marți, 21 martie 2017

Declarațiile Președintelui Iohannis la finalul ședinței CSAT


Bună ziua!

Am condus astăzi ședința Consiliului Suprem de Apărare a Țării, în cadrul căreia au fost luate decizii importante care privesc apărarea țării și securitatea națională.

Înainte însă de a prezenta principalele decizii asumate astăzi, vă anunț că vineri am aprobat, după consultarea membrilor CSAT, participarea României la Grupul de luptă pentru asigurarea prezenței înaintate consolidate a NATO din Polonia.

Astfel, începând cu anul 2017, țara noastră va fi prezentă cu o subunitate la nivel de companie, cu un efectiv total de 120 de militari, cu capabilitățile aferente, așa cum, de altfel, ne-am angajat la Summitul NATO de la Varșovia din 2016. Acest grup de luptă are rolul de a contribui la asigurarea securității, complementar forțelor naționale de apărare, în situații de criză sau de conflict. Am informat Parlamentul României în această chestiune.

Revenind la ședința Consiliului de astăzi, mă voi referi succint la agenda discutată, urmând ca mai multe informații să primiți în comunicatul de presă pe care l-am pregătit.

O primă temă s-a referit la Informarea referitoare la stadiul îndeplinirii, în 2016, a Programului privind transformarea, dezvoltarea și înzestrarea Armatei României până în 2026 și în perspectivă.

Totodată, am aprobat astăzi o formă actualizată a acestui Program, ca urmare a alocării a 2% din PIB pentru Ministerului Apărării Naționale.

Scopul Programului este acela de a asigura capabilitățile necesare Armatei pentru protejarea intereselor naționale și îndeplinirea angajamentelor internaționale.

Subliniez că alocarea a 2% din PIB Ministerului Apărării Naționale are un impact dublu asupra securității naționale. Pe de-o parte, impune actualizarea și corelarea măsurilor privind modernizarea și înzestrarea Armatei României, iar, pe de altă parte, de asemenea foarte important, va contribui la revitalizarea industriei naționale de apărare, cu efecte benefice asupra capacității de luptă și cu efecte benefice în crearea unor locuri de muncă.

Prin punerea în aplicare a Programului, actualizat și în acord cu autoritățile NATO, se vor iniția programele esențiale de înzestrare și participare a operatorilor economici naționali la fabricarea unor tipuri de tehnică militară, și aș exemplifica aici: transportoare blindate 8x8 și 4x4, autoturisme de transport blindate și neblindate de tip ușor, avioane multirol, sisteme de comandă și control și corvetele.

Tot în cadrul ședinței, am analizat și aprobat obiectivele României la Summitul NATO de la Bruxelles, care se va desfășura în această primăvară, probabil la sfârșitul lunii mai.

Reuniunea va asigura cadrul pentru prezentarea viziunii noii administrații a Statelor Unite ale Americii cu privire la rolul Alianței, o evaluare de etapă a procesului de implementare a deciziilor adoptate la Varșovia și lansarea unor noi direcții de acțiune în pregătirea Summitului din 2018.

Așteptările României sunt, în principal, legate de reconfirmarea importanței și solidității relației trans-atlantice, o relație bazată pe unitatea și solidaritatea între aliați. Totodată, ne așteptăm ca, în cadrul Summitului, să fie evidențiate și promovate contribuțiile României la NATO, precum și la asigurarea securității europene și euro-atlantice, cu păstrarea în atenția aliaților a importanței strategice a Mării Negre.

În ședința Consiliului Suprem de Apărare a țării am analizat și activitatea Ministerului Apărării, Ministerului Afacerilor Interne, SIE, SPP și STS în anul 2016, precum și principalele obiective ale acestora pentru anul în curs 2017. ținând cont de evenimentele interne și internaționale, instituțiile cu atribuții în domeniul securității naționale și-au îndeplinit cu succes misiunile încredințate.

De asemenea, am evaluat și activitatea desfășurată în cursul anului trecut de către Consiliul Operativ de Securitate Cibernetică și de către Centrul Național de Răspuns la Incidente de Securitate Cibernetică în anul 2016, precum și prioritățile de acțiune pentru 2017.

La finalul ședinței, am analizat și Raportul Consiliului Suprem de Apărare a Țării privind activitatea din 2016, raport care va fi trimis, spre aprobare, Parlamentului României.

Vă mulțumesc!

Niciun comentariu: