marți, 28 ianuarie 2014

Poziția românilor din Ucraina, sudul Basarabiei, față de situația din țară.

Am mai scris despre evenimentele de la Kiev. Am expus unele considerente. Am găsit în publicația „Info Prut” scrisoarea românilor din sudul Basarabiei adresată parlamentarului lor la Kiev.

Nu sunt de acord cu aberațiile apărute în ziarul Adevărul unde oameni fără cap propun intervenție militară română. În Ucraina, populația trebuie lăsată să se exprime, să se lămurească cu privire la aleșii lor, să le ceară să apere interesele cetățenilor din Ucraina și nu interesele economice ale altor state. Chiar dacă Ucraina ar avea de suferit pe termen scurt, așa cum am avut și noi după aderarea la UE, și Ucraina va reuși așa cum am reușit și noi.

,,Către: UNIUNEA INTERREGIONALĂ „COMUNITATEA ROMÂNEASCĂ DIN UCRAINA”
Domnului Dr. ION POPESCU, Preşedinte, deputat în Parlamentul Ucrainei
SCRISOARE DESCHISĂ
Luând în consideraţie aspiraţiile democaratice şi europene ale comunităţilor istorice româneşti din Maramureşul Istoric, Nordul Bucovinei, ţinutul Herţa, Nordul Basarabiei şi Basarabia Istorică, aflate azi în componenţa regiunilor ucrainene Transcarpatia, Cernăuţi şi Odesa;
Având în vedere prevederile statutare ale Uniunii Interregionale „Comunitatea Românească din Ucraina” (UICRU) – cea mai reprezentativă organizaţie a românilor din Ucraina privind opţiunea şi integrarea europeană a Ucrainei şi reprezentarea, prin UICRU, a majorităţii minorităţii naţionale româneşti în legislativul ucrainean de domnul deputat Ion Popescu (membru al Partidului Regiunilor);
vă aducem la cunoştinţă că reprezentanţii mediului asociativ românesc din Sudul Basarabiei, membri şi membri fondatori ai UICRU, îşi declară îngrijorarea faţă de inacţiunea conducerii UICRU în ce priveşte manifestările de stradă din Ucraina, urmare a blocării activităţilor de semnare a Acordului de Asociere a statului nostru de cetăţenie la Uniunea Europeană din Noiembrie 2013.
Considerăm că, implicându-se în viaţa politică a statului prin reprezentarea în legislativul ucrainean de către preşedintele său în exerciţiu, conducerea UI „Comunitatea Românească din Ucraina”, într-un moment istoric al poporului Ucrainei din care face parte şi populaţia românofonă, conform prevederilor din Statutul organizaţiei şi prin convocarea organelor reprezentative, are obligaţia de aşi asuma o atitudine civică unitară în ce priveşte evenimentele din Ucraina care durează mai bine de două luni. În detrimentul aspiraţiilor proeuropene fireşti ale comunităţilor istorice şi autohtone româneşti din Ucraina, conducerea UICRU nu a avut, până în aceste clipe, o luare de poziţie unitară şi publică, asumându-şi doar punctul de vedere al partidului de guvernământ din Ucraina – Patridul Regiunilor. Considerăm a fi o lipsă de responsabilitate faptul că nu au fost consultate organizaţiile-membre ale UICRU şi reprezentanţii delegaţi ai acestora, în ce priveşte schimbarea vectorului politic al statului din preajma Summitului de la Vilnius 2013, fapt care va îndepărta şi mai mult românitatea din Ucraina de arealul spiritual, identitar şi cultural firesc al românilor, situat în centrul Europei.
Luând în consideraţie argumentele mai sus menţionate, reprezentanţii mediului asociativ românesc din Sudul Basarabiei, solicită:
1. Retragerea votului acordat de deputatul Ion Popescu, reprezentant al Uniunii Interregionale „Comunitatea Românească din Ucraina” pentru adoptarea pachetului legislativ „Oliinyk-Kolesnicenko” din 16.01.2014, controversat şi antidemocratic /Anularea pachetului legislativ „Oliinyk-Kolesnicenko” din 16.01.2014, în cadrul şedinţei Parlamentului Ucrainei din 28.01.2014;
2. Susţinerea necondiţionată de către UICRU, prin preşedintele acesteia – deputat în parlamentul ucrainean, a parcursului european al poporului Ucrainei şi a semnării într-o perioadă cât mai apropiată a Acordului de Asociere a Ucrainei la Uniunea Europeană.
În scop de nealterare ulterioară a imaginii comunităţilor româneşti din Ucraina, în perspectiva soluţionării paşnice a diferendelor dintre diversele categorii de protestatari şi autorităţi, considerăm a fi oportună ieşirea domnului deputat Dr. Ion Popescu din fracţiunea parlamentară a Partidului Regiunilor, ca şi reprezentant al Uniunii Interregionale „Comunitatea Românească din Ucraina”.
În perspectiva unei abordări superficiale şi a neglijării problemelor abordate ne asumăm răspunderea de a iniţia, în cadrul asociaţiilor pe care le reprezentăm, procedura de ieşire din componenţa UICRU.

Petru ŞCHIOPU, preşedinte al Societăţii Ecologice „IALPUG”, raionul Ismail, membru fondator UICRU

Nicolae MOŞU, preşedinte al Asociaţiei Naţional-Culturale „VALUL LUI TRAIAN” a Românilor din raionul Tatarbunar, membru fondator UICRU

Anatol POPESCU, preşedinte al Asociaţiei Naţional-Culturale „BASARABIA” a Românilor din regiunea Odesa, membru al Senatului UICRU din partea comunităţii româneşti din regiunea Odesa”.

InfoPrut amintește că la presiunile Rusiei, Ucraina a refuzat în ultimul moment sa semneze la Vilnius Acordul de asociere cu Uniunea Europeană. Decizia, însoțită de anumite inițiative legislative interne antidemocratice, a stârnit revolta populației ucrainene, care a condus la ample proteste pe întreg teritoriul acestei țări.


Un comentariu:

Anonim spunea...

Si sa-si depuna mandatul? Atunci cine se va ridica in apararea scolilor si bisericilor romanofone din Ucraina? O miopie politica a celor din sud pun sub lovitura castigurile din Bucovina si Maramures - cadre nationale, scoli, biserici. Lucru negociat de UICRU cu Ianukovici. Opozitiade azi inchidea scoli cand era la putere! Se UITA?