duminică, 7 februarie 2016

Prioritățile Sectorului 3 București în viziunea PNL Sector 3.

Au fost date publicității prioritățile PNL Sector 3 pentru administrarea locală.

Prioritățile Sectorului 3 

PNL are o viziune pe termen mediu și lung pentru dezvoltarea Sectorului 3. Această viziune a fost concentrată pe parcursul anului 2015 într-un Program de Guvernare Locală, la care a lucrat o echipă alcătuită din consilierii locali ai PNL, din specialiști care activează în Comisiile de Specialitate ale partidului, dar și din experți independenți. În acest program se regăsesc planuri de acțiune pe domenii clare și proiecte concrete.

În anul 2016, PNL Sector 3 a decis să treacă în etapa următoare, de consultare cetățenească. Dintre toate proiectele, șapte au fost selectate pentru a fi prezentate și dezbătute public, pe baza unor criterii cum ar fi gravitatea problemei, numărul de cetățeni care vor beneficia de pe urma soluțiilor propuse, perioada de execuție, costurile implicate și așa mai departe.

Cetățenii Sectorului 3 sunt invitați nu numai să își exprime preferințele cu privire la importanța pe care o acordă fiecărui proiect, ci și să semnaleze alte probleme care îi afectează și pentru rezolvarea cărora este nevoie de implicarea autorității locale.

Fluidizarea traficului

Străzile adiacente pot reprezenta alternativa la marile bulevarde blocate la orele de vârf. Un trafic mai fluid se poate realiza prin regândirea proiectelor stradale, eliminarea acelor trotuare care nu sunt folosite în prezent și crearea de locuri de parcare de-a lungul bordurilor. De asemenea pe baza studiilor de trafic, de densitate si de migratie diurna a populatiei, actualizate,sunt indicate solutii de sistematizare a zonelor cu probleme de trafic, atat pietonal cat si rutier, de tipul: crearea de sensurilor unice ca alternativa la marile bulevarde, crearea de locuri de parcare paralele cu bordurile sau in spic acolo unde nu permite desfiintarea trotuarelor nefolosite dar si refacerea si securizarea acestora prin montarea de  borduri inalte si stalpisori pt impiedicarea accesului auto, pe o singura parte a strazii. Montarea de limitatoare de viteza, marcaje stradale si indicatoare rutiere in zonele cu probleme, dar si in proximitatea gradinitelor, scolilor, liceelor, precum si a zonelor rezidentiale. 

Parcările de reședință

In prezent, lipsa locurilor de parcare ii obliga pe soferi sa parcheze pe trotuare si pe prima banda a multor strazi. Din aceasta cauza, consideram oportuna constuctia unor parcari de rezidenta, subterane sau supraterane, in cartierele de tip ‚dormitoare’, in zonele indicate in studiul de densitate a populatiei din sectorul 3. Un alt concept care trebuie implementat este acela de Park&Ride. Prin infiintarea unei parcari de acest tip intr-una din zonele Industriilor sau Theodor Pallady, vom permite celor care vin in Bucuresti din imprejurimi sa parcheze masina sisa isi continue calatoria cu unul dintre mijloacele de transport in comun care le stau la dispozitie in apropiere – tramvai, autobuz, statii de metrou. 

Creșterea transparenței decizionale

Inaintea sedintelor de consiliu local care urmaresc luarea unor decizii importante pentru locuitorii sectorului 3, vor avea loc dezbateri publice,  consultari cu societatea civila, cu consilierii civici, dar si cu persoanele implicate in administratie si cu cei afectati de caracterul normativ al acestor decizii. Astfel, ne dorim sa identificam cele mai buneproiecte pt comunitatea sectorului3. 

Accesarea fondurilor europene

Ca una din sursele importante de finanțare extra-bugetară pentru modernizarea serviciilor publice și creșterea calității vieții cetățenilor, fondurile europene vor fi atrase în parteneriate cu instituții publice guvernamentale, ONG-uri sau chiar societăți comerciale. Viziunea strategica privind nevoile de dezvoltare are la bază studiile asupra Sectorului 3. Astfel, pentru programul 2016-2020 în vederea atragerii fondurilor europene, ne vom axa pe următoarele teme.

Conservarea spațiului verde și a mediului: prin adoptarea unei strategii pe termen lung prin plantarea de arbuști si arbori ornamentali, care implicit va duce la îmbunătățirea calității mediului.
Continuarea și finalizarea reabilitării termice: prin promovarea unui program de monitorizare şi analiză a proiectelor de eficientizare energetică
Promovarea turismului urban şi a serviciilor adiacente prin înființarea unei hărți interactive a Sectorului 3
Surse de energie alternativă şi protecţia climatică – Extinderea utilizării energiei solare ca fiind cea mai bună opțiune pentru un oraş, dat fiind soluţia tehnică mai simplă faţă de celelalte surse posibile. 

Înființarea unui spital generalist pe raza sectorului

Sectorul 3, cel mai mare sector al Capitalei, cu o populație de peste 470.000 de locuitori, nu beneficiază de serviciile unui Spital Generalist cu Unitate de Primiri Urgențe și nici de vreo maternitate. Singura unitate medicală spitalicească multidisciplinară cu peste 400 de paturi, care a deservit zeci de ani locuitorii Sectorului 3 și nu numai, Spitalul Clinic “Caritas”, a fost retrocedat si ulterior desființat în aprilie 2011.

Analizând prioritățile reformei sistemului sanitar și necesitatea funcționării sistemului de asistență medicală la nivelul Uniunii Europene, este prioritară construirea unui spital de urgență în Sectorul 3, care să corespundă modelelor europene, atât ca infrastructură, cât și ca servicii medicale prestate. Unitatea sanitară nou creată va avea subsol, parter și  patru niveluri, peste 600 de paturi şi majoritatea specialităților medico-chirurgicale, oncologie și, bineînțeles, maternitate. De asemenea, va exista posibilitatea de a prelua urgențele ce vin pe Autostrada Soarelui din județele din sud – Ialomița, Călărași, Constanța. Spitalul va fi realizat printr-un parteneriat între Primăria Sector 3, Primăria Municipiului București și Ministerul Sănătății. Suprafața de teren necesară este de minim 3 hectare, din care suprafața afectată construcției imobilului și dependințelor este de aproximativ 1 hectar, restul fiind alocat pentru spațiu verde, drumuri de acces și parcări. Menționăm că locația este identificată la zona de sud a Sectorului 3 și are două căi de acces: din Bd. Liviu Rebreanu și Bd. 1 Decembrie. Costurile proiectului sunt evaluate la circa 45 de milioane euro și este de dorit ca acestea să fie incluse in bugetul celor trei parteneri ai proiectului pentru perioada 2017-2021.

Costurile necesare construcției, dotării și funcționării efective a unității sanitare vor fi obținute din contractul cadru cu Casa Națională de Asigurări de Sănătate, respectiv cu Casa de Sănătate a Municipiului București, cu companii private de asigurări de sănătate, alocări de la bugetul Ministerului Sănătății și de la bugetul Primăriei Capitalei. Crearea infrastructurii rutiere și de rețele edilitare va fi suportată din bugetul local al Sectorului 3, precum și din fonduri proprii atrase din activități specifice.

Construirea de locuințe sociale

Având în vedere necesarul Sectorului 3 de peste 6000 de unități locative, se impune construirea unor locuințe care să întrunească minimul necesar pentru a da șansa unui trai decent persoanelor aflate în dificultate. Au fost identificate ca locații loturile achiziționate de S.C. Administrare Active S.R.L., dar și câteva terenuri, proprietate a Consiliului General al Municipiului București, pentru care pot fi transferate drepturile de administrare în vederea construirii de locuințe sociale și pentru tineret. 

Creșterea nivelului de siguranță a cetățeanului

Nivelul de încredere și siguranță în Sectorul 3 va crește prin instalarea în zone sensibile a peste 300 de camere performante de luat vederi. Instalarea de camere capabile să înregistreze detalii până la nivelul numărului de înmatriculare al unei mașini, va creste capacitatea Poliției Locale de a monitoriza și a interveni rapid în zonele cele mai importante (intersecții, parcuri și mini-părculețe, zone cu risc de mediu și salubritate). Urmărim interconectarea cu rețeaua de camere ale Municipiului București, precum și a celorlalte sectoare, dar și cu Centrul de Monitorizare a Traficului. În acest fel, vom reuși corelarea semafoarelor și o mai buna fluidizare a circulației, ținând cont de orele de vârf, fluxuri auto, avarii, dar și accidente. De asemenea, prin acest proiect va fi posibilă și monitorizarea zonelor „roșii” ale Sectorului 3, cu rată crescută a infracționalității”.


Niciun comentariu: