sâmbătă, 11 ianuarie 2014

Legea descentralizării are probleme ... constituționale.

Curtea Constituțională constată că „Legea descentralizării” are probleme. Intrinseci. Nu are extrinseci.

COMUNICAT DE PRESĂ

10.01.2014
În ziua de10 ianuarie 2014, Plenul Curţii Constituţionale, învestit în temeiul art.146 lit.a) din Constituţia României şi al art.15 din Legea nr.47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale, s-a întrunit pentru a soluţiona, în cadrul controlului anterior promulgării, obiecţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Legii privind stabilirea unor măsuri de descentralizare a unor competenţe exercitate de unele ministere şi organe de specialitate ale administraţiei publice centrale, precum şi a unor măsuri de reformă privind administraţia publică, obiecţie formulată de un număr de 70 de deputaţi aparţinând Grupurilor parlamentare PDL şi PP-DD.

În urma deliberărilor, Curtea Constituţională :

 1. Cu unanimitate de voturi, a admis obiecţia de neconstituţionalitate în ceea ce priveşte criticile de neconstituţionalitate intrinsecă şi a constatat că Legea privind stabilirea unor măsuri de descentralizare a unor competenţe exercitate de unele ministere şi organe de specialitate ale administraţiei publice centrale, precum şi a unor măsuri de reformă privind administraţia publică, în ansamblul ei, este neconstituţională.

Curtea a reţinut încălcarea:

- principiului autonomiei locale, în privinţa trecerii bunurilor din domeniul privat al statului în domeniul privat al unităţilor administrativ-teritoriale, fără exprimarea  consimţământului  autorităţilor administraţiei publice locale/judeţene;

- regimului constituţional al proprietăţii, în privinţa transferului masiv de bunuri din domeniul public/privat al statului, în domeniul public/privat al unităţilor administrativ-teritoriale, prin derogare de la regulile de drept comun în materie,  fără o identificare conform legiilor în vigoare  a bunurilor în cauză;

- exigenţelor de claritate, precizie şi predictibilitate a legii prin reglementarea  contradictorie a drepturilor care se transferă/constituie  prin lege (de proprietate/de administrare), lipsa de corelare cu ansamblul normativ în materie şi  cu reglementările din care sunt preluate competenţele descentralizate,  reglementarea unor structuri descentralizate cărora nu le este conferită nicio atribuţie (comisiile judeţene ale monumentele istorice) cu menţinerea în paralel a structurilor care au format  obiectul descentralizării (comisiile zonale ale monumentelor istorice); 

- principiului legalităţii, prin nerespectarea cadrului legal în materia descentralizării şi a  proprietăţii.

2. Cu majoritate de voturi, Curtea Constituțională a respins criticile de neconstituţionalitate extrinsecă a Legii privind stabilirea unor măsuri de descentralizare a unor competenţe exercitate de unele ministere şi organe de specialitate ale administraţiei publice centrale, precum şi a unor măsuri de reformă privind administraţia publică.

Argumentaţia reţinută în motivarea soluţiei pronunţate de Plenul Curţii Constituţionale va fi prezentată în cuprinsul deciziei, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Decizia este definitivă şi general obligatorie şi se comunică Preşedintelui României, preşedinţilor celor două Camere ale Parlamentului şi primului-ministru.

COMPARTIMENTUL RELAŢII EXTERNE, RELAŢII CU PRESA ŞI PROTOCOL AL CURŢII CONSTITUŢIONALE”

Se pot spune multe. Unii exultă de bucurie că proiectul de lege a fost declarat neconstituțional. Din motive diverse. Cele mai multe sunt stupide. Alții „plâng” considerând că CCR a cam abuzat. Rămâne să ne clarificăm atunci când decizia va fi motivată.

Deoarece nu am citit legea și nu cunosc motivarea CCR, dau credit judecătorilor CCR. Pentru că a fost unanimitate. Iar unanimitatea este semnificativă pentru o decizie a CCR. Nu mai poți distinge între „judecătorii băsescieni” și „judecătorii useliști”.

Din comunicatul dat de CCR disting totuși un semnal. Lipsa de respect a legiuitorului față de anumite principii ale actualei constituții. Este posibil ca unele norme ale acestei legi să fie valabile în cadrul constituției modificate. Dacă Dragnea a încercat prin intermediul legii să forțeze constituția, nu i-a reușit. Bag seama că legea a trecut de USL iar noi nu cunoaștem discuțiile dintre partidele politice cu privire la lege. Trecând și prin Parlament prin asumarea răspunderii Guvernului, nu este exclus ca legea să fi fost ca un „pumn în gura dușmanilor”. Un fel de arătare a mușchilor.

Rețin unele enunțuri ale CCR. Au importanța lor. Am mai spus că nu am citit legea însă motivele nedetaliate enunțate de CCR mă pun pe gânduri. Iar exemplul dat, cel potrivit căruia s-au constituit noi structuri teritoriale fără atribuții pentru că nu au fost desființate structurile centrale este îngrijorător. Eu bănui că judecătorii CCR au constatat că se face o descentralizare ipotetică, legea în cauză urmând a produce mai multe necazuri decât să rezolve problemele. Bănui.

Ce va face Dragnea și PSD ? Naiba știe. Împărțirea responsabilităților în USL le duce descentralizarea în propria curte. Ce va face PNL ? Bănui că juriștii PNL și liberalii cu atribuții în administrația publică locală vor comunica colegilor din PSD punctele lor de vedere și cam atât. Pentru că decizia de neconstituționalitate a CCR lovește în credibilitatea USL iar din partea USL în cea a PSD, PSD va încerca să iasă din necaz pe propriile picioare. Va căuta să își recâștige credibilitatea. Urgent. Pentru că nu mai au cum să evite opinia publică. CCR va publica motivele, lumea va avea posibilitatea să compare textul legii cu motivele CCR iar PSD va trebui să dea explicații. Nu mai spun de opoziție. Parlamentul va trebui să se implice. Legea va intra la dezbateri. Nu este exclus ca la unele intenții să se renunțe în așteptarea modificărilor la constituție, nu este exclus ca modificările la constituție să aibă elemente noi, neprevăzute până în prezent, nu este exclus ca unele idei să fie complet excluse.

Este evident că PNL nu va mai aștepta pasiv ca PSD să își rezolve problema. Decizia CCR „acuză” USL pentru abuz constituțional iar acest lucru afectează și PNL. Alina Gorghiu a punctat în comunicatul ei bine. Dragnea va trebui să refacă urgent legea în măsură să răspundă exigențelor CCR. Pentru că Dragnea și-a impus „legea” tuturor. Nasol. Vor fi frecușuri în USL spre satisfacția celor din opoziție. Încă o decizie nefavorabilă a CCR va duce legea la coșul de gunoi iar stabilitatea USL de râpă.

Niciun comentariu: