sâmbătă, 29 mai 2010

Atentat la siguranța națională


Realitatea Tv aduce o informație utilă. Reacția Asociației Magistraților din România atenționează asupra faptului că „reducerea veniturilor bugetarilor pune în pericol securitatea națională”. O să preiau ideile din știre:

Eliminarea unor drepturi şi diminuarea substanţială a altora, anunţate de guvern în vederea restabilirii echilibrului bugetar, sunt de natură să pună în pericol securitatea şi siguranţa naţională, invocate ca argumentări, susţine Asociaţia Magistraţilor din România.

Astfel, potrivit Asociaţiei, este exclusă folosirea argumentelor care vizează siguranţa şi securitatea naţionale. Asociaţia Magistraţilor din România arată că invocarea siguranţei naţionale ca temei al restrângerii dreptului contravine conceptului de siguranţă naţională prevăzut de articolul 1 din Legea nr. 51/1991, care, definind această noţiune, fixează una dintre componentele sale ca fiind asigurarea unui climat de exercitare neîngrădită a drepturilor, libertăţilor cetăţenilor, adică exercitarea lor plenară, şi nu îngrădirea acestora. Mai mult, arată reprezentanţii asociaţiei, nu se încadrează în niciunul din cazurile menţionate expres la articolul 3 din Lege, în care sunt enumerate, limitativ, acţiunile ce constituie ameninţări la adresa siguranţei naţionale a României (atac armat, atac terorist, atac la sănătatea populaţiei).

"Într-o simplă logică semantică, siguranţa naţională ar trebui să privească întreaga naţiune română şi nu doar o parte a ei, respectiv categoria bugetarilor, supuşi exclusiv măsurilor de austeritate", potrivit Asociaţiei.

Prin restrângerea exercitării drepturilor şi libertăţilor în considerentul articolului 53 din Constituţie, nu trebuie să se urmărească "cauzarea unui prejudiciu patrimonial, aşa cum încearcă guvernul să procedeze prin aplicarea măsurilor de reducere", potrivit magistraţilor, care susţin că Executivul nu a garantat că diminuările salariale şi din pensii vor fi restituie la încetarea stării care a determinat măsura respectivă generată de criză, a cărei limitare în timp nici nu este stabilită, ele fiind supuse unei condiţii suspensive.

Pe de altă parte, magistraţii acuză guvernul că nu a respectat în integralitate principiile articolului 53, pe care le-a aplicat greşit. Concret, nu s-ar fi respectat principiul nediscriminării, în sensul că trebuie să fie aplicabilă întregii populaţii, conform sintagmei utilizate "naţională". Ori, potrivit măsurilor dispuse de aceste legi, vizat este în mod exclusiv doar personalul din sectorul bugetar şi pensionarii, fiind excluşi de la aplicarea cu caracter general, sectorul privat, precum şi salariaţii regiilor autonome şi a celorlalte companii, la care Statul este acţionar, ale căror venituri implică şi o componentă bugetară importantă.

De asemenea, Asociaţia Magistraţilor din România arată că măsura nu este proporţională nici cu situaţia care a determinat-o, "întrucât prin aplicarea reducerilor prevăzute de Guvern, se obţine efectul contrar celui urmărit de articolul 53 din Constituţie, respectiv adâncirea stării de pauperitate a unor categorii sociale şi nicidecum susţinerea economică a acestora pe vreme de criză, aşa cum statul s-a obligat prin norme interne şi prevederi internaţionale", ceea ce reiese din faptul că propunerile Guvernului nu sunt însoţite de măsuri menite să ajute populaţia pe vreme de criză, contrar scopurilor declarate prin Strategia de siguranţă naţională. "Dimpotrivă, se constată din economia legii privind reducerea pensiilor şi salariilor, că aceasta este însoţită de alte reduceri şi de alte măsuri de eliminare a unor drepturi de natură economică", susţine Asociaţia Magistraţilor din România.

"Criza economică nu poate constitui un pretext de îngrădire a unor drepturi şi libertăţi fundamentale, protejate constituţional şi, mai larg, la nivel internaţional", concluzionează Asociaţia Magistraţilor din România.
Dacă noi, ca oameni obișnuiți, putem da o interpretare, mai bună sau mai rea prevederilor constituționale, în special atunci când Guvernul portocaliu își propune să ne impună un alt tip de stat, cu o „democrație” de tip comunist sau nazist, în cazul interpretării magistraților se cuvine a acorda mai multă atenție, dacă nu încredere. Unul din argumentele în favoarea interpretării magistraților este și acela că ei fac zilnic acest exercițiu al interpretării normei de lege și normelor constituționale, iar undeva, în timp, pot deveni judecători ai Curții Constituționale sau reprezentanți ai statului român la instanțele internaționale la care România a aderat - de ex. CEDO.

Nu mai trebuie să dezbat eu ceea ce este atât de bine tratat în poziția AMR. O să revin, probabil mâine, cu o postare asupra celui de al doilea proiect de lege care va încerca să aducă modificări severe în sistemul public de pensii și să desființeze creanțele statului față de cetățenii care au servit statul, adică să desființeze pensiile de stat și de serviciu.

Actualizare

Despre poziția magistraților se pot citi articolele din cotidianul.ro și Mediafax.

Reacție liberală la demența portocalie

Pe blogul Alinei am găsit Comunicatul Grupului Parlamentar al PNL de mai jos. Pentru toți cei care au ajuns, datorită mersului normal al vieții, la momentul în care trăiesc din pensie este importantă, foarte importantă orice susținere calificată, cum este aceasta.Grupul Parlamentar al Partidului Naţional Liberal

telefon: (021) 402 10 70 fax: (021) 402 10 72 e-mail:pnl@cdep.ro


Nu abuzaţi de articolul 53 din Constituţie!

COMUNICAT DE PRESĂ

Bucureşti, 28.05.2010


Articolul 53 din Constituţia României nu poate justitica diminuarea pensiilor, aşa cum prevede pachetul de măsuri de austeritate, oricât ar încerca guvernul să ne convingă de contrariu. Aceste tentative nu fac decât să-mi confirme că echipa Băsescu - Boc a uitat faptul că, în conformitate cu Strategia de Securitate Naţională a României publicată în 2007, una dintre vulnerabilităţile şi ameninţările la adresa securităţii noastre este ceea ce se cheamă guvernare ineficientă. Realitate pe care o trăim din plin.

În disperare de cauză, juriştii cabinetului Boc au impresia că au găsit scuza pentru abuzul pe care sunt gata să îl facă, restrângând exerciţiului unor drepturi sau libertăţi, sub pretextul că există o situaţie excepţională, dar uitând că legea numeşte excepţionale anumite situaţii, specificate clar de Constituţie şi doar în cazul în care nu există alternative. Într-o societate democratică, regula este cea a exercitării neîngrădite a drepturilor şi libertăţilor fundamentale, restrângerea fiind prevazută ca excepţie, daca nu există o altă soluţie pentru a salvgarda valori ale statului care sunt puse în pericol. Ori în cazul de faţă EXISTĂ alte soluţii care, puse în practică, ar putea contracara efectele crizei prin care trecem în acest moment. O spune FMI, o spun analiştii economici, o spune opoziţia, care a venit cu un set de măsuri anti-criză de mai bine de 1 an (vezi programul PNL, spre exemplu).

Il sfătuiesc pe primul ministru să-şi aducă aminte ce înseamnă stat de drept şi să renunţe la deschiderea cutiei Pandorei ce va duce România într-o acută criză de democraţie. În caz contrar, îl avertizez că este pasibil de plata din buzunarul propriu a despăgubirilor pe care pensionarii le vor câştiga în instanţele române şi la CEDO, şi ar putea cere aceste despăgubiri toţi cei aproximativ 5.500.000 de pensionari români. Cred chiar că nici nu se va ajunge la CEDO, pentru că încălcarea legii este prea flagrantă ca să nu obţină cei păgubiţi câştig de cauză în ţară.

Alina Gorghiu, deputat, preşedinte al Comisiei juridice a PNL

Telefon : 0722.587.667,

Adresă e-mail : deputat@alinagorghiu.ro,

Adresă blog : www.alinagorghiu.ro


Închei exprimându-mi disprețul față de cei care au votat cu PD-L și cu Traian Băsescu și ne-au adus în această situație disperată, în special față de cei care mai susțin ciuma portocalie.

vineri, 28 mai 2010

„Nu este cazul”

Am luat de la Antena 3 expunerile de motive pentru proiectele de lege pe care Guvernul Băsescu-Boc-Udrea vrea să își angajeze răspunderea în fața Parlamentului. Voi trata doar proiectul de lege care urmărește „echilibrul bugetar”, pe numele ei complet „LEGE privind stabilirea unor măsuri necesare în vederea restabilirii echilibrului bugetar”.

Recomand și lectura poziției judecătorului Cristi Danileț: Traim. Deci am devenit un pericol

Am pus ca titlu o concluzie din expunerea de motive la Secţiunea a 7-a din expunere, Activităţi de informare publică privind elaborarea şi implementarea proiectului de act normativ
„2. Informarea societăţii civile cu privire la eventualul impact asupra mediului în urma implementării proiectului de act normativ, precum şi efectele asupra sănătăţii şi securităţii cetăţenilor sau diversităţii biologice

Nu este cazul.
Pun, mai jos, celălalt text din această expunere care ne permite să vedem adevărata față a măsurilor de tip totalitar pe care Băsescu-Boc-Udrea doresc să le ia.
Aceste date de natură financiară, precum și prognozele efectuate de autoritățile abilitate în domeniu conturează imaginea unei crize economice profunde, care poate pune în pericol stabilitatea economică a României și, prin aceasta, ordinea publică și siguranță națională.
Dacă din lectura celor două texte nu rezultă actul dictatorial, atunci trăim în Eden. Practic, pe o proiecție de natură economică care se „conturează” și „care poate pune în pericol” fără a da o limită, cât de palidă a acelui contur sau pericol, Guvernul Băsescu-Boc-Udrea instituie o măsură extremă, echivalentul unei stări de război sau al unei calamități deosebit de grave care ar impune, pe deplin temei, luarea unor măsuri de limitare a unor drepturi și libertăți cetățenești pentru apărarea, până la urmă, a drepturilor și libertăților însăși !

Și acum să trecem la textul motivării care, pentru mine, este semnificativ.

Cauzele și condițiile care favorizează

Cauzele care au determinat măsura politică a abuzului administrativ dar și condițiile au favorizat aceasta le găsim, în parte, în textul expunerii de motive:
Astfel, conform ultimei evaluări realizată de Comisia europeană, activitatea economică a României rămâne slabă şi, contrar aşteptărilor iniţiale, cel mai probabil, creşterea economică s-a menţinut negativă în primul trimestru al anului 2010. Aceasta reflectă în principal cererea internă slabă, precum şi condiţiile meteorologice nefavorabile de la începutul anului 2010.

O îmbunătăţire a creşterii economice este aşteptată în a doua parte a anului 2010, cu toate că incertitudinile de pe pieţele externe rămân considerabile. Totuşi, pentru întreg anul 2010 se anticipează o creştere economică aproape de zero sau uşor negativă, în condiţiile în care inflaţia a scăzut de la 4,7% la sfârşitul anului 2009 la 4,2% la sfârşitul lunii martie 2010, menţinându-se în intervalul interior de inflaţie stabilit cu Fondul Monetar Internaţional.

Până la sfârşitul anului 2010, se aşteaptă ca inflaţia să scadă în continuare la aproximativ 3,75% datorită cererii interne slabe şi implementării unei politici monetare prudente.

Redresarea mai slabă a cererii interne a diminuat importurile, prognozându-se acum un deficit de cont curent de circa 5% din PIB pentru 2010, comparativ cu 5,5% iniţial.

De asemenea, din misiunea de evaluare efectuată de Serviciile Comisiei împreună cu experții FMI şi ai Băncii Mondiale în perioada 26 aprilie – 10 mai 2010, pentru a analiza progresele înregistrate în ceea ce privește condițiile specifice atașate tranșei a treia în valoare de 1,15 miliarde de Euro în cadrul programului de asistență financiară, a rezultat faptul că, în condițiile politicilor curente, ținta de deficit fiscal pentru 2010, de 6,4% din PIB nu va putea fi îndeplinită, din cauza unor deteriorări a condițiilor economice, a unor dificultăți în colectarea veniturilor şi derapajelor pe partea de cheltuieli.

Guvernul României şi-a asumat angajamentul de a lua măsuri compensatorii suplimentare ce trebuie adoptate şi implementate înainte de eliberarea de către Comisie a celei de-a treia tranşe din împrumutul UE.
Dacă citiți cu atenție, unul din motivele pentru care nu avem creștere economică este cererea internă slabă. Oamenii nu mai au bani pentru toate produsele și serviciile existente pe piață. Iar dacă mai au un leu, îl țin de sămânță, revenind la metoda strămoșească a „banului la ciorap” pentru că serviciile bancare urmează a se scumpi. Și așa depozitele la bănci ale celor care au băgat banii în ele scad din cauza dobânzii bancare și a celorlalte servicii care devin din ce în ce mai scumpe. Da, eu am un mic depozit care scade permanent astfel că pierd, lunar, datorită plăților în contul serviciilor făcute de bancă. Servicii de câteva ori mai scumpe decât dobânda pe care banca mi-o oferă la depozit.

Ei bine, măsurile pe care Guvernul Băsescu-Boc-Udrea dorește să le impună vor scade și mai mult puterea de cumpărare astfel că cererea internă slabă, condiția care favorizează descreșterea economică va cunoaște noi culmi „de progres”. Iar aceasta va „da dracului” civilizația. Da, acesta este adevărul. Măsurile preconizate de băsescienii portocalii și aliații lor în ale ticăloșiilor administrative (UDMR, UNPR - „independenții trădători”, Independenții minoritari) vor avea ca efect aducerea populației într-o stare de sărăcie ce va reactiva atavismul luptei pentru supraviețuire. Oamenii vor lupta, unii contra altora, pentru a supraviețui. Pentru a se hrăni, pentru a se apăra, pentru a trăi. Se vor înmulți faptele de furt, tâlhărie, omor, loviri (unele cauzatoare de mutilare sau moarte), actele de corupție etc. Fapte pentru care noi, românii, ca orice popor evoluat, am convenit să le sancționăm ca fiind nedemne pentru o societate și, pentru a putea pune sancțiunile în aplicare ne-am constituit ca stat. În plus, proprietatea, temelia societății umane moderne, își pierde valorile sociale. Tonul este dat de Partidul Democrat-Liberal prin personalitățile sale reprezentative : Traian Băsescu - Președintele României, Emil Boc - primul-ministru al Guvernului României, vicepreședinții și membrii ori simpatizanții PD-L aflați în diferite funcții de decizie puși pe criteriul „fidelității față de partid” și Traian Băsescu.

Care sunt alte condițiile care favorizează derapajele pentru care Băsescu și gașca de mafioți cer instituirea unor măsuri de extremă gravitate ? Măsuri care luate în alte condiții decât cele de necesitate sunt echivalentul conducerii dictatoriale și nicidecum măsuri de austeritate (noțiunea „austeritate” nu are cum fi inclusă aici pentru că nu avem nici un suport pentru a explica care anume din măsuri se încadrează la cumpătare).

Păi o spun tot ei, confundând cauza cu condiția:

- din cauza unor deteriorări a condițiilor economice;

- a unor dificultăți în colectarea veniturilor;

- a derapajelor pe partea de cheltuieli.

Acestea nu sunt cauze care determină situația gravă a economiei românești sunt condiții care o favorizează.

Deteriorarea condițiilor economice nu a venit de undeva din cosmos, a venit din măsuri umane, măsuri administrative, luate la nivel guvernamental prin descurajarea prin sancțiune a muncii și investiției. Să nu uităm, ca exemplu, așa-zisul impozit forfetar introdus de „strălucita” guvernare a alianței FSN de la sfârșitul anului 2008 și începutul anului 2009. Măsura a fost de o severitate fără precedent: au dispărut sute de mii de mici afaceri care au distorsionat, sever, mediul economic dispărând sute de mii de produse și servicii care, normal pentru cei care mai au cap, nu au mai adus venituri la bugetul de stat. Catalogați ca „mafioți”, „evazioniști fiscali”, „contrabandiști”, „nemernici” s.a., mici întreprinzători au ieșit de pe piață. Cei care au rămas se zbat în neputință până când, sătui de abuzurile administrației PD-L, vor pleca și ei. Reducerea puterii de cumpărare a salariaților bugetari și a pensionarilor va lovi tocmai în micii investitori care au rămas pe piață. Dacă adăugăm și intenția de modificare a Codului fiscal prin ordonanța de urgență pe care o va arunca „pe piață” Guvernul Băsescu-Boc-Udrea, ordonanță ce lovește dur în ce a mai rămas în viață în economie, avem toate datele pentru a putea afirma că deteriorarea condițiilor economice este politica Guvernului Băsescu-Boc-Udrea.

Cine o citește va observa că puterea portocalie întoarce cu fundul în sus totul. Voi da câteva exemple, articole din ordonanță, care confirmă cele afirmate de mine:

˝(1/3) Autorităţile fiscale pot să reconsidere orice tip de contract/raport juridic încheiat între două persoane în cazul în care activitatea prestată în baza unui astfel de contract/raport juridic îndeplineşte condiţiile pentru a fi considerată activitate dependentă, aplicând principiul prevalenţei economicului asupra juridicului.˝
Mai pe șleau, Guvernul Băsescu-Boc-Udrea instituie dictatura. În primul rând atrag atenția asupra unui concept străin mie: „ principiul prevalenţei economicului asupra juridicului” ! Dar care îmi explică ce a stat la baza abuzurilor de astăzi și de ieri ale portocaliilor băsescieni. Prevalența economicului asupra juridicului are o legătură și cu interesele economice ale pedeliștilor asupra bugetului statului, dar și cu interesele guvernării portocalii de a asigura, prin bugetul statului interesele clientelei politice. Ca la balamuc. Nu mai continui, cine are interes și citește proiectul de OUG se va gândi serios dacă mai deschide o mică afacere, fie chiar și sub forma unui PFA sau trece, cu cățel și purcel în „economia neagră”.

Fără a atinge toate sau poate cele mai importante aspecte ale enunțului „deteriorare a condițiilor economicecare face parte din motivarea pentru reducerea și, uneori, limitarea drepturilor și libertăților civile ale românilor, în special a dreptului de proprietate, se observă că „vinovații” sunt tocmai cei din Guvernul Băsescu-Boc-Udrea.

Unele dificultăți în colectarea veniturilor este a doua cauză pentru care noi trebuie să suferim. Colectarea veniturilor la buget este atributul exclusiv al statului. Nu al meu. Nu al tău. Dacă noi nu ne plătim obligațiile legale către stat acesta, prin instituțiile sale, special create, prin aplicarea procedurilor legale în materie, trebuie să vină și să mă impună. Faptul că statul/Guvernul este incompetent nu poate fi imputat contribuabilului. Într-un stat democratic, real și nu imaginar ca România, Guvernul incompetent își prezintă demisia. Dar Băsescu și gașca de mafioți care îl asistă nu au o astfel de intenție. Au obligații față de cei care au investit sume imense pentru ca ei, portocalii, să pună mâna pe putere în România, iar plecarea de la putere le-ar afecta acestora posibilitatea de a-și înmulți averile așa cum a fost, probabil, înțelegerea între ei. Mai mult, nu este exclus ca „investitorii portocalii” să aibă „dosare” cu fiecare actor politic semnificativ al PD-L, dosare ce puse pe piață ar duce la dispariția PD-L și ani de studii de specialitate ale liderilor acestuia prin pușcăriile Românei.

Deși enunțată, cauza nu este explicată. Partidele politice, presa, analiștii de toate felurile și genurile arată cu degetul către anumite domenii în care evaziunea fiscală este în floare. Mai mult, având toate pârghiile de putere la îndemână, inclusiv serviciile speciale, Băsescu și camarila nu au schițat nici o măsură concretă de combaterea evaziunii fiscale. Faptul că acum se laudă Boc și handicapații cu nu știu ce OUG pentru combaterea evaziunii fiscale este o frecție la un picior de lemn. Nu emiterea unor noi legi este problema, ceea ce face Boc și gașca fiind o supra-normare care poate doar bulversa aflarea adevărului în cadrul unor procese, ci punerea în aplicare a prevederilor legale în materie. Pentru că aceste prevederi există. Numai că aplicarea lor impun respectarea unor proceduri obligatorii într-un stat de drept, în special unele principii de drept care nu pot fi încălcate. Fiind incapabili să administreze țara, Boc și ai lui vor să forțeze statul de drept și să îl transforme în „statul de drepți”. Pentru că atât îi duce mintea.

Și, după multe cuvinte puse în pagină, ajungem la o mică recunoaștere a neputinței de a guverna: „a derapajelor pe partea de cheltuieli” ! Derapaje făcute de ei. De Băsescu la Cotroceni, de Boc la Guvern, de miniștrii portocalii. Derapaje de care au beneficiat părinții lor, comunele lor, orașele lor, rudele lor ... Derapajele se regăsesc în cei aproape 30.000 de angajări în sistemul public pe baza principiului fidelității față de conducătorul suprem Băsescu și PD-L, în cheltuielile pentru deplasarea sărăcuților pedeliști acasă cu avionul de la București la Cluj (caz mai cunoscut) dar și la Iași, Suceava, Timișoara etc. Derapaje care se regăsesc în cheltuielile cu mașini noi pentru funduri ministeriale, în tot felul de investiții locale s.a.m.d.

Iar acum vin cu „cireașa de pe tort”. Motivarea legată de constituționalitatea măsurilor.

3. Alte informaţii

În stabilirea condiţiilor de aplicare a măsurilor menţionate anterior, s-a urmărit respectarea prevederilor constituţionale ce consacră dreptul la muncă - art.41 din Constituţie (inclusiv a componentei sale, dreptul la salariu), dreptul la pensie - art.47 din Constituţie, precum şi încadrarea strictă în marja de apreciere a statului în a stabili limite exerciţiului acestor drepturi - art. 53 din Constituţie.

Ei bine, se vede de la marginea galaxiei în care se învârte micuța planetă Pământ (Terra, după dorință) că încadrarea strictă cu care se laudă handicapații nu are nici o legătură cu art. 53 din Constituție la care se face trimitere ! Nu există în articolul constituțional, formularea „marja de apreciere a statului” ! Dreptul sau libertatea prevăzută în Constituție este întreg, așa cum este prevăzut în lege la un moment dat sau nu mai este. Restrângerea unor drepturi și libertăți nu se referă la ciuntirea acelor drepturi sau libertăți, cantitativ, ci la suspendarea lor. Constituțional ar fi suspendarea dreptului la salariu sau suspendarea dreptului la pensie pentru o perioadă limitată de timp dacă, și numai dacă, exercițiul acelor drepturi și libertăți pot garanta revenirea la o stare de normalitate. În acest sens, în alineatul (2) din art. 53, ipoteza a doua, se face o precizare cu caracter imperativ: Măsura trebuie să fie proporțională cu situația care a determinat-o, să fie aplicată în mod nediscriminatoriu și fără a aduce atingere existenței dreptului sau a libertății.

Soluţiile preconizate se integrează în interpretarea dată de Curtea Constituţională şi Curtea Europeană a Drepturilor Omului conceptelor de „ordine publică” şi „siguranţă naţională” şi respectă principiul proporţionalităţii măsurii restrictive în raport cu scopul legitim urmărit (Hotărârea Curţii Europene a Drepturilor Omului din 1 iulie 1967, în Corneliu Bârsan, Convenţia Europeană a Drepturilor Omului – Comentariu pe articole – Vol. I Drepturi şi libertăţi, pag. 924).

Culmea tupeului și ignoranței în materie de drept și motivare legislativă apare în susținerea motivelor lor o carte, da o carte, scrisă de judecătorul Corneliu Bârsan, reprezentantul României la CEDO. Carte care face, probabil, parte din lucrările doctrinare, poate fi pomenită în susținerea unor lucrări academice care tratează subiecte asemănătoare dar nu poate fi invocată ca suport pentru emiterea unui act normativ care îngrădește drepturile și libertățile civile ale cetățenilor unei țări. Sincer, sper, pentru reputația judecătorului Corneliu Bârsan ca acesta să intervină și să se delimiteze de acțiunea guvernului portocaliu de a transfera o parte din decizia abuzivă luată pe spinarea eminentului jurist. Boc, așa-zisul constituționalist, trebuie să pună în textul de motivare paragrafele semnificative din dispozitivelor hotărârilor Curții Constituționale din România și ale CEDO care susțin măsurile luate. Și, încă o precizare, deciziile CEDO nu acoperă constituționalitatea unui act normativ român !


Îmi exprim și cu această ocazie disprețul față de românii (mai noi sau mai vechi) care au votat cu ciuma portocalie - PD-L -, în 2008 și cu dictatorul Traian Băsescu în 2009.

joi, 27 mai 2010

Caracterul temporar al măsurilor

Limitarea unor drepturi și libertăți civile este condiționată de termen. Ele sunt temporare și nu pot atinge/elimina existența dreptului sau a libertății - art. 53 alin. (2) a doua ipoteză: „Măsura trebuie să fie proporțională cu situația care a determinat-o, să fie aplicată în mod nediscriminatoriu și fără a aduce atingere dreptului sau a libertății”.

În proiectul de lege pentru „echilibrul bugetar” caracterul temporar al măsurilor este dat pe după gard, deoarece termenul lor dat la 31.12.2010 va fi permanentizat prin acte normative care vor intra în vigoare de la 01.01.2011 ! Ia citiți și vă minunați :

Art. XXI – (1) Prevederilor art. I –III, V, VI (1), VII (3) şi (4), IX, X, XII, XIII (2), XIV (1) şi (2),, XV şi XVI se aplică până la 31 decembrie 2010.

(2) Începând cu 1 ianuarie 2011 se vor aplica politici sociale şi de personal care să asigure încadrarea în nivelul cheltuielilor bugetare rezultate ca urmare a aplicării măsurilor de reducere a acestora adoptate în cursul anului 2010, în condiţile Legii cadru nr. 330/2009 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice şi a bugetului general consolidat.
Este clar, nu ?

Eutanasierea românilor

Am citit proiectele de acte normative pe care sinistrul guvern portocaliu dorește să își angajeze răspunderea. Sunt sinistre. Mai mult, măsurile de tăiere a veniturilor populației au caracter permanent și sunt complementare la reglementările nocive din Legea nr. 330/2009 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fondurile publice. Sunt complementare și proiectului noii legi a pensiilor pe care Băsescu și hienele portocalii încearcă să o introducă la pachet cu proiectul Legii privind stabilirea unor măsuri necesare în vederea restabilirii echilibrului bugetar.

Le-am citit inițial la ioșka, și mi-am zis să mai aștept pentru a le vedea în forma pusă de Guvern pe masa Parlamentului. Dar când am fost anunțat de Comisiile de specialitate ale PNL că sunt luate în calcul am hotărât să le pun și eu.

O primă observație. Al doilea proiect de lege, privind pensiile, nu are nici o treabă cu siguranța națională și ordinea publică invocată de Guvernul incompetenților portocalii ai PD-L și de Traian Băsescu, noul dictator al României, pentru a justifica măsurile antiromânești pe care au de gând să le ia. Mai mult, în proiectul de lege care „salvează” echilibrul bugetar se face referire la reducerea cu 15% a pensiilor și numai. Surprizele sunt multe. Tare multe.

Astfel, în legea „echilibrului bugetar” se face referire, în cadrul art. X la pensii.
Art. X – (1) Începând cu drepturile lunii iunie, cuantumul brut al pensiilor cuvenite sau aflate în plată, se diminuează cu 15%.
(2) La determinarea cuantumului brut al pensiilor ce vor fi stabilite sau acordate începând cu data intrării în vigoare a prezentei legi, valoarea punctului de pensie utilizată este de 622,9 lei.
Textul are suficientă confuzie pentru mine. În plus cere și o anume clarificare.

În primul alineat se stabilește, imperativ, o scădere a cuantumului brut al pensiilor aflate în plată. Dar în al doilea alineat se arată că valoarea ce se va lua în calcul este de 622,9 lei. În plată, acum, valoarea punctului de pensie este de vreo 730 lei ! Deci, după cum au scris handicapații, întâi se va face calculul pe noua valoare a punctului de pensie și apoi se va aplica scăderea de 15% ! Ca atare, reducerea reală ar putea fi mai mare.

Și acum clarificarea. Este pentru militari, polițiști, funcționarii publici cu statut special ... La pachet cu acest proiect de lege se bagă proiectul de lege privind pensiile. Acolo, în art. 1 se prevede:
Art. 1- La data intrării în vigoare a prezentei legi, următoarele categorii de pensii stabilite pe baza legislaţiei anterioare, devin pensii în înţelesul Legii nr.19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările şi completările ulterioare:

a) pensiile militare de stat;
b) pensiile de stat ale poliţiştilor şi ale funcţionarilor publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciarelor;
c) pensiile de serviciu ale judecătorilor, procurorilor şi judecătorilor, respectiv magistraţilor asistenţi ai Curţii Constituţionale;
d) pensiile de serviciu ale personalului auxiliar de specialitate al instanţelor judecătoreşti şi al parchetelor de pe lângă acestea;
e) pensiile de serviciu ale personalului diplomatic şi consular;
f) pensiile de serviciu ale funcţionarilor publici parlamentari;
g) pensiile deputaţilor şi senatorilor;
h) pensiile de serviciu ale personalului aeronautic civil navigant profesionist din aviaţia civilă;
i) pensiile de serviciu ale personalului Curţii de Conturi;
Ca atare, pensia de stat și pensia de serviciu devin pensii obișnuite. Practic, Statul Dictatorial Băsescian desconsideră aceste categorii profesionale. Băsescu și gașca de mafioți care îl acompaniază nu vor să recunoască caracterul special al acestor profesii. Cu referire doar la militari însă valabilă pentru toate celelalte categorii profesionale speciale pun, preluând de pe blogul lui Mario Ovidiu Oprea o decizie a Curții Constituționale din anul 2000.

Decizia Curtii Constitutionale nr. 20 din 02.02.2000:

Statutul special adoptat pentru aceasta categorie profesionala este mult mai sever, mai restrictiv, impunand militarilor obligatii si interdictii pe care celelalte categorii de asigurati nu le au, astfel ca reglementarile referitoare la pensia de serviciu pentru militari, cu diferentele pe care aceasta pensie le prezinta fata de pensia comuna de asigurari sociale, nu constituie o incalcare a principiului egalitatii cetatenilor in fata legii, principiu prevazut de art. 16 alin. (1) din Constitutie, ci reprezinta o recunoastere a interdictiilor severe si a riscurilor sporite la care aceasta categorie profesioanla este supusa”.
În aceeași situație sunt polițiștii, magistrații (procurori și judecători), alți funcționari publici cu statut special.

Introducerea la pachet pentru angajarea răspunderii Guvernului și a legii pensiilor are drept scop scăderea severă a pensiilor militarilor și polițiștilor, stabilirea pensiilor acestora pe baza punctului de pensie arătat în art. X din legea „echilibrului bugetar”. De ce, pentru că în proiectul de lege al pensiilor se prevede, în alte articole modul în care urmează a fi calculate aceste pensii:

Art. 3 –(1) Începând cu drepturile lunii iunie 2010, pensiile prevăzute la art.1, stabilite potrivit prevederilor legilor cu caracter special, cuvenite sau aflate în plată, se recalculează prin determinarea punctajului mediu anual şi a cuantumului fiecărei pensii, utilizând algoritmul de calcul prevăzut de Legea nr.19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările şi completările ulterioare.
(2) În situaţia pensiilor dintre cele prevăzute la alin. (1) care au fost stabilite doar în baza legilor cu caracter special, pensia din sistemul public se determină, considerându-se a fi îndeplinite condiţiile de acordare prevăzute de Legea nr.19/2000, cu modificările şi completările ulterioare.
(3) În termen de 15 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi se elaborează metodologia de recalculare a pensiilor prevăzute la art. 1 care se aprobă prin hotărâre a Guvernului.

Art. 4 (1) Recalcularea pensiilor prevăzute la art.1 se realizează de către instituţiile în evidenţa cărora se află persoanele beneficiare după cum urmează
a) într-o perioadă de 5 luni de la data intrării în vigoare a hotărârii Guvernului prevăzută la lain. (3) pentru pensiile prevăzute la art. 1 lit a) şi b);
b) într-o perioadă de 30 de zile de la data intrării în vigoare a hotărârii Guvernului prevăzută la alin. (3) pentru pensiile prevăzute la art. 1 lit c) – i).
(2) Cuantumul pensiilor recalculate, conform prevederilor alin. (1) se stabileşte în baza punctajului mediu anual, determinat conform prevederilor Legii nr.19/2000, cu modificările şi completările ulterioare şi se plăteşte de la data de întâi a lunii următoare expirării perioadei de recalculare prevăzută la lit a) sau b), după caz.

Art. 5 (1) Prevederile art.3 şi 4 se aplică în mod corespunzător şi pensiilor stabilite potrivit prevederilor Legii nr.164/2001 privind pensiile militare de stat, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi ale Legii nr. 179/2004 privind pensiile de stat şi alte drepturi de asigurări sociale ale poliţiştilor, cu modificările şi completările ulterioare.
(2) Pentru pensiile prevăzute la alin. (1) punctajul mediu anual realizat se determină prin împărţirea numărului de puncte rezultat din însumarea punctajelor anuale ale persoanelor la 20 de ani reprezentând stagiul complet de cotizare.
(3) La cuantumul pensiilor prevăzute la art.1. lit a) sau b), stabilite ca urmare a procesului de recalculare, se aplică prevederile art.11 teza 3 din Legea nr.80 din 1995 privind cadrele militare.
(4) În cazul pensiilor prevăzute la alin. (1), pentru perioadele care constituie stagiu de cotizare şi pentru care nu pot fi dovedite venituri de natură salarială, la determinarea punctajului mediu anual se utilizează salariul mediu brut pe economie din perioadele respective.
Atrag atenția colegilor mei de profesie, militari și polițiști, că pensiile lor nu vor suporta doar o scădere de 15% ci vor reduse sever, pe baza unui calcul fictiv, în temeiul principiului portocaliu băsescian al „egalității sociale”.

Anulând întregul sistem de pensii de stat, pentru militari și polițiști, se elimină și drepturile cuvenite nouă ca urmare a unor ordine și decorații și se pune în loc următoarea gogoriță:

Art. 11 – Beneficiarii pensiilor prevăzute la art. 1 lit. a) şi b) care au desfăşurat activităţi în locuri de muncă încadrate în grupele I şi a II-a de muncă, potrivit legislaţiei anterioare datei de 1 aprilie 2001, cele care au desfăşurat activităţi în locuri de muncă încadrate în condiţii deosebite, condiţii speciale sau alte condiţii de muncă, potrivit legii, beneficiază de majorarea punctajelor lunare realizate în perioadele respective, după cum urmează:
a) cu 25% pentru perioadele în care au desfăşurat activităţi în locuri încadrate în grupa a II-a de muncă, potrivit legislaţiei anterioare datei de 1 aprilie 2001, sau în locuri de muncă încadrate în condiţii deosebite, potrivit legii.
b) cu 50% pentru perioadele în care au desfăşurat activităţi în locuri încadrate în grupa I de muncă, potrivit legislaţiei anterioare datei de 1 aprilie 2001, sau în locuri de muncă încadrate în condiţii speciale, potrivit legii;
c) cu 50% pentru perioadele în care au desfăşurat activităţi în locuri încadrate în alte condiţii de muncă potrivit legii.
Vă recomand să copiati de la ioșka proiectele de lege portocalii băsesciene și să vedeți ce vă așteaptă. Încălcarea Constituției și a principiilor de drept este evidentă. Iar presa, în special posturile Tv favorabile lui Băsescu și mafioților din PD-L ne este ostilă, foarte ostilă. Azi, la B1Tv, cei de la Ev.Z. l-au avut ca invitat pe Meleșcanu. Ei bine, nu am văzut de mult niște așa-ziși ziariști mai ostili nouă. Timpul nu este pierdut. Bănuiesc că va apare și Turcescu pe undeva sau alți handicapați.

Trebuie să ne pregătim pentru a da Guvernul în judecată. Trebuie să comunicăm mai bine pentru ca demersul nostru să aibă succes. Ar fi însă mult mai bine să reușim, chiar prin atenționarea propriilor noștri deputați și senatori să împiedicăm angajarea răspunderii Guvernului Băsescu-Boc-Udrea pe aceste proiecte de legi. Pentru noi, pensionarii, o hotărâre judecătorească definitivă și irevocabilă în favoarea noastră poate veni după mulți ani, uneori prea târziu. În mod sigur vom câștiga procesele dar va fi prea târziu pentru unii dintre noi.

De acum înainte, voi încheia postările exprimându-mi disprețul pentru cei care prin votul lor m-au adus în această situație. Știu că unii se bucură. Pentru aceasta trebuie să facem tot ce este omenește posibil să excludem din viața noastră ciuma portocalie băsesciană.

miercuri, 26 mai 2010

Ordine publică și siguranță națională

Am urmărit o emisiune la TVR în această seară, cu un fel de „masă rotundă” la care au evoluat Șeitan, Frunda, Mitrea și Vosganian.

Interesantă. Chiar foarte interesantă.

S-a ajuns și la motivarea constituțională anunțată de Boc: aplicarea prevederilor Art. 53 - Restrângerea unor drepturi sau al unor libertăți, din Constituție.

Boc a spus că temeiul va fi pe „ordine publică și siguranță națională”. Numai că textul constituțional are mai multe situații, în paragraful respectiv:

- apărarea securității naționale, (deci este o virgulă și se referă la apărarea acesteia !)

- a ordinii publice, (tot apărarea !)

- a sănătății ori a moralei publice, (tot apărarea !)

- a drepturilor și libertăților cetățenilor (tot apărarea !).

Nu mai continui cu celelalte situații, pentru că nu se pot motiva în această situație.

A intervenit o doamnă, secretar de stat la Justiție, care a exemplificat cu o hotărâre a CEDO care ar fi inclus în domeniul siguranței naționale și „securitatea economică”. Voi vedea cum justifică Guvernul de handicapați această acțiune. Mă voi documenta asupra hotărârii CEDO pentru a vedea despre ce anume este vorba.

Până voi ajunge la ce am nevoie pentru o analiză corectă, constat că se desfășoară o acțiune de descurajare a eventualelor acțiuni în justiție și la Curtea Constituțională și chiar la CEDO împotriva măsurilor Guvernului. Cu mine au greșit.

Însuși tâlharul de la Cotroceni a declarat că au avut, după mintea lui și a consilierilor de doi bani bucata pe care i-a consultat, două soluții. Fie taie pensii, salarii și ajutoare de tot felul fie măresc taxele și impozitele. De la început dispare caracterul excepțional al măsurilor ! Nu mai este o problemă de securitate națională. Este o problemă de politici economice ale unui Guvern care a prăduit banii de la buget pentru clientela politică și pentru că este incapabil să recunoască că a greșit grav de la instalarea în decembrie 2008, faultând grosolan mediul economic încearcă să fure din proprietățile românilor (salarii, pensii, ajutoare sociale) pentru a acoperi găurile produse.

Mai mult, Vosganian a arătat că mai sunt și alte căi pentru acoperirea deficitului creat de guvernarea insonștientă a PD-L. Deci, există și alte căi de rezolvare a situației. Acum îmi dau seama că ieșirile lui Isărescu (lăudat de Frunda) au drept scop acoperirea măsurilor aiuritoare cu recomandarea „expertului” Isărescu. Jalnic personaj al unui teatru ieftin. Când mă gândesc că ginerele era să ne devină premier parcă înclin a crede că s-a stricat și Isărescu.

Fără a avea materialele necesare la dispoziție constat că nu există urgența care să justifice aplicarea prevederilor art. 53 din Constituție.

Mai mult, dar o să mă ocup mâine, dementul Boc a început să latre comunistoid în sensul că ei vor face ordine în țară astfel încât să fie restabilită egalitatea ! Dacă este egalitatea de pe timpul comunismului, atunci măsurile băseciano-bocciste „au acoperire”.

De observat și faptul că Boc și Băsescu vor să introducă la pachet două legi. Una care să „asigure” acoperirea deficitului bugetar și o a doua care se va referi doar la pensii. Practic, a doua lege este acea lege a pensiilor cu recalculări, cu introducerea pensiilor de stat în sistemul public de pensii, limitarea pensiilor militare la 3.000 lei ... Opoziția față de proiectul legii pensiilor aflat în Parlament va dispare. Cei care se opun acum împotriva acestui proiect nu vor vota moțiunea de cenzură pe care o va depune opoziția.

Este evident faptul că măsura scăderii cu 15% a pensiilor este pasul pregătitor pentru urmarea scăderilor pe care le va genera legea neconstituțională a pensiilor aflată în dezbaterea Parlamentului.

De aceea nu pot crede că măsurile preconizate sunt cu caracter temporar, până la 31 decembrie 2010 ! Mai mult, Răzvan Dumitrescu a citit un paragraf din scrisoarea către FMI în care Boc și handicapații lui susțin că vor lua măsuri suplimentare, ca mărirea taxelor și impozitelor dacă nu se vor încadra în deficitul convenit.

Este clar că Băsescu a gândit această stare de criză pentru a trece actele normative neconstituționale, împiedicate în Parlament, cu votul pentru, al celor care se opun acum.

Colegul Mircovici, deputat la minorități, s-a zbătut enorm pentru pensiile militare. Dacă nu votează în favoarea moțiunii opoziției, devine sperjur.

Gyorgy Frunda și pensiile

Aseară, la Realitatea Tv, la emisiunea lui Răzvan Dumitrescu (printre ultimele întrucât își încetează colaborarea cu Realitatea de luna viitoare), senatorul UDMR a făcut niște afirmații care vin în sprijinul nostru, al pensionarilor și confirmă disensiunile (recunoscute și de el) între liderii UDMR și între aceștia și colegii lor de guvernare.

Fac precizarea că Frunda este politicianul care a semnalat, de foarte multe ori, lipsa de constituționalitate a unor acte normative - ex. legea ANI sau alte legi promovate de Monica Macovei și nu numai -, fie lipsa motivelor reale, excepționale, pentru adoptarea altor acte normative.

Ce afirmă Frunda: "Curtea de la Strasbourg spune că pensia este un drept, ca terenul, casa, mașina, din care nu-mi poți lua o parte. Este un drept de proprietate al meu, în care am investit zeci de ani. Nu poți veni tu să iei din pensia mea. Mai multe ţări ale Europei au fost condamnate când au încercat să se atingă de pensie, motiv pentru care noul premier din Marea Britanie, de exemplu, propune înghețarea pensiilor".

Vreau să evidențiez faptul că noi, pensionarii, trebuie să acționam, așa cum au acționat pensionarii din alte țări europene, în apărarea drepturilor noastre. Manifestațiile împotriva Guvernului și a planurilor aiuritoare promovate de Băsescu sunt necesare, sunt juste însă nu sunt suficiente. Dacă proiectul de lege va trece de moțiunea de cenzură a opoziției în Parlament, cu primul talon de pensie care confirmă reducerea abuzivă trebuie să deschidem acțiuni la instanțele românești competente în contencios administrativ.

Într-o postare anterioară am arătat faptul că sunt avocați care sunt dispuși să asiste gratuit pe cei care nu au resurse financiare. De fapt, costurile unor procese împotriva Guvernului sunt insignifiante, fiind determinate mai mult de costurile deplasărilor.

Voi continua să postez legat de modul în care trebuie să acționăm pentru a ne apăra drepturile.

marți, 25 mai 2010

PNL are o platformă liberală concretă

Iau de la Lilick materialul. Am citit, pe sărite, o parte din el. Îmi fac un ceai negru și apoi, în tihnă, voi încerca să parcurg și să înțeleg cele 88 de pagini. Până acum sunt de acord cu cele citite. Să văd dacă voi fi până la capăt.

platforma_pnl_pt_o_noua_economie

Se pare că este vorba despre economie, cu adevărat și nu de golăneală portocalie.

O rectificare. Și mai multe întrebări.

În postarea „Moțiunile mele” am scris, acuzator, la adresa lui Dinu Patriciu. Nu îmi retrag acuza și voi da niște explicații. Dar este drept să arăt care este poziția acestuia față de așa-zisele măsuri ale Guvernului Băsescu-Boc-Udrea.

Până la dezvoltarea „rectificării” sunt obligat să explic de ce nu îmi retrag acuza.

Plec de la considerentul că Dinu Patriciu este președintele unei asociații patronale membră a ACPR reprezentată de Dan Matei Agathon în relațiile cu Guvernul, sindicatele, societatea civilă. Dacă în relația oficială a ACPR cu Guvernul se dă un aviz favorabil măsurilor guvernamentale, înseamnă că și asociația patronală a lui Dinu Patriciu își dă acordul. Iar părerea lui Dinu Patriciu, expusă în analiza la care voi face trimitere, are doar rolul de a informa cititorii ziarului Adevărul asupra părerii lui, părere care nu angajează ! Ca să fiu mai clar, consider că expunerea părerii contrare față de poziția exprimată oficial este ca o frecție la un picior de lemn.

Analiza lui Dinu Patriciu la care fac referire se numește „Ciuma FMI” și este publicată în Adevărul la 20 mai 2010. Este o analiză bună, expusă simplu, abrupt, așa cum Patriciu ne-a obișnuit. Păcat însă că în urma CES unde Dan Matei Agathon a guițat comunistoid că asociația patronală pe care o reprezintă susține măsurile Guvernului nu a ieșit cu un comunicat în care să declare că el, Dinu Patriciu și asociația lui nu susțin aceste măsuri. La fel ca el ar fi trebuit să facă și alți membri ai patronatului român, măcar cei care au răspuns întrebărilor ziriștilor de la Adevărul.

Trebuie însă să fac precizarea că acea celebră prin expunere media ședință CES nu avea puterea de a schimba ceva din decizia dementă a lui Băsescu de a aplica aceste măsuri inumane și neeconomice. Fac și precizarea că, în urma unor analize proprii, mai ales sub aspect juridic și moral, am ajuns la concluzia exprimată în vorba bătrânească „prostul până nu'i fudul parcă nu e prost destul”. Iar aici intră inclusiv Băsescu, contrar părerilor pupincuriste că ar fi un mare om politic. Nu mai spun de micul Boc, de idiotul de Funeriu sau de perversul Videanu.

Pun din analiza lui Patriciu doar două paragrafe. Am și eu offul meu. Nu ?!

Pentru orice om cu capul pe umeri, dilema din care războinicul pitic nu poate ieşi este falsă. Statul este un prestator de servicii pentru comunitate plătit prin impozite şi taxe. Serviciile sunt proaste şi scumpe, deci sistemul trebuie reformat. Problema falsă are o soluţie falsă. Tăierea uniformă a salariilor şi pensiilor nu este decât o reminiscenţă a mentalităţii comuniste care stăpâneşte încă birocraţia românească. Politicienii nu sunt decât papagali. Ei sunt ecoul a ceea ce birocraţii le impun prin statistici strâmbe şi propuneri în interesul sistemului.

Ca să alergi mai repede, trebuie să scapi de kilograme! Eliminaţi toţi atârnătorii inutili şi nu vor mai trebui tăiate veniturile oamenilor! Birocraţii pot fi ajutaţi să se reintegreze în lumea reală nu dându-le un număr de salarii în momentul plecării, ci garantându-le contravaloarea a 3-5 ani de salariu pentru a fi investită. Pe baza garanţiei de stat, băncile le-ar putea da credite dacă dovedesc că modul în care vor folosi banii e profitabil. Ar putea face investiţii directe sau în fonduri de investiţii şi de pensii.


Ei bine, sunt de acord. Pentru cei care doresc mai mult să citească în adevărul materialele la care am făcut trimitere.

Fac precizarea că analiza lui Patriciu și a celorlalți oameni de afaceri este doar administrativă, de management guvernamental. Asta nu elimină analiza juridică a acelorași aspecte - încercata de mine până acum și incompletă încă - și poate fi completată cu o analiză organizatorică și organizațională care să permită punerea în aplicare a ideii expusă, plastic, de Patriciu: eliminarea atârnătorilor inutili.

Cu referire la analiza organizațională fac precizarea că aceasta trebuie să plece de la faptul că statul este un prestator de servicii către comunitate. O spune f.b. și Patriciu : „Statul este un prestator de servicii pentru comunitate plătit prin impozite şi taxe. Serviciile sunt proaste şi scumpe, deci sistemul trebuie reformat”. Ca să reformezi trebuie să gândești. Iar gândirea în domeniu nu există în tărtăcuța lui Băsescu, nu mai spun de piticania Boc sau alți „deștepți” din PD-L și nu numai care ne intoxică prin intermediul media. Iar eu am tot scris despre faptul că idioții pedeliști nu știu cum să gândească administrația publică pentru că nu știu ce este aia funcție publică, serviciu public, necesitate publică etc.

Sunt într-o situație delicată. Nu am informația necesară pentru a vedea dacă asociațiile patronale membre ale ACPR i-au dat cu sictir lui Agathon sau nu prin comunicate oficiale. Chiar dacă nu pot schimba decizia băsesciană pot aduce un sprijin moral populației, consumatorilor produselor lor, că ei nu sunt de partea Guvernului. Pentru că sunt poziții opuse ideilor băsesciene în declarațiile publice ale patronilor. Unii însă au dat declarații favorabile măsurilor guvernamentale. Probabil că sunt printre beneficiarii mitei portocalii.

luni, 24 mai 2010

PNL a împlinit 135 de ani.

Iau de pe blogul lui Mihai Voicu introducerea de mai jos:

Astăzi Partidul Național Liberal împlinește 135 de ani de la constituire. La 24 mai 1875, în casa englezului Stephen Lakeman, cunoscut sub numele de Mazar Pașa, Ion C. Brătianu, Mihail Kogălniceanu, A.G. Golescu, Gh. Vernescu, Tache Anastasiu, C. Fusea, Al. Candiano-Popescu, Anastase Stolojan, Gh. Chiţu, C.G. Peşacov şi N.C. Furculescu puneau bazele Partidului Naţional Liberal”.

La 24 mai 1875 s-a finalizat un proces îndelungat de formare a unei formațiuni politice noi care să răspundă mai bine necesităților de atunci de formare a unui stat nou, independent. Este interesant de citit de pe site PNL istoricul liberalilor, încă de pe timpul lui Cuza Vodă.

Liberalii si Cuza Vodă

Liberalismul epocii Revolutiei de la 1848

Liberalii radicali

Constituirea Partidului National Liberal

Independenta naţională şi modernizarea instituţiilor româneşti

Asta este istoria României. Cea reală. Și, nu în ultimul rând, se cuvine a sărbători și reinventarea liberalismului românesc după 1989. 1990 – „Reinventarea” liberalismului românesc

Pe cotidianul.ro sunt prezentate, sub semnătura lui Lucian Gheorghiu, momentele sărbătoririi de azi din Jud. Argeș și o scurtă, dar consistentă, istorie a liberalismului în România.

Cum este și normal, bloggerii liberali au scos în evidență această sărbătoare: Lilick, Daniel, PNL S4 ...

Sunt de acord cu toți.

La mulți ani PNL !

Curvăsăreală pentru aviz de constituționalitate.

De la ioșka aflu de o mânărie pe cale de a se produce. Ioan Vida i-a promis lui Băsescu că va umbla (trafic de influență ?) la conștiința colegilor din Curtea Constituțională pentru a obține, pentru Băsescu și clica de mafioți care îl asistă la prăduirea țării, avizul de constituționalitate pe pachetul legislativ care va confisca o parte din averea pensionarilor. Act de corupție clară. Mare corupție. Mai mare chiar decât corupția încurajată și acoperită de guvernarea portocalie săvârșită de „băieții buni” din energie.

Sauron Băsescu încearcă, așa cum știe el, prin trafic de influență, să obțină acceptul și acordul membrilor Curții Constituționale pentru încălcarea mai multor articole din Constituție:

Art. 15 - Universalitate -, paragraful (2) „Legea dispune numai pentru viitor, cu excepția legii penale sau contravenționale mai favorabile”.

Art. 16 - Egalitatea în drepturi -, paragraful (1) „Cetățenii sunt egali în fața legii și a autorităților publice, fără privilegii și fără discriminări”.

Art. 44 - Dreptul de proprietate privată

(1) Dreptul de proprietate, precum și creanțele asupra statului, sunt garantate. Conținutul și limitele acestor drepturi sunt stabilite de lege.

(2) Proprietatea privată este garantată și ocrotită în mod egal de lege, indiferent de titular...

(4) Sunt interzise naționalizarea sau orice alte măsuri de trecere silită în proprietate publică a unor bunuri pe baza apartenenței sociale, etnice, religioase sau de altă natură discriminatorie a titularilor.

Art. 47 - Nivelul de trai

(1) Statul este obligat să ia măsuri de dezvoltare economică și de protecție socială, de natură să asigure cetățenilor un nivel de trai decent.

(2) Cetățenii au dreptul la pensie, la concediu de maternitate plătit, la asistență medicală în unitățile sanitare de stat, la ajutor de șomaj și la alte forme de asigurări sociale publice sau private, prevăzute de lege. Cetățenii au dreptul și la măsuri de asistență socială, potrivit legii.

Sunt curios cum va motiva Ioan Vida constituționalitatea măsurilor anunțate de Sauron Băsescu și puse în pagină de consilierii lui alături de hahalerele Guvernului Boc.

Și dacă este să se întâmple nenorocirea, bănuiesc că handicapații cu pretenții de „constituționaliști” ai lui Sauron Băsescu apelează, în motivarea legii de prevederile

art. 53 - Restrângerea exercițiului unor drepturi sau al unor libertăți:

(1) Exercițiul unor drepturi sau al unor libertăți poate fi restrâns numai prin lege și numai dacă se impune, după caz, pentru:

- apărarea securității naționale, a ordinii, a sănătății ori a moralei publice, a drepturilor și libertăților cetățenilor;

- desfășurarea instrucției penale;

- prevenirea consecințelor unei calamități naturale, ale unui dezastru ori ale unui sinistru deosebit de grav.

(2) Restrângerea poate fi dispusă numai dacă este necesară într-o societate democratică. Măsura trebuie să fie proporțională cu situația care a determinat-o, să fie aplicată în mod nediscriminatoriu și fără a aduce atingere existenței dreptului sau a libertăților.

Art. 136 - Proprietatea

(5) Proprietatea privată este inviolabilă, în condițiile legii organice.
După cum se vede, cu ușurință, potrivit prevederilor constituționale, măsurile anunțate de Guvernul Băsescu-Boc-Udrea nu sunt constituționale. Nu mai spun de pensii, proprietăți private și ca atare inviolabile potrivit Constituției, ci vorbim de celelalte măsuri de tăiere a unor drepturi stabilite prin lege. Este evident că se face, cu intenție, o discriminare între cetățenii țării. Unii sunt obligați la un efort inuman iar alții sunt „protejați”. Au fost protejate băncile, anul trecut, prin împrumutul luat de la FMI (băncile sau mai bine zis lăcomia patronilor de bănci sunt la originea și amploarea crizei mondiale !), apoi au fost protejați investitorii cotizanți la campania prezidențială dar și la cea parlamentară a PD-L (rezultatul a fost devalizarea bugetului statului) iar acum suntem anunțați că va fi protejat mediul de afaceri și lucrătorii acestuia care, vezi doamne, au dus greul în anul anterior. An în care Guvernul Băsescu-Boc-Udrea a desființat afacerile mici și mijlocii prin introducerea forfetarului și mărirea impozitelor.

Una peste alta, Guvernul Băsescu-Boc-Udrea nu va putea să motiveze măsurile luate în limitele prevederilor constituționale în condițiile în care, din punct de vedere economic și administrativ sunt posibile alte măsuri care să permite echilibrarea bugetului și scăderea cheltuielilor bugetare, fără a afecta drepturile cetățenilor români.

Dacă însă Curtea Constituțională va da un aviz de constituționalitate care va stopa obținerea dreptului în instanțele românești ne rămâne CEDO. Trebuie să iau foarte serios în calcul această variantă acum, după ce am aflat că Președintele Curții Constituționale a pus de o mânărie cu Președintele României, Traian Băsescu de tristă amintire.

Actualizare

Era să uit. Cu niște zile în urmă am tratat subiectul atentatului băsescian asupra pensiilor noastre făcând trimitere la o postare a judecătorului Cristi Danileț pe blogul său „Scăderea pensiilor este ilegală”. FMI s-a temut de această acțiune a Curții Constituționale române ! În postarea sa, Cristi Danileț ne informa:

„in Letonia Curtea Constitutionala a infirmat legalitatea masurilor de scadere a pensiilor ca masura de austeritate, argumentand ca se incalca dreptul la securitate sociala si principiul suprematiei legii”.

sâmbătă, 22 mai 2010

Moțiunile mele.

Este clar. Trebuie să ma pregătesc pentru a depune moțiunile mele. Și am multe de depus. Împotriva multor jucători politici, sociali, economici.

Pe primul loc este „moțiunea” împotriva Guvernului. După ce lingăii portocalii, verzi și incolorii din Parlament vor vota cu drag proiectul legii prin care Băsescu și Guvernul Boc-Udrea trece la naționalizarea averii unei părți a populației (se pare că doar pensionarii „vor plăti”, ei sunt ținta) și la reducerea abuzivă a drepturilor salariale a angajaților statului sau la reducerea unilaterală a angajamentelor față de diferitele categorii de persoane aflate în situații speciale sau în dificultate, va urma sceneta cu lacrimi de la Cotroceni în care dictatorul neamului va plânge de mila celor oropsiți de criza mondială. Ei bine, după publicarea în M.Of. a legii și după primul fluturaș cu pensia diminuată va trebui să dau în judecată Guvernul (moțiunea mea) pentru că mi-a confiscat abuziv o parte din avere, avere obținută în mod legal, nu prin dol sau prin furt. De aici se va ajunge la cererea mea ca art. „X” din legea care îmi confiscă o parte din patrimoniu să fie declarat ca neconstituțional.

Pensia mea este un drept patrimonial. Așa cum este orice pensie din lumea asta. Constituția îmi garantează proprietatea. Atingerea adusă dreptului meu de proprietate, că este criză mondială sau nu, că Guvernul este competent sau nu (cum este cazul de față), este un act neconstituțional și îl voi ataca ca atare.

M-au deranjat enorm luările de poziție ale tuturor celor care au considerat ca la nevoie se pot reduce pensiile. Din nefericire sunt și liberali printre aceștia. Dau un exemplu concret. Dan Costache Patriciu este președintele I.E.M.A. - Inițiativa Europeană a Mediului de Afaceri -, membră a Alianței Confederațiilor Patronale din România care, prin reprezentantul lor Dan Matei Agathon a girat măsura Guvernului și, mai mult, cu aroganță și impertinență ne-a explicat la Tv că este absolut necesară.

Naționalizarea unei părți a averii pensionarilor, confiscarea unei părți a creditului statului datorat fiecărui pensionar în parte este neconstituțională, pe de o parte și inechitabilă pe de alta. Inechitatea este evidentă. Este singura categorie socială căreia i se confiscă o parte din avere ! Iar patronii, cei care țipă în gura mare că nu vor taxe majorate pentru că le scade averea (!) - se reduc dividendele -, susțin confiscarea unei părți a averii persoanelor care, datorită vârstei, nu mai pot avea o activitate lucrativă activă. Asta se cheamă jigodism.

Să zicem că am și eu pitici pe creer și că admit o astfel de măsură. Echitabil ar fi ca patronilor, proprietarilor de orice fel, să le fie naționalizate 15% din averi pentru ajutarea bugetului statului prăduit de clica portocalie a lui Băsescu. Le convine ? Desigur că nu. Păi nu ar țipa conu Dinu Patriciu ca din gură de șarpe ? Ba da. Iar alături de el ar veni, patriotic-capitalist Florin Pogonaru președintele A.O.A.R., George Constantin Păunescu președintele UGIR, Florin Costache președintele PNR, Radu Grațian Ghețea președintele A.R.B., Mihai Cârciog președintele CoNPR, Nicolae Badea președintele CPISC, Mihai Manoliu președintele CNPR, Ovidiu Nicolescu președintele CNIPMMR, Laurențiu Plosceanu președintele ARACO. Lângă ei vor țipa ca din gură de șarpe patronii afiliați respectivelor organizații.

A doua moțiune va fi împotriva acestui mediu de afaceri. Va trebui să văd cum pot reduce contractele cu ei. Să nu le mai cumpăr produsele, să nu le mai cumpăr serviciile, să le refuz „consilierea civică”, să ii fac cunoscuți ca dușmani ai democrației. Au devenit dușmani personali. Nu am cum relaționa altfel cu astfel de oameni care atentează la bunul meu pentru ca lor să le fie bine.

A treia moțiune îl privește pe Mugur Isărescu. Orgoliul acestui onorabil personaj până la un moment dat l-a făcut sa uite de om din cauza cifrelor. Din cauza unor obiective politico-economice la care el, ca persoană, s-a angajat. Nu este cu nimic mai prejos decât Băsescu și sleahta de mafioți care îl înconjoară. A devenit aliatul lor în jaful ce urmează a fi făcut pe spinarea celei mai oropsite categorii sociale. Personajul a intrat în rândul dușmanilor mei. Nu mai este credibil. Orice va spune de acum încolo voi considera că are ca scop înșelarea noastră.

Culmea este faptul că nu sunt singurii. Tot felul de cretini membri sau simpatizanți ai așa-ziselor partide sau uniunilor de partide democratice din România, mai vechi sau mai noi consideră că principiul garantării proprietății prevăzut de Constituție este un moft. Păi, să nu îi consider ca fiind „iliescieni” ?! Dintre cei care s-au evidențiat politic în acești 20 de ani doar Iliescu, bolșevicul, a declarat că „proprietatea este un moft”. Susținătorul lui a fost Traian Băsescu care s-a opus, cu disperare, retrocedărilor în natură a proprietăților abuziv confiscate de regimul comunist. Iar măsurile stabilite azi de Băsescu, confiscarea abuzivă a proprietății pensionarilor, este rezultatul gândirii lui și nu un act necesar la un moment dat.

Pe lista mea cu moțiuni s-au adunat nume. Unele foarte cunoscute și apreciate la un moment dat. Nu mai au creditul meu.

vineri, 21 mai 2010

„Mișcarea violet” la miting

Am scris cum a fost participarea mea la miting. Prietenii care au fost dotați cu instrumentele corespunzătoare au surprins momentele pe care le-au considerat importante. Imagini cu oameni, veniți cu miile în Piața Victoriei pentru a protesta împotriva modului absolut primitiv în care guvernează Traian Băsescu și clica de mafioți care îl asistă.

Vreau să scot în evidență participarea colegilor mei din „Mișcarea violet” românească. Lilick a postat pe blogul mișcării unele imagini. Nu am fost singuri. În mod sigur au fost mai mulți „violeți” în piață, în locuri diferite. Dovada este aici, pe facebook.

Totuși, până la imagini, recomand celor interesați de această mișcare să citească blogul mișcării. Vor găsi nume cunoscute, nume respectate, nume noi de care vor mai auzi în viitor, luând atitudine față de dezastrul provocat României de cel mai incompetent președinte de țară și de cel mai incompetent Guvern român, de la existența României ca stat și până acum. Nu mai spun despre faptul că oricare român care dorește să se exprime alături de noi, violeții români, o poate face.

Recomand și lectura materialului publicat de Codrin Scutaru pe blogul său, intitulat „Mișcarea violet și libertatea din stradă”.

Imagini cu „violeții” la miting, fie doar cu ei, fie alături de membrii sindicatelor participante se găsesc pe următoarele bloguri, în afara blogului mișcării: epistolepentruzeus, Un blog cu atitudine, hai că se poate, blogul lui Daniel Mălăelea, Auftakt (cu precizarea că Lilick a pus și pe blogul mișcării) etc.

Încep cu o poză în care apar și eu. Eu sunt cel cu tricou violet peste maletă verde.


Am încercat, cu disperare, să pun mai multe imagini însă ... nu se poate. Constat că azi sunt beneficiarul mesajelor de eroare.

Important este că am fost prezenți. Vom fi prezenți la toate acțiunile legale care contestă actuala dictatură portocalie. Pentru că nu mai putem accepta revenirea la situațiile și stările trăite pe timpul dictaturii comuniste de dinainte de 1990 ! Nu putem accepta neocomunismul băsescian. Iar dovada este aici, pe cotidianul.ro, informația este și pe Mediafax. Băsescu decorează pe criminalul Homoștean, fostul ministru de interne al lui Ceaușescu, cu cea mai înaltă distincție de stat. Pe lângă gradele de general date aiurea tuturor incompetenților cu limba lată din Armată, MAI, SRI, SIE, STS și alte structuri de forță, decorarea torționarilor comuniști este prea de tot.

joi, 20 mai 2010

A împlinit un an și am uitat !

Cu un an și câteva zile în urmă, era ziua de 15 mai 2009, mi-am făcut blogul. Se numea altfel. Fiul meu a fost cel care m-a împins în lumea aceasta, a celor care comunică prin intermediul jurnalelor personale puse la vedere pe internet.

Nu știam cum voi acționa în viitor. Mi-am propus teme însă nu mi-am îndeplinit obiectivul, în totalitate. Sunt dator frontierelor României cu postări despre ele și frontieriștilor cu postări despre ei și munca lor. Urmează să aderăm, ca țară, la spațiul Schengen, încă un pas important în direcția integrării europene cu consecințe severe asupra unor instituții cu atribuții la frontierele țării dar și politice. Următorul pas va fi adoptarea euro ca monedă. Complicat și, așa cum ne arată viața de zi cu zi, cumplit pentru cei care nu sunt pregătiți, cultural, să facă parte dintr-o mare comunitate europeană.

Dragilor am un blog tânăr. Am format o echipă. Eu major și el minor. Îi urez și îmi urez să avem timpul necesar, răbdarea și inteligența de a comunica cu toți cei care apreciază valorile liberalismului și ale culturii europene, ale respectului față de om și libertăților acestuia. Nu în ultimul rând, doresc să comunic cu cei care iubesc România așa cum este ea, o țară minunată locuită de oameni minunați, și nu cum o descriu handicapații politici sau idioții cu pretenții de oameni de cultură.

Asta a fost prima postare:

„Trăim în "era blogurilor" şi ne supunem regulilor comunicării. Ne place sau nu, viitorul nostru, ca oameni civilizaţi, este condiţionat de comunicare. Dacă vrem să trăim bine, trebuie să comunicăm.

Încep acest blog cu încredere. Am încredere în dorinţa oamenilor de a comunica şi în capacitatea lor de a comunica corect.

Voi pune pe blog de toate, aşa cum este şi titlul. În afara postărilor care se vor referi la domeniile juridic si frontiere, în care am specializarea, voi posta parerea mea, ca om si cetăţean, cu privire la celelalte informaţii ce ne umplu timpul. Din presă, în principal, din alte surse, în secundar”.

Într-un an s-au întâmplat multe. Blogul are prieteni, are cititori, are și dușmani (fără dușmani nu ar fi întreg !), este membru al unor comunități civice - mișcarea violet, clubul bloggerilor liberali s.a. -, mă reprezintă și îl reprezint. Cel mai important însă este faptul că mi-am făcut prieteni mulți, că i-am cunoscut pe prietenii cu care am comunicat pe site Adevărul și Cotidianul, că mereu, mereu și mereu cunosc oameni noi, oameni deosebiți, oameni care cred și susțin valorile democrației, ale respectului față de om și valorilor pe care fiecare om le reprezintă. Este minunat.