sta la coada pentru ca lucreaza pentru tara" este vorba de coada pentru permisul de conducere pe care dinsul "a fentat o "....adica noi putem astepta ore la rind la coada; dinsul si probabil nu este singurul NU POATE pai daca lucreaza pentru tara si implicit pentru noi de ce nu sint facute legile in asa fel incit sa nu asteptam nici noi??? Aveti in plan macar o interpelare in parlament??
Daniel Gheorghe Mulțumesc pentru întrebare ! Este o mare greșeală politică a d-nului Tăriceanu în mod clar ! Dar această situație ne arată mai multe aspecte, în primul rând avem de-a face cu o inadecvare a unui înalt demnitar la o situație tensionată generată de aceea coadă imensă, apoi avem o mare problemă administrativă iar aici guvernul este obligat să răspundă la următoarea întrebare : cum este posibil ca 1000 de oameni să stea la o coadă la permise în anul 2016 ?
Lucian Palimaru Am crezut ca seria dezbaterilor s-a incheiat. Ma bucur ca nu este asa. Prima intrebare: domnule deputat Daniel Gheorghe, vreau sa ma convingeti sa va dau votul. Va rog, imaginati-va ca suntem fata in fata si aveti 3 minute sa ma convingeti!
Daniel Gheorghe Va trebui să vă am în față și în maxim 3 minute veți fi convins !
Lucian Palimaru Nu, nu imi stricati placerea. Convingeti-ma sa va votez in 300 caractere...sau sa votez PNL.
Lucian Palimaru Cum credeti ca decurge fuziunea dintre PNL si PDL? Nu credeti ca se taraganeaza excesiv de mult? Vedeti posibila desfacerea fuziunii? Pe parcurs nu credeti ca s-au pierdut prea multi membri? Printre care ma numar si eu care nu am refacut adeziunea la noul partid!
Daniel Gheorghe Mulțumesc pentru întrebare ! Din păcate așa este procedura este una deosebit de anevoioasă și timpul curge în defavoarea PNL. Dar mai este și o altă chestiune : sunt multe chestiuni de pus în acord și multe dificultăți care provin din lunga animozitate dintre cele 2 formațiuni care se pot depăși doar în timp. Fuziunea este un proces de durată și unul care presupune o lungă perioadă de armonizare. Procesul se va încheia în anul 2017, conform calendarului adoptat de congres.
Lucian Palimaru Vedeti posibila desfacerea fuziunii?
Daniel Gheorghe Este foarte de crezut așa ceva la momentul acesta.
Lucian Palimaru Acum ultima intrebare cel putin pana nu raspundeti tuturor! Nu credeti ca PNL a pierdut prea usor lideri charismatici tragandu-i pe linie moarta sau acceptand sa plece in alte functii publice? Cum ar fi aratat PNL cu MRU, Hellvig, Crin sau Mihalache in varf de forma? Dar cu luptatori intelectuali ca Monica Macovei sau Papahagi? Sau poate cu Mircea Diaconu?
Daniel Gheorghe Trebuie să recunoaștem că PNL a pierdut lideri marcanți în ultimii ani, cel mai bun exemplu fiind Crin Antonescu, de asemenea Hellvig și Mihalache sunt 2 oameni care l-au secondat pe Crin și care acum au ocazia de da totul pentru România din 2 funcții de importanță strategică, director SRI respectiv ambasador la Londra. MRU de asemenea este director SIE, tot o funcție cu impact deosebit în ansamblul siguranței naționale. Pe de altă parte, profesorul Adrian Papahagi nu s-a arătat interesat de o intrare în PNL, cât despre Monica Macovei și Mircea Diaconu îmi permit să spun faptul că traiectoria lor a demonstrat că nu erau foarte oportuni PNL.
Silvia Bobolea O a doua intrebare ,domnule deputat :Candidati in toamna ?Daca da ati hotarât la ce colegiu ?
Daniel Gheorghe Mulțumesc pentru întrebare ! Da, eu sunt din Otopeni și doresc să candidez la mine în județul Ilfov. Momentan sunt deputat pe colegiul Ilfov 4 - nord - ,,Codrii Vlăsiei,, dar o dată cu revenirea la votul pe listă se vor desființa și colegiile uninominale.
Silvia Bobolea Va doresc succes !
Dumitru Dima Încă o întrebare: ce să le răspund, în câteva cuvinte, celor care mă întreabă de ce să voteze PNL?
Daniel Gheorghe Foarte simplu : este unica alegere rațională care poate asigura dezvoltarea echilibrată a României și normalitatea în societatea românească.
Dumitru Dima Mulțumesc! Pe mine nu știu dacă m-ar convinge fraza asta, dar e sensibil mai mult decât lait-motivul conducerii PNL: "ca să nu iasă PSD" sau "Pentru că PNL nu e ...."
Ion Irimia Are PNL in vedere o scadere a taxelor pe munca ?
Daniel Gheorghe Vă mulțumesc pentru întrebare ! Vă mărturisesc faptul că mă gândesc la un proiect legislativ fix pe această problemă gravă care afectează puternic mediul de afaceri și persoanele angajate în domenii diverse. Aceasta este și cauza din care există o criză a locurilor de muncă iar multe din acele locuri de muncă sunt remunerate modest drept rezultat al supra-taxării. Sper ca în această toamnă să reușesc să vin cu un proiect de lege concret în această direcție.
Ion Irimia Apelati (si) la facebook . Idei sunt multe !
Daniel Gheorghe Vă mulțumesc ! Am să apelez, puteți oricând să-mi trimiteți propuneri de orice natură.
Stefan Lazar A existat, cu adevarat, comunism in Romania ? Unii sunt nostalgici, dar nu stiu dupa ce !
Daniel Gheorghe Bună întrebare ! Am să vă răspund științific : în România a existat socialism totalitar dezvoltat. În anul 1980 Ceaușescu, sfătuit de doctrinarii PCR, estima faptul că utopia comunismului egalitarist se va atinge în România la anul 2010 !
Ion Irimia Deci, acuzatia "comunistule" nu are suport istoric !
Daniel Gheorghe Exact !
Dana Voicu buna seara, dl-e Daniel Gheorghe, afirmati ca va doriti un PNL conservator.. sa intelegem ca sunteti impotriva valorilor liberale asa cum sunt ele acum in doctrina PNL (ex: multiculturalism) si impotriva apartenentei la PPE?
Daniel Gheorghe Bună seara ! Nu sunt împotriva apartenenței PNL la PPE, eu am cerut printre primii ieșirea din grupul ALDE deja de prin 2011, cred. Dar eu nu sunt adept al multiculturalismului, și am să vă explic ce încearcă să facă multiculturalismul în mod utopic : să pună pe picior de egalitate ca să dau un exemplu, Renașterea italiană cu niște dansuri tribale din Papua ! Știu că sună foarte ,,incorect politic,, dar culturile nu pot fi egale, sunt diverse și au parametri care nu pot fi uniformizați ori amestecați sub nicio formă. Cât despre Europa, Europa este un continent de cultură creștină, așadar aici avem de-a face mai mult cu un interconfesionalism decât cu ceea ce înseamnă cu adevărat multiculturalismul.
Dana Voicu Daniel Gheorghe cu ce este superioara renasterea italiana dansurilor populare.. indiferent de tara?
Dana Voicu in acceptiunea dvs confesiunea NU este parte a culturii?
Daniel Gheorghe Confesiunea este parte a culturii evident, dar reprezintă o subdiviziune, diferența dintre o confesiune și alta fiind mai mică decât de la o cultură la alta.
Dana Voicu Daniel Gheorghe in concluzie, ce opinie aveti despre o europa "interconfesionala" si cat de "inclusive" ar trebui sa fie ea?
Dana Voicu pe scurt.. are cultul/cultura musulmana loc in europa?
Daniel Gheorghe Libertatea religioasă este fundamentală, dar matricea culturală creștină a Europei este imuabilă. Integrarea este fundamentală, vedem cu toții cum marile orașe europene din pricina politicilor multiculturaliste au devenit nesigure și sunt într-un proces accentuat de islamizare.
Dana Voicu Daniel Gheorghe si in materie de finantare a clultelor religioase, ce opinati?
Daniel Gheorghe Sunt de acord cu finanțarea cultelor religioase.
Dana Voicu Daniel Gheorghe toate la fel?
Dumitru Dima În răspunsul la una din întrebările anterioare ați afirmat că "Eu sunt, asemeni multor altor colegi, un liberal de dreapta care ține mult la valori precum identitate, libertate, proprietate, civilizație și cultură creștină și drepturi naturale." Întrebarea mea este: ce puteți face dumneavoastră și colegii pentru a promova aceste valori în interiorul partidului? Sunteți (dumneavoastră sau colegii) consultați de acea "Comisie pentru doctrină" anunțată de doamna Gorghiu?
Daniel Gheorghe Deocamdată, din păcate, nu se mai aude nimic cu privire la aceea comisie pentru doctrină. Sper ca pe viitor să se facă ceva în direcția asta. Știți și dvs. cum se întâmplă în anii electorali !
Ion Marcu Intr-un viitor rezonabil, veti fi interesat de presedintia Pnl ?
Daniel Gheorghe Vreau să vă felicit ! Este prima întrebare pentru care nu am un răspuns cert. Să dea Dumnezeu să fim sănătoși și fiecare dintre noi își va împlini menirea ! Spun asta deoarece trăim într-o lume foarte impredictibilă.
Dana Voicu intr-un interviu di revista AS afirmati: "multe dintre terenurile achiziţionate de străini rămân ne­cul­tivate" ne puteti spune cam ce procent din terenurile achizitionate de straini erau cultivate INAINTE de cumparare si ulterior cumpararii au ramas necultivate? sau, ne puteti da macar un exemplu?
Daniel Gheorghe Eu vă pot spune doar că, în momentul față, se estimează că peste 2.000.000 de hectare de teren arabil sunt necultivate în România. Acum nu știu cât din proporția asta sunt proprietari români și cât străini, dar vă pot spune că a fost semnalată în ultimii ani o practică nouă care aduce pierderi agriculturii românești : proprietari străini care cumpără terenul cu subvenții din partea statelor-mamă fix pentru a beneficia de subvenția agricolă din partea UE. Apoi mai sunt sunt fonduri mari de investiții care țin terenurile pentru a le jongla în calitate de active imobiliare pe bursele internaționale.
Dana Voicu cand spuneti "straini" referitor la achizitia de terenuri va referiti doar la cetateni din afara UE sau includeti si cetatenii europeni?
Daniel Gheorghe Legea se dorește să aibă un impact atât asupra zonei extracomunitare cât și în ce privește jucătorii europeni.
Stefan Lazar Considera PNL ca presedintele Johannis ii este dator ?
Daniel Gheorghe Cred că este o relație de reciprocitate și inter-dependență între PNL și președintele Johannis. D-nul Johannis a ajutat PNL-ul, dar la rândul său, președintele a fost ajutat de PNL.
Alin Radu Gurbet Credeti ca ar fi necesara modificarea/schimbarea constitutiei? Vedeti un parlament uni sau bi-cameral? Cati parlamentari? Functie de raspuns voi reveni cu o completare la intrebare!
Daniel Gheorghe Da, sunt foarte multe chestiuni cu privire la revizuirea Constituției care sunt luate în calcul . Categoric, cred că suntem o națiune importantă în Europa și în lume și avem nevoie de un parlament bi-cameral, bicameralismul presupune și un control democratic mai riguros și o frână mai puternică în caz de risc de dictatură de asemenea. Cât despre numărul parlamentarilor nu vă pot da o cifră anume, dar vă pot spune că sunt adeptul unui reprezentativități proporționale.
Alin Radu Gurbet In completare: vedeti Romania impartita pe regiuni cu parlamente regionale , guvernatori si chiar cabinete suple cu 7-8 ministri regionali?
Daniel Gheorghe Nu, prefer o descentralizare care să țină cont de criterii economice și sociale și să fie făcută pe bazele actualelor județe și comunități. Regiunile trebuie să funcționeze spre a deveni centre de dezvoltare economică și atragere de resurse, nicidecum entități politice ale unei Românii, care, după mintea unora, ar putea să devină în faza ulterioară regionalizării, un stat federal.
Dana Voicu in acelasi interviu afirmati ca germania si franta au restrictii mari la achizitia de terenuri.. in fapt.. tarile fara nicio restrictie la achizitia de terenuri sunt: Belgium, Italy, Bulgaria, Monaco, Czech Republic, Netherlands ,France, Norway, Germany Portugal Great Britain Spain Ireland Sweden
Cum comentati faptul ca cea mai mare parte a tarilor europene dezvoltate nu au nicio restrictie pentru achizitia de terenuri.. si de ce aceste tari nu considera asta drept ameintare la securitatea natioala?
Daniel Gheorghe Sunt legislații și legislații, nu în toate exemplele date se aplică această situație și din câte cunosc eu în Germania și Franța de exemplu există o serie de criterii, la ei agricultorii autohtoni sunt foarte bine susținuți în competiția cu cei externi, apoi sunt țări care merg pe pârghii fiscale ori unele, precum Marea Britanie, unde prețul terenurilor este atât de ridicat încât cererea este foarte limitată. Apoi să nu uităm că sunt unele națiuni europene unde sectorul are o importanță mai redusă decât în cazul României spre exemplu.
Dana Voicu Daniel Gheorghe ne referim la achizitia de terenuri de catre straini.. aici NU exista restrictii.. lucrarea terenurilor este o alta problema
Dumitru Dima http://www.agrostandard.ro/cum-este-reglementata.../
Dana Voicu Dumitru Dima as aprecia informarea direct de la sursa.. cum ar fi niste analize si date statistice EU..revistele romanesti sunt faimoase pentru dezinformare..
Ion Irimia Nu este rational sa cerem invitatului sa citeasca articole de presa, in direct.
Dana Voicu Ion Irimia dl dima a pus acest articol pentru mine nu pentru invitat
Ion Irimia Bine, dar schimbati locul !
Dumitru Dima Scuzele de rigoare
Ion Marcu Mai sunteti membru al Clubului liberal-1875 ? Ce rezultate are Clubul, pana in prezent ?
Daniel Gheorghe M-am retras din cadrul Clubului Liberal Brătianu 1875 la începutul lunii iunie. Obiectivul Clubului a fost acela de a fi un creuzet de idei și un animator de dezbateri politice reale. Până acum, din păcate, Clubul nu a reușit să se contureze drept un think-thank de forță în interiorul PNL. Poate pe viitor va avea mai mult succes și va reuși să devină un vector în direcția păstrării valorilor național-liberale ale Brătienilor !
Ion Irimia De la 1..la 10..ce nota dati DEMOCRATIEI din Pnl ?
Daniel Gheorghe Sincer ? Nota 6 !!
Ion Irimia Daniel Gheorghe , apreciez sinceritatea !
Daniel Gheorghe Cu plăcere !
Nicu Moldovan buna seara, ce parere aveti despre modul in care Klaus Iohanis isi exercita mandatul de presedinte? daca maine ar fi alegeri prezidentiale l-ati mai vota?
Daniel Gheorghe Consider că președintele Klaus Johannis dă dovadă de decență și firesc în exercițiul funcției. Este un președinte care respectă Constituția aproape în litera ei, după cum vedeți și dvs. Este drept că poate și eu mi-aș dori o serie de poziții de forță în chestiunile de politică externă și de reprezentare internațională. Consider că președintele poate deveni și mai activ pe teme majore decât este până acum - Unirea cu Basarabia, problema românilor din diaspora, dezvoltarea parteneriatelor economice, reforme structurale majore la nivel național etc.
Alin Ionescu Cum apreciati activitatea dumneavoastra din acesti ani, ultimii 3, sa zicem, ca membru PNL? Nu ca parlamentar. Sa zicem in ce priveste comunicarea obiectivelor, popularizarea doctrinei, transmiterea mesajelor partidului catre public?
Daniel Gheorghe Mulțumesc pentru întrebare ! Consider că am făcut în bun măsură ceea ce trebuia să fac. Întotdeauna este loc de mai mult și de mai bine. Sunt mulțumit per total, dar am și o serie de lucruri care au nevoie de îmbunătățiri.
Alin Radu Gurbet Cum vedeti pozitionarea PNL fata de actualul guvern? Trebuie PNL sa-i propuna inca de acum un nou mandat lui Ciolos? Sa plecam direct cu propunenerea Ciolos sau sa propunem un liberal cu acte?
Daniel Gheorghe Este foarte dificil actualul moment politic. Să nu uităm faptul că acest guvern a fost votat și de PSD, UNPR, UDMR, mai puțin ALDE, din câte îmi amintesc, nu doar PNL. Așadar este un guvern de tranziție care premerge alegerile legislative și care este rezultatul unui compromis al întregii clase politice. Eu, din principiu și cu tot respectul pentru activitatea d-nului Dacian Cioloș, am spus mereu că îmi doresc un guvern PNL condus de un prim ministru liberal !
Lucian Palimaru In acest moment, PNL traieste o criza de lideri. Este oportun sa-i pierdem si pe cei noi care cu greu au aparut? De exemplu Vergil Chitac sau Marius Bodea? Cel putin pe Marius Bodea il cunosc personal, este un om de exceptie! Dar a fost parasit iar Pnl central nu a miscat un deget sa-l faca sa se razgandeasca! Noi, Iesenii cred ca stim mai bine cine trebuie sa ne conduca!
Daniel Gheorghe Cred că ați punctat un lucru foarte important și real : criza de lideri din PNL. Oameni precum Vergil Chițac ori Marius Bodea sunt personalități cu potențial. D-nul Bodea este un om de reală calitate și din păcate, dacă nu mă înșel, s-a retras recent de la conducerea organizției PNL de Iași. Nu știu motivele , dar ar fi bine să revină deoarece este păcat atunci când un om de bună credință se dă la o parte iar locul său riscă să fie ocupat de veleitari și oportuniști care nu pot aduce nimic bun !
Dana Voicu Cum comentati aceasta "intamplare" , a propos de "islamizare" ?
Teresa Dent, 46, a spart ferestrele al un centru comunitar turc in UK, unde oamenii erau adunati la un ceai, zbierand insulte rasiste acuzandu-i pe cei din interior ca planuiesc violuri si construiesc bombe ; Judecatorul John Woollard a declarat ca: ‘Acestea sunt infractiuni serioase care ar fi putut sa aiba consecinte grave daca ar fi dus la implicarea mai multor atacatori'
Daniel Gheorghe Acest tip de violențe apar ca rezultat al colapsului autorităților care după ce că nu pot integra pe nou-veniți sunt incapabili să gestioneze ordinea publică. De aici s-a ajuns la zone ,,no-go,, controlate de musulmani și în care se practică inclusiv legea ,,sharia,, și unde accesul autohtonilor și europenilor în general este restricționat. Asta, din pricina impotenței autorităților, dă naștere la contra-reacții care pot fi și ele de natură violentă. Iar după cum vedem și în cazul de față acest tip de atacuri au ca victime de regulă niște persoane pașnice.
Dana Voicu Daniel Gheorghe N.B. "doamna" atacatoare este 100% englezoaica si a atacat cun centru cultural care exista acolo de multa vreme.. si pe dumneaiei nu a atacat-o nimeni.. deci.. pt cine este "no go"? ca pt dumneaei nu a fost "no go" nici cand a dat cu pietre si a injurat
Daniel Gheorghe Este un climat general inclusiv în orașele britanice de constituire a unor zone exclusiv musulmane pe principii de tip ,,ghetto,,. Atacul respectiv este condamnabil și nu are nicio justificare, eu vorbeam de resorturile sociale care au creat acest tip de confruntări.
Dana Voicu Daniel Gheorghe jumatate din timp eu traiesc in londra.. chestia cu "no go" nu e reala..
Dana Voicu dealtfel politia a demonstrat falsitatea unor "filmulete" puse pe net.. in care se aratau asa zise demonstratii sau abuzuri ale musulmanilor.. postarile acelea apartin "britain first" partidul nazist britanic
Daniel Gheorghe Nu are legătură cu britain first, dar sunt deja cartiere mărginașe în care imigranții musulmani sunt majoritari și unde există curente radicale bine implantate. Și inclusiv zone neoficiale în care funcționeaza sharia, oricum fac o mențiune, că situația în Londra nu este precum în Paris, Bruxelles, Roterdam ori Marsilia unde lucrurile sunt total scăpate de sub control , dar sunt cartiere precum ,,tower hamlets,, unde dacă nu ai vedea arhitectura zonei ai crede că ești în Pakistan. Din păcate violența dă naștere la violență iar atacul primitiv al englezoaicei arată clar derapajul care apare drept urmare a segregării și a spiralei violenței !
Dana Voicu Daniel Gheorghe in londra.. "cartierele marginase" sunt in general cele mai albe.. si cele mai dragute.. si mai linistite
Dana Voicu nu ma pronuntz despre orasele si situatiile pe care nu le cunosc suficient de bine.. cum ar fi franta..
Daniel Gheorghe Știu asta, mă refeream la o ,,margine,, la figurat, în realitate cartierele dubioase sunt așezate mai curând pericentral din câte știu, în Londra zic...
Dana Voicu la roterdam.. totdeauna a fost criminalitate ridicata.. una din cele mai mari din europa.. prin anii 90 era chiar o problema de nivel european..
Daniel Gheorghe Da, e unul dintre cele mai periculoase orașe europene de multă vreme...
Dana Voicu Daniel Gheorghe ce inseamna "pericentral"? noi stam intr-o zona considerata "brown" si musulmana.. harrow.. iar wembley e si mai "colorat".. si nu exista nicio problema
Dana Voicu cat despre croydon.. unde e criminalitate mai ridicata.. aia e considerata zona .. mai degraba "black".. (scuze pt exprimare, nu spun in sens rasist).. si probleme de criminalitate au fost acolo din totdeauna..
Daniel Gheorghe Cele care sunt între zona rezidențială de case dezvoltată în ultimele decenii ori care include foste sate din jur și partea centrală, zona istorică plus cele câteva cartiere scumpe din centru...gen sudul ori estul Londrei...
Daniel Gheorghe Da, de croydon am auzit și eu că e zonă cu probleme serioase...
Dana Voicu Daniel Gheorghe astea sunt uxbridge.. sutton..strafor.. vreti poze din zonele alea? in uxbridge de ex.. nu ai voie sa arunci tigari pe jos.. in londra ai.. atat de civilizati sunt.. si foarte foarte "alb" acolo..
Dana Voicu Daniel Gheorghe croydon nu e zona musulmana.. e.. mai degraba caraibiana.. criminalitatea acolo nu e relationata cu religia.. adevarul este ca propaganda brexit a fost atat. dar atat de mincinoasa incat nimeni din europa care nu e strans legat de UK nu si-a putut imagina ca unii englezi pot minti in asa hal..
Dana Voicu .. din pacate.. au mintit.. si acum s-a intors impotriva lor..
Daniel Gheorghe Problemele mari sunt cauzate de infracționalitatea extra-europeană. Urât este faptul că ei au mizat pe atacul la est-europeni, precum românii și polonezii care muncesc acolo !
Dana Voicu Daniel Gheorghe daca suteti interesat sa aflati mai multe despre realitatile britanice.. va invit in grupuri britanice..
Daniel Gheorghe Oricum la Londra mă simt mai bine decăt oriunde în Franța ori Țările de Jos !
Lucian Palimaru As mai avea vreo 20 de intrebari, dar mai sunt reporteri pe teren. Asa ca va adresez ultima intrebare: excludeti total sa candidati pe listele ALDE sau PMP? Scuzati abuzul de intrebari, dar dezbaterile cu oamenii obisnuiti sunt inexistente. Multumesc!
Ion Irimia Lucian Palimaru, participi la o exceptie !
Lucian Palimaru Voi incerca sa fur modelul pe raza judetului Iasi...
Daniel Gheorghe Nu voi candida pe listele acelor formațiuni politice. Sunt deputat PNL !
Dana Voicu din afirmatiile anterioare inteleg ca problema NU este vanzarea ci necultivarea.. si atunci de ce incercam "reparam" o problema adresandu-ne unei alte probleme? nu cumva ar fi mai oportuna o lege care sa reglementeze.. LUCRAREA terenurilor si nu vanzarea lor?
Daniel Gheorghe Problemele din agricultură sunt deosebit de ample și toate se leagă una de alta precum principiul vaselor comunicante. Din păcate ultimii 4 ani nu au făcut decât să adâncească atât criza din sistemul agricol românesc cât și să mărească decalajul competițional dintre români și străini. Ministerul Agriculturii s-a specializat în a-i încurca pe producători, vedem cum toate greșelile astea au dus la scandalul subvențiilor care a marcat anul acesta și care nici măcar acum nu este definitiv rezolvat.
Ion Irimia Doamnelor, domnilor, invitatul grupului Sageata liberala a decis sa raspunda tuturor intrebarilor. Ii multumim !
Dana Voicu nu cred ca sunt intrebari proaste.. sau deranjante.. consider dialogul foarte decent si interesant..
Daniel Gheorghe Vă mulțumesc și eu pentru întrebări ! Dialogul este esențial !
Nicu Moldovan ce parere aveti despre politica lui Viktor Orban din Ungaria si ce credeti despre conceptul de "democratie iliberala"?
Daniel Gheorghe Mulțumesc pentru întrebare ! Așa zisa ,,democrație iliberală,, este o aberație. Bănuiesc faptul că în afară de Viktor Orban, prin zonă, doar Putin și cu Erdogan ar mai putea susține această denumire absurdă în spatele căreia se ascund simptomele unui regim autoritarist.
Dana Voicu Pun eu intrebarile de final:
- ce parere aveti despre aceste dialoguri cu liderii PNL?
- ati recomanda si altor colegi sa participe?
Daniel Gheorghe Aceste dialoguri sunt foarte necesare și sper ca mai mulți dintre colegii mei vor participa. Le mulțumesc tuturor celor care au pus întrebări și care au avut puncte de vedere în această seară !
Viorica Balica Si noi va multumim si va mai asteptam.
Violeta Stark O seara buna dl Daniel Gheorghe va multumim!
Viorica Cristea Domnule, Daniel Gheorghe eu am apreciat calitatea raspunsurilor date si daca am dat like la fiecare raspuns al dvs. am dorit totodata sa suplinesc lipsa de politete a celor care v-au adresat intrebari si care nu v-au multumit pentru raspuns, indiferent daca acest raspuns era multumitor sau nu. Cu deosebita stima!
Daniel Gheorghe Vă mulțumesc tuturor pentru dialog!