sâmbătă, 7 ianuarie 2017

Partidul. Art. 8 alin. (2) din Constituție.

Citesc, cât pot, punctele de vedere ale unor persoane care fac parte din PNL. Citesc cât pot și din ce mi se oferă ca teorie politică. Nu îmi propun să memorez ce scriu unii și alții (nu memorez nici ce scriu eu !), caut ideile care să mă lămurească. Normal, am un reper sau un jalon după care mă ghidez atunci când sunt de acord cu un punct de vedere sau altul. Acesta este art. 8 din Constituție, în special alin (2).
PLURALISMUL ŞI PARTIDELE POLITICE
ARTICOLUL 8
(1) Pluralismul în societatea românească este o condiţie şi o garanţie a democraţiei constituţionale.
(2) Partidele politice se constituie şi îşi desfăşoară activitatea în condiţiile legii. Ele contribuie la definirea şi la exprimarea voinţei politice a cetăţenilor, respectând suveranitatea naţională, integritatea teritorială, ordinea de drept şi principiile democraţiei.
Pentru că am văzut diferite interpretări ale unor persoane, mă văd obligat să fac propria interpretare pentru a fi înțeles demersul meu.

Pluralismul nu se referă doar la partidele politice, așa cum se încearcă să se inducă ideea de către unii politicieni. Se referă la toate formele de organizare socială care văd într-un anume fel o realitate. Definiția din DEX este lămuritoare.
PLURALÍSM s. n. 1. (Fil.) Doctrină care admite că realitatea include mai multe genuri de existență (principii, esențe) sau că există descrieri diferite ale realității. 2. Principiu al democrației care preconizează menținerea mai multor forțe social-politice (partide, sindicate, organizații religioase etc.) interpuse între indivizi și stat, ca o condiție și o garanție a limitării puterii, a funcționării democrației. ♦ P. gener. Orice concepție care, într-un domeniu determinat, admite o multiplicitate de factori echivalenți, de principii etc. care nu pot fi reduse la unitate; stare de lucruri caracterizată prin existența acestei multiplicități. – Din fr. pluralisme.
Și este bine să se cunoască definiția pluralismului pentru că s-a ajuns, după părerea mea, la o mare confuzie când se vorbește despre „exprimarea voinței politice a cetățenilor”.

Fac precizarea că acest articol de blog nu are pretenția să acopere întreaga problemă pe care eu o supun dezbaterii. Este o reacție limitată la unele păreri exprimate de diferiți politicieni.

Constituțional, un partid se organizează pentru a răspunde necesității unor cetățeni de a defini și exprima voința lor politică. Ca atare, un partid este o organizație privată a cetățenilor  cu o anumită orientare politică. Când vorbesc de PNL, atunci mă duc la orientarea politică național-liberală. Mă duc la tradiția confirmată prin date istorice a acțiunilor politice ale PNL. Dacă vreau să fiu național-liberal mă duc la PNL. Dacă vreau să fiu altceva, mă duc la acel partid politic care promovează acel altceva. Dacă nu vreau să fiu membru al unui partid politic, dacă vreau să profit de conjuncturi politice, mă duc la un sindicat sau la un ONG în care o parte a membrilor societății au găsit „elixirul dreptății”.

În ultimii ani de zile PNL este viciat de idei lansate cu mult timp în urmă de ideologi și părerologi politici la care unii lideri ai PNL au aplecat, nepermis de mult, urechea. Ideea unificării dreptei și aceea a recunoașterii PNL ca fiind un partid de dreapta. Mai mult, s-a indus ideea că PNL este un partid al tuturor curentelor de dreapta ! O catastrofă, după părerea mea. Efortul de a fi confirmat ca „partid de dreapta” și efortul de „unificare a dreptei” a înlocuit efortul de a întări PNL, ca partid național-liberal, a denaturat tradiția pe care PNL o reclamă, pentru că a dus la o compoziție eterogenă a membrilor partidului, a permis măsuri prin care național-liberalismul a fost dat la o parte în favoarea altor idei doctrinare străine. Considerate ca fiind de dreapta ! O mare aiureală !
DREPT, DREAPTĂ - 2. (Despre lucruri, ființe, părți ale lor etc.) Care are o poziție verticală (față de un punct de reper) (Adverbial) A călca drept = a avea o purtare bună, cinstită. A sta drept = a avea o atitudine de neclintit, a fi dârz, curajos.II. Fig. 1. (Despre acțiuni ale omului sau despre noțiuni abstracte) Care este, se face etc. potrivit dreptății și adevărului; întemeiat, just, cinstit, bun. ♦ (Adverbial) În conformitate cu dreptatea, just; în conformitate cu adevărul, adevărat; corect.2. (Despre oameni) Care trăiește și lucrează conform dreptății, adevărului, omeniei, binelui; cinstit, integru, cumsecade.3. Fig. (Substantivat, f. art.) Orientare politică prin care se susține libertatea individuală în materie de economie și care protejează proprietatea și diviziunile de clasă.◊ Loc. adj. De dreapta = conservator.
Am preluat din conținutul termenului din DEX doar acele elemente care pot fi asociate ideii de dreaptă politică. Dacă ne uităm la doctrina liberală, de la începuturile PNL, de acum 140 de ani, le vom găsi exprimate acolo, în cuvântările doctrinare ale înaintașilor liberali, în documentele care au definit liberalismul. Nu este nevoie de aprobarea unui neica-nimeni pentru ca PNL să fie considerat un partid de dreapta. Nu este nevoie ca fruntași ai PNL să se justifice în fața unor persoane că sunt de dreapta. Nu este nevoie ca în normele interne ale PNL să se precizeze, obsesiv, că PNL este un partid de dreapta ! Din această cauză PNL a ieșit, temporar sper eu, din domeniul său de acțiune politică bine definit istoric, și a luat-o hai-hui pe tarlaua celor care își caută o identitate „de dreapta”.

PNL este un partid de dreapta pentru că acestea îi sunt valorile. Este în rândul partidelor politice de dreapta, așa cum sunt ele recunoscute de știința politică, pentru că are ca repere ideologice valorile care definesc dreapta. Nu trebuie să ceară o diplomă de onoare pentru așa ceva, trebuie să acționeze ca atare. Și, mai ales, trebuie să arate care sunt valorile de dreapta pe care le promovează în cadrul doctrinei național-liberale. Pentru că la dreapta politică sunt tot felul de orientări, unele excesive față de drepturile și libertățile omului, drepturi și libertăți de esență liberală ! Eterogenitatea la care a ajuns PNL duce la erodarea partidului și la îndepărtarea membrilor partidului de „prima lor dragoste politică”. Mai grav, unii liberali curați ideologic au fost eliminați din partid de către cei care au „cucerit” funcția politică ! Veniți sau aduși în partid pentru a „întări” dreapta românească. Pile, relații, legături ale unor lideri politici ai PNL la un moment dat care au considerat că PNL este prea mic pentru ei iar național-liberalismul le este insuficient.


Niciun comentariu: