marți, 9 ianuarie 2018

Cererea liderilor PNL din Parlament către CCR

Comunicat de presă al PNL privind scrisoare adresată Curții Constituționale pentru sesizarea Comisiei de la Veneția

Partidul Național Liberal a înaintat astăzi, 9 ianuarie 2018, o scrisoare adresată președintelui Curții Constituționale, Valer Dorneanu, semnată de liderii grupurilor parlamentare ale PNL din Camera Deputaților și Senat.

Obiectul scrisorii privește modificările aduse la Legile Justiției, contestate de PNL la Curtea Constituțională, față de care instanța de contencios nu s-a pronunțat până la acest moment. În acest sens, PNL solicită CCR sesizarea Comisiei de la Veneția înainte de a se pronunța asupra sesisărilor primite, în acord cu solicitarea exprimată recent de secretarul general al Comisiei, Thorbjørn Jagland.

Reamintim că Partidul Național Liberal este singurul partid parlamentar care a depus sesizări privind neconstituționalitatea modificărilor aduse Legilor Justiției. Totodată, Înalta Curte de Casație și Justiție a invocat temeiuri de neconstituționalitate care în opinia sa ar trebui să ducă la respingerea acestor modificări.

Avem încredere că temeiurile de neconstituționalitate identificate atât de PNL prin experții săi, cât și de ÎCCJ, constituie argumente solide pentru invalidarea proiectelor menționate.

De asemenea, menționăm că procedura privind intrarea în vigoare a legilor rezervă dreptul Președintelui României de a face propria analiză și de a iniția o nouă contestare a acestora la Curtea Constituțională dacă vor fi identificate noi temeiuri de neconstituționalitate.

În continuare, așa cum în cadrul Comisiei speciale și în plenul Camerei Deputaților și Senatului PNL s-a luptat pentru blocarea modificărilor nocive propuse de PSD-ALDE, grupurile parlamentare ale PNL vor folosi toate instrumentele legale și constituționale pentru a opri atacul PSD-ALDE la adresa sistemului judiciar.

Departamentul de Comunicare al PNL


Textul scrisorii înaintată președintelui Curții Constituționale:

Ad. Dosar nr. 2978AI/2017;  Dosar nr. 2964AI/2017; Dosar nr. 2962AI/2017; Dosar nr.2972AI/2017; Dosar nr.2965AI/2017  și Dosar nr. 2955AI/2017.

Domnului Valer Dorneanu,

Președintele Curții Constituționale

Stimate domnule Preşedinte,

În temeiul atribuțiilor conferite de Constituția României, „Curtea Constituțională este garantul supremației Constituției şi unica autoritate de jurisdicție constituțională̆ în România. În virtutea acestor prevederi, Curtea asigură controlul de constituționalitate al actelor, procedurilor sau împrejurărilor cu privire la care a fost sesizată, constatând conformitatea sau neconformitatea acestora cu Legea fundamentală”( DECIZIA C.C.R. nr.727 din 9 iulie 2012), apărarea principiilor constituționale pe care se întemeiază statul de drept în România este scopul principal al activității Curții Constituționale.

În calitatea sa de unică autoritate de jurisdicție constituțională, Curtea Constituțională trebuie să se pronunțe asupra sesizărilor de neconstituționalitate formulate de către Grupului Parlamentar PNL din Camera Deputaților și, respectiv, a Grupului Parlamentar PNL din Senatul României, sesizări care formează obiectul Dosarului nr. 2978AI/2017 (cu privire la Legea pentru modificarea și completarea Legii nr.317/2004),  a Dosarului nr. 2964AI/2017 (cu privire Legea pentru modificarea și completarea Legii nr.303/2004) și a Dosarului nr. 2962AI/2017 (cu privire Legea pentru modificarea și completarea Legii nr.304/2004).

De asemenea, Onorata Curte Constituțională trebuie să se pronunțe și asupra sesizărilor formulate de către Înalta Curte de Casație și Justiție a României, sesizări în temeiul cărora s-au format Dosarul nr.2972AI/2017 (cu privire la Legea pentru modificarea și completarea Legii nr.317/2004), Dosarul nr.2965AI/2017 (cu privire la Legea pentru modificarea și completarea Legii nr.304/2004) și Dosarul 2955AI/2017 (cu privire la Legea pentru modificarea și completarea Legii nr.303/2004 ).

În opinia noastră, modificările legislative supuse criticii de neconstituționalitate prin sesizările amintite mai sus reprezintă un atac direct la principiul separației și echilibrului puterilor în stat,  realizat printr-o încălcare flagrantă a principiului colaborării loiale între autoritățile statului și prin nesocotirea procedurilor parlamentare de adoptare a legilor.

În vederea analiza pe care urmează să o realizați, pe formă și pe fond, în dosarele constituite, mai sus arătate, vă adresăm rugămintea de a proceda la solicitarea unui punct de vedere al Comisiei prin Drept și Democrație (Comisia de la Veneția), prin procedura Amicus curie avută în vedere de Onorata Curte și în decizia plenului C.C.R. din 3 iulie 2012. Aplicarea acestei proceduri este posibilă în conformitate cu modalitățile oficiale prin care poate fi solicitat un punct de vedere al Comisiei de la Veneția și în baza colaborării sale cu alte curți constituționale europene (conform Statutului Comisiei prin Drept și Democrație, revizuit, 2002, http://www.venice.coe.int/WebForms/pages/?p=01_01_Statute )


Considerăm că,

acum când sunt deduse judecății sesizări a căror soluționare este vitală pentru deplina respectare a principiului separației și echilibrului puterilor în stat,

în vederea realizării depline a rolului conferit Onoratei Curți de Constituția României și de lege, precum și pentru consolidarea democrației românești,

este necesar să obțineți un punct de vedere al Comisiei de la Veneția, punct de vedere care va constitui un element de sprijin al activității de jurisdicție a Curții Constituționale.

Niciun comentariu: