marți, 9 ianuarie 2018

Bani din ... gunoi pentru PSD, la Sectorul 4 București

Bucureștenii din Sectorul 4 au „plăcerea” de a beneficia de serviciul public oferit de PSD (au votat cu PSD!) și de a plăti mai mult pentru această plăcere.

Bani din piatră seacă. Nu după principiul „poluatorul plătește”, ci după principiile PSD, multe și necunoscute încă, care apar așa, peste noapte. Bine, la PSD este moda „noaptea ca hoții”!

Anul trecut au mărit taxa pentru gunoi. De la 5,03 lei/persoană au dus-o la 12 lei/persoană. Acum au revenit cu o altă Hotărâre locală, au împărțit persoanele după venituri - 6 lei/persoană cu venituri până în 2000 lei și 9,6 lei/persoană cu venituri peste. Și altele ...

Președintele PNL Răzvan Sava a dat un comunicat de presă (mai jos) în care arată harababura și ilegalitatea deciziei primarului PSD Daniel Băluță.

Comunicat de presă al președintelui PNL, Sector 4, Răzvan Sava:

Primarul Sectorului 4, Daniel Băluță, caută bani prin gunoaie

Lipsa de viziune asupra strategiei de dezvoltare a sectorului 4, politica fiscal-bugetară lipsită de coerență și lașitatea actualului primar, Daniel Băluță, sunt de notorietate pentru toată lumea.

Din păcate, în cursul ședinței extraordinare de ieri a Consiliului Local sector 4, convocată la cererea domnului primar, a avut loc un nou episod prin care se lovește în buzunarul contribuabililor și adâncește haosul din domeniul impozitelor și taxelor locale.

Sub pretextul unei proiect de hotărâre depus de acoliții de la PMP – ALDE – PPUsl privind instituirea și încasarea taxei de salubrizare, primarul Băluță caută o soluție de salvare a propriei imagini, după ce la sfârșitul anului trecut, cu ajutorul aceleiași monstruoase coaliții PSD-ALDE-PMP-PPUsl, a promovat o altă hotărâre prin care taxa de salubrizare a fost stabilită la 12 lei / persoană / lună și la 80 lei / persoana juridică / lună (Hotărârea nr. 347 din 18 decembrie 2017).

Prin textul normativ adoptat ieri, cuantumul taxei de salubrizare se stabilește la nivelul de 6 lei /persoană / lună, pentru persoanele fizice cu venituri nete sub 2.000 lei, și la 9,6 lei / persoană / lună, pentru persoanele fizice cu venituri nete peste 2.000 lei.

Același act normativ conține o altă prevedere aberantă și ilegală, anume pentru clădirile cu o suprafață ocupată la sol mai mare de 2.000 mp, cuantumul taxei rămâne neschimbat.

Partidul Național Liberal cere public primarului sectorului 4, domnul Daniel Băluță, să justifice în ce fel nivelul veniturilor unei persoane și suprafața unei clădiri influențează direct cantitatea de deșeuri produse, în contextul în care România trebuie să respecte principiul european potrivit căruia poluatorul plătește.

Haosul indus de cele două hotărâri privind cuantumul taxei de salubrizare, adoptate la nicio lună de zile distanță, se amplifică și mai mult, în condițiile în care locuitorii sectorului 4 au început deja să achite taxa în conformitate cu hotărârea adoptată la jumătatea lunii decembrie a anului trecut.

Mai mult decât atât, activitatea Direcției Generale de Impozite și Taxe Locale Sector 4, în condițiile unui număr subdimensionat de personal, va fi afectată de volumul mare declarații care trebuie procesate lunar în vederea stabilirii cuantumului taxei de salubrizare pentru fiecare persoană.

Ziua de ieri a marcat totuși o victorie a consilierilor locali ai Partidului Național Liberal, o victorie a normalității, prin care persoanele fizice care găzduiesc sedii sociale sau puncte de lucru inactive sau expirate nu mai sunt obligate să plătească taxa de salubrizare cu valoarea cea mai mare.

Cele două hotărâri promovate de primarul Băluță, cu sprijinul acoliților de la PMP – ALDE – PPUsl, sunt, înainte de toate, ilegale întrucât încalcă ORDINUL nr. 109 din 9 iulie 2007 privind aprobarea Normelor metodologice de stabilire, ajustare sau modificare a tarifelor pentru activităţile specifice serviciului de salubrizare a localităţilor emis de către Autoritatea Naţională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice și Legea serviciului de salubrizare a localităților nr. 101/2006, cu modificările și completările ulterioare.

Conform articolului nr. 4 coroborat cu art. 6 din Ordinul 109/2007, stabilirea și aprobarea tarifelor de salubritate se fac doar după o activitate prealabilă de analiză şi verificare a elementelor de cheltuieli componente ale tarifelor. Tarifele pentru activităţile specifice serviciului de salubrizare se fundamentează pe baza cheltuielilor de producţie, exploatare, a cheltuielilor de întreţinere şi reparaţii, a amortismentelor aferente capitalului imobilizat în active corporale şi necorporale, a costurilor de protecţie a mediului, a costurilor de securitate şi sănătate în muncă, a costurilor care derivă din contractul de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare, a cheltuielilor financiare şi includ o cotă pentru crearea surselor de dezvoltare şi modernizare a sistemelor de utilităţi publice, precum şi o cotă de profit.

În acest sens, primarul Băluță, nu a prezentat nici un calcul prin care să demonstreze cum a ajuns la actualele valori ale taxei de salubrizare.

Mai mult decât atât, în cazul SC AMENAJAREA DOMENIULUI PUBLIC 4 SA, conform art. 26 din Legea 101/2006, în cazul operatorilor care au încheiate contracte de delegare a gestiunii pentru care tarifele ofertate nu au avut la bază o fișă de fundamentare pe elemente de cheltuieli, prima ajustare a tarifelor se va face pe baza fișei de fundamentare, întocmită de către operator, având în vedere cheltuielile realizate în ultimele 12 luni, anterioare propunerii. Nivelul tarifului rezultat nu va depăși nivelul tarifului anterior în vigoare.

Așadar, pentru a respecta legea, primarul Băluță și acoliții săi trebuiau să promoveze o hotărâre prin care taxa de salubrizare se menținea la nivelul anului 2017, adică de 5 lei / persoană / lună, urmând ca SC ADP 4 SA să fundamenteze o nouă propunere privind modificarea taxei de salubritate pe baza costurilor legate de prestarea acestui serviciu public și înregistrate în anul 2018.

În aceste condiții, Partidul Național Liberal va ataca cele două hotărâri în instanța de contencios administrativ în vederea anulării acestora.

De asemenea, vom sesiza Autoritatea Naţională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice în privința nerespectării metodologiei de stabilire a taxei de salubrizare.

În cazul unor răspunsuri negative de la cele două instituții ne rezervăm dreptul de a continua calea de atac la Curtea Europeană de Justiție.

Până la soluționarea acestor sesizări, ar fi dovadă de bun simț din partea primarului Băluță să inițieze procedura de suspendare a celor două acte normative, astfel încât taxa de salubrizare să revină la nivelul cuantumului de 5 lei / persoană / lună și să restituie de urgență diferența de taxă încasată deja pentru anul 2018 de la locuitorii sectorului 4.

Președinte PNL Sector 4,

Lider de grup PNL – Consiliul Local Sector 4

Răzvan Sava

Niciun comentariu: