vineri, 6 aprilie 2018

Ludovic Orban către Viorica Dăncilă: participăm dar cu condiții


Scrisoare deschisă a președintelui PNL, Ludovic Orban, adresată premierului Viorica Dăncilă pe tema aderării la zona Euro

SCRISOARE DESCHISĂ ADRESATĂ DOAMNEI VIORICA VASILICA DĂNCILĂ, PRIM-MINISTRU

Stimată doamnă Prim-Ministru,

Am primit cu surprindere invitația dumneavoastră de a desemna un reprezentant al Partidului Național Liberal în grupul de lucru al Guvernului României pentru adoptarea monedei Euro.

Aderarea la zona Euro este un obiectiv fundamental al Partidului Naţional Liberal.

Uitându-ne, însă, la ceea ce aţi făcut până acum şi la criteriile de convergenţă stabilite prin tratatul de la Maastricht ne dăm seama că dumneavoastră și guvernul pe care îl conduceți nu aveţi acest obiectiv, iar demersul pe care îl faceţi este unul pur propagandistic.

Vă enumerăm câteva rezultate și evoluții din economia românească  care umbresc credibilitatea demersului dumneavoastră:

1. Nivelul prognozat al inflației din România, așa cum putem deduce din ultimul raport asupra inflației transmis de BNR, este estimat la cca. 4.5% (media anuală pentru 2018). La acest nivel al inflației, România nu mai respectă Tratatul de la Maastricht, de a avea inflația cu maxim 1.5 puncte peste media celor mai performante trei state ale Uniunii Europene. La acest nivel al inflației România nu mai respectă Tratatul Uniunii.

2. Ținând cont de deficitul de 0.59% din PIB în primele două luni ale anului, există un risc ridicat ca articolul din tratat, referitor la plafonul de deficit de sub 3% din PIB, să nu fie îndeplinit. Ținând cont de toate creșterile nesustenabile de cheltuieli ale guvernului, considerăm că astăzi ținta de deficit asumată de guvern nu este realistă.

3. Doar anul trecut, datoria României a crescut cu 5.5 mld. Euro, această datorie fiind generată de creșterea cheltuielilor curente bugetare ale statului în dauna investițiilor, care au dus în final la creșterea deficitelor. Ținând cont de faptul că actuala creștere economică este bazată în cea mai mare parte pe consum fiind astfel nesustenabilă, inevitabil creșterea economică va încetini, ceea ce va duce la creşterea accelerată a datoriei publice, iar indicatorul referitor la datoria publică din criteriile de la Maastricht se va deteriora.

4. Conform Tratatului de la Maastricht, dobânzile pe termen lung trebuie să fie mai mici cu 2 puncte procentuale decât media celor mai performanți trei membri UE din perspectiva stabilității prețurilor. Astăzi, România se împrumută pe termen lung cu 4.40%, din cauza lipsei încrederii investitorilor internaționali în capacitatea României de a se dezvolta durabil pe termen lung. Astfel, astăzi, nici acest criteriu nu este respectat.

5. În art.140 (1) al Tratatului de la Maastricht, se cere ca rapoartele de convergență să examineze un grad înalt de convergență  sustenabilă, cu referire la urmatoarele criterii : «realizarea unui înalt grad de sustenabilitate a prețurilor», «sustenabilitatea poziției financiare a guvernului», «încadrarea cursului de schimb în limite normale de fluctuație stabilite pentru ERM 2» și «pentru nivelurile ratelor dobânzilor pe termen lung». Ținând cont de caracterul imprevizibil  al politicilor economice ale guvernului ne temem că sustenabilitatea invocată în articolul menționat nu va putea fi atinsă.

6. Din cauza politicilor economice duse până în prezent de către guvern și a lipsei de predictibilitate a acestora, nu ne vom califica prea curând pentru a intra în ERM 2. Conform raportului de convergență al Băncii Centrale Europene, criteriul referitor la variația cursului de schimb este marcat ca neîndeplinit pentru toate țările care nu sunt în ERM 2.

7. Pe lângă convergența nominală, adoptarea cu succes a Euro este condiționată  și de un anumit nivel de convergență economică reală. Astfel, lipsa reformelor structurale precum și reducerea masivă a investițiilor publice pun în pericol potențialul de creștere economică pe termen mediu și lung.

8. Conform analizelor Partidului Național Liberal, actuala creștere economică este nesustenabilă, bazată prea mult pe consum și prea puțin pe investiții şi dezechilibrează grav economia. Deficitele comerciale și de cont curent cresc accelerat, iar presiunile inflaționiste generate de excesul de consum sunt mai mult decât evidente.

Ținând cont de toate cele enumerate mai sus şi în contextul menținerii acelorași politici economice ale  guvernului, nu avem încredere că guvernul PSD-ALDE este pregătit să înceapă cu adevărat procesul de aderare la zona Euro.

Având în vedere faptul că Partidul Național Liberal consideră aderarea la zona Euro o prioritate pentru România, vom delega, totuşi, un reprezentant, în persoana domnului senator Florin Cîţu, vicepreşedinte economic al PNL şi preşedinte al Comisiei Economice a Senatului României.

Dorim, însă, să vă spunem că mandatul domnului Florin Cîţu va fi limitat la o perioadă de maximum 6 luni, perioadă în care așteptăm de la Guvern un plan de măsuri credibile care să corecteze, la timp, tendințele greșite care ne îndepărtează de obiectivul aderării și care să ne crească șansele de aderare la zona Euro:

1. Reechilibrarea mixului de politici economice prin luarea de măsuri care să reducă și, în final, să elimine caracterul prociclic al politicii fiscal-bugetare, fără a frâna libera inițiativă și a altera spiritul antreprenorial și fără a crea o povară suplimentară asupra mediului privat.

2. Îmbunătățirea structurii cheltuielilor publice, punând un accent mai mare pe cheltuielile de investiții.

3. Reluarea reformelor în sectorul companiilor de stat și numirea de manageri profesioniști, validați de piață, în fruntea acestora.

4. Reducerea imixtiunii statului în economie, prin oprirea creării de noi companii publice, forma de intervenție care și-a arătat ineficiența în ultimii douăzeci și opt de ani.

5. Blocarea înființării Fondului Suveran de Investiții (sau orice denumire ați folosi pentru aceasta) care, prin natura lui, nu poate fi protejat de imixtiunea politică și de extinderea corupției înăuntrul său.

6. Demonstrarea voinței clare de a întări instituțiile importante (BNR, ASF, Consiliul Fiscal, Consiliul Concurenţei) și de a le respecta independența, prin oprirea politizării forţate a acestora şi prin încetarea atacurilor sistematice venite din zona politică şi guvernamentală.

7. Abandonarea imediată a discursului anti-european al multora dintre liderii actualei coaliţii PSD-ALDE, care dăunează grav procesului de aderare la zona Euro.

8. Stoparea agresiunii permanente a PSD contra mediului de afaceri, contra sectorului financiar-bancar, contra companiilor româneşti cu capital străin, contra tuturor companiilor în general.

9. Realizarea unui plan pentru a demonstra dorința reală de întărire a capacității de absorbție a fondurilor europene, factor determinant în accelerarea convergenței reale. În contextul dezbaterilor europene despre condiționarea finanțării UE de susținerea statului de drept, oprirea atacurilor asupra sistemului judiciar și susținerea luptei anticorupție, care ne vor crește șansele să continuăm obținerea alocări consistente de la bugetul Uniunii Europene, mai ales în noul context post-Brexit.

În cazul în care nu veţi da semne clare că intenţionaţi cu adevărat să faceţi paşi fermi în direcţia corectă, noi nu vom participa la acest simulacru şi ne vom retrage reprezentantul.

Ținând cont de toate acestea, vă asigurăm doamnă premier de toată susținerea Partidului Național Liberal pentru realizarea punctelor enumerate mai sus în vederea reușitei aderării la zona Euro.

Ludovic Orban,
Președinte al Partidului Național Liberal

Niciun comentariu: