marți, 1 iunie 2010

Emil Boc sau „repetentul” constituțional.

Asta este activitatea pentru care Emil Boc, „repetentul” la disciplina „Drept constituțional”, ar trebui să o perfecționeze și să o ducă până la cele mai înalte culmi. Se pricepe la ea și are potențial de perfecționare. Nu conducerea unui Guvern. Ca premier este total depășit.

Mai zilele trecute, cosașul din imagine a perorat în fațe presei despre CEDO și hotărârile acestei instanțe internaționale, în sprijinul acțiunii abuzive a Guvernului de tăiere a pensiilor aflate în plată cu 15% și, a se reține bine, a modificării legilor care reglementează pensiile prin al doilea proiect de lege prin care vrea să își asume răspunderea în sensul desființării unor drepturi câștigate și modificării, aleatoriu - după cum consideră la un moment dat Guvernul -, cuantumului acestora.

Dovadă a faptului că este în derivă, utecistul politruc comunist Emil Boc devenit politruc portocaliu nu face diferența între competența CEDO și competența Curții Constituționale a României și, nu face diferența între obligațiile lui și ale Guvernului și obligațiile Parlamentului. De aici se nasc tot felul de confuzii iar lumea necunoscătoare crede. Iar presa nu îi atrage atenția că a luat-o pe arătură. Dar presa știe ? Aici este aici.

CEDO judecă și ia decizii în situațiile în care o persoană a fost vătămată într-un drept al său de puterea din statele semnatare a Convenției pentru Apărarea Drepturilor Omului și a Libertăților fundamentale. CEDO judecă numai respectarea prevederilor Convenției.
În fine, „constituționalistul” Emil Boc a venit cu o soluție CEDO însă după interpretarea lui (nu am găsit speța așa cum o prezintă el !)
De asemenea, în practica europeană, CEDO a statuat, într-o speţă din anul 2009 - Andreeva împotriva Letoniei - faptul că legea garantează dreptul la pensie, dar nu şi întinderea acestui drept, cuantumul. “Cuantumul diferă în funcţie de cât poate să-şi permită sistemul respectiv la un moment dat - şi spune aici Curtea Europeană: „cuantumul pensiei poate fi modificat printr-un act subsecvent cu valoare egală şi numai pentru viitor, adică prin lege”. Deci, din acest punct de vedere, şi practica europeană consacră faptul că în anumite situaţii pentru corectarea deficitului bugetar ai nevoie de asemenea măsuri”, a comentat premierul Emil Boc.

Parol, să mori tu ?! Panarama asta de Boc nu mai are simțul măsurii.
Numai că, în avizul Consiliului Legislativ la proiectul de lege privind sistemul public de pensii (făcut zob de CL !) - aici, la Iosif Buble, în ultima parte a textului, este dată ca referință următoarea speță care îl contrazice pe „constituționalistul” Emil Boc
„În cazul Akdeejeva versus Letonia (2007), Curtea Europeană a Drepturilor Omului a obligat statul leton la despăgubiri, stabilind că a fost încălcat articolul 6 din Convenția Drepturilor Omului și articolul 1 din Protocolul 1 în cazul în care se procedează la recalcularea în minus a pensiei, dat fiindeste vorba despre un drept câștigat”.
O fi vorba despre același caz ? La care „constituționalistul” Emil Boc și-a adus contribuția ?”

Articolul 6 din Convenție se referă la dreptul persoanelor la un proces echitabil. Probabil că în Letonia acest drept a fost încălcat. Normal, în interesul statului. Ca atare nu suntem singurii din Europa unde Justiția face jocul politic al puterii !

De interes este însă articolul 1 din Protocolul adițional (Protocolul 1) la Convenție, pe care îl pun mai jos:
Articolul 1 –- Protecția proprietății

Orice persoană fizică sau juridică are dreptul la respectarea bunurilor sale. Nimeni nu poate fi lipsit de proprietatea sa decât pentru cauză de utilitate publică şi în condiţiile prevăzute de lege şi de principiile generale ale dreptului internaţional.

Dispozițiile precedente nu aduc atingere dreptului statelor de a adopta legile pe care le consideră necesare pentru a reglementa folosinţa bunurilor conform interesului general sau pentru a asigura plata impozitelor ori a altor contribuţii, sau a amenzilor.
Consiliul Legislativ a venit în ajutorul handicapaților de la Guvernul Băsescu-Boc-Udrea și cu alte exemple, cum ar fi cazul Muller versus Austria, dar și numeroase alte spețe, unde CEDO a decis constant căo reducere substanțială a nivelului pensiei ar putea fi considerată ca afectând substanța dreptului de proprietate și chiar a însuși dreptului de a rămâne beneficiar al sistemului de asigurări la bătrânețe”.

Și pentru a completa cu ce spune Curtea Constituțională a României, spunere despre care „constituționalistul” Emil Boc nu are habar, voi pune mai jos textul avizului Consiliului Legislativ care cuprinde, cu claritate, toate exemplificările.
Ca să închei postarea, recomand celor care citesc revederea expunerilor de motive ale Guvernului pentru susținerea celor două proiecte de lege pe care vrea Emil Boc să angajeze răspunderea Guvernului. În primul proiect motivul principal este primirea unei tranșe de împrumut de la o bancă iar în al doilea este reintroducerea egalitarismului în societate. Revenirea pa perioada comunistă este obiectivul lui Băsescu și al PD-L, cel real. La care, spre rușinea lor, s-au angajat și cei din UDMR.

Să nu uit. Avem obligația, toți cei afectați de abuzurile puterii portocalii să ne apărăm drepturile. Nu putem pretinde că vrem să trăim într-un stat de drept dacă nu acceptăm faptul că ne revine dreptul dar și obligația corelativă de a cere instanțelor competente, române și internaționale, să ne apere dreptul. Dacă stăm și admirăm pe ceilalți care „luptă” pentru statul de drept și așteptăm „para mălăiață în gura lui nătăfleață” suntem niște fraieri. Niște prosti. Indiferent că avem școală sau nu, că ne lăudăm cu geamantane de diplome sau nu. Cel ce nu-și apără dreptul, în oricare formă a protestului prevăzută de lege, este un mare prost. Acela își face un deserviciu nu doar sie ci și familiei, copiilor, rudelor și prin ei întregii societăți.

Avem acțiuni la instanțe și trebuie să acționăm. Cererile de chemare în judecată au suficiente materiale la dispoziție care să le probeze justețea: actele normative abuzive, expunerile lor de motive, decizii ale Curții Constituționale, decizii ale CEDO, actele de pensie și fluturașii primiți în fiecare lună etc. Voi posta ori de câte ori am posibilitatea în ajutorul celor care au de gând să acționeze.

Niciun comentariu: