miercuri, 5 aprilie 2017

Declarația politică a PNL Sector 3, 04.04.2017. Liberalismul civic.

Florin Alexandru Alexe, președintele PNL Sector 3 București
Președintele ales al organizației PNL din Sectorul 3 București, Florin Alexandru Alexe, a prezentat și declarația politică a organizației noastre, declarație adoptată de Comitetul de Coordonare al PNL Sector 3.

Înainte de a pune declarația, vreau să aduc aminte o prevedere constituțională, un principiu constituțional, la care răspunde această declarație politică:

Articolul 8
Pluralismul și partidele politice

(2) Partidele politice se constituie și își desfășoară activitatea în condițiile legii. Ele contribuie la definirea și la exprimarea voinței politice a cetățenilor, respectând suveranitatea națională, integritatea teritorială, ordinea de drept și principiile democrației.Declarația politică a PNL Sector 3 București

Pentru un liberalism civic în România

Partidul Național Liberal trebuie să rămână nucleul dreptei politice în România

Partidul Național Liberal reprezintă astăzi o sinteză doctrinară a dreptei între liberalism, conservatorism și creștin-democrație. Clarificarea doctrinară a Partidului Național Liberal trebuie să lase deschise opțiunile de dreapta și centru-dreapta, adresându-se astfel nevoii de progres a societății românești. Clarificarea doctrinară pentru Partidul Național Liberal semnifică, înainte de toate, asumarea publică a valorilor dreptei.

Partidul Național Liberal trebuie să evolueze ideologic în concordanță cu nevoile societății

Doctrinele reprezentate în Partidul Național Liberal nu acoperă, în sine, cerințele încheierii tranziției de la comunism la capitalism, a cărei esență culturală a fost mereu neglijată. De aceea, evoluția ideologică semnifică inițierea unei noi etape a dialogului dintre politică și societate, deschis tuturor cetățenilor și tuturor segmentelor active din societate care sunt interesate de a participa nemijlocit la decizia publică.

Partidul Național Liberal își propune întărirea laturii sale civice și formularea unui nou contract politic cu societatea

După mai mult de un sfert de secol de la schimbarea de sistem din 1989, societatea românească evoluează mai rapid decât o fac partidele politice. Iată de ce Partidul Național Liberal își asumă propria evoluție ideologică orientată spre latura sa civică, spre un Liberalism Civic în scopul declarat de a sprijini procesul de emancipare individuală a tuturor cetățenilor.

Liberalismul civic propus de Partidul Național Liberal promovează responsabilitatea civică și comunitarismul de dreapta, ale cărui componente conservatoare completează sinteza doctrinară a dreptei.

Obiectivul promovării responsabilității civice urmărește creșterea calității instituțiilor formale ale societății, prin asumarea principiului auto-limitării puterii politice, aplicarea întărită a principiului justificării publice și prin angajamentul depolitizării instituțiilor administrației publice.

Obiectivul promovării comunitarismului de dreapta urmărește emanciparea instituțiilor informale ale societății, prin creșterea autonomiei decizionale a individului și sprijinirea colectivităților în evoluția lor către comunități deschise.

Liberalismul civic propus de Partidul Național Liberal caută reconcilierea și ieșirea societății din starea actuală de anomie, distanțându-se de liberalismul social, care își propune doar să contrabalanseze excesele politicilor de stânga.

Noul contract politic pe care Partidul Național Liberal îl propune societății conține asumarea a trei principii


  • Principiul auto-limitării puterii politice
Aplicarea întărită a principiului auto-limitării politice înseamnă consolidarea instituțiilor statului, simultan cu întărirea controlului civic asupra deciziei administrative. Puterea politică trebuie să garanteze că limitele deciziei sale nu le ating pe cele ale democrației. Astfel, evoluția societății se bazează pe o democrație în care capacitatea celor guvernați de a schimba guvernanții este permanent garantată. Asumarea de către partide a principiului auto-limitării puterii politice reprezintă o soluție la proliferarea iliberalismului.
  •  Principiul extins al justificării publice
Creșterea încrederii în decizia publică este condiționată de consensul politic și de relația partidelor cu societatea. Aplicarea principiului justificării publice, și nu doar al consultării, contribuie la stabilitatea socială, deoarece prin negociere se exclude riscul depășirii gradului de toleranță politică și de suportabilitate civică a cetățenilor. Consensul rezonabil obținut prin justificarea publică nu caută să înfrângă valorile opoziției (ceea ce în România se traduce prin reflexul de a nega rezultatele obținute de adversarii politici și de a irosi resurse pentru a relua pe baze noi aceleași politici publice).
  • Principiul depolitizării instituțiilor publice
Stabilitatea instituțiilor și performanța administrativă sunt condiționate de profesionalizarea resursei umane implicate în exercitarea puterii publice. Asumarea depolitizării instituțiilor publice permite îmbunătățirea capacității administrative, prin creșterea independenței decizionale. Pe de altă parte, autonomizarea administrației publice necesită o redimensionare instituțională, o profundă și uneori radicală reformă administrativă și o reformă a reglementărilor. Fără a neglija influența piețelor în decizia politică, Partidul Național Liberal își propune o nouă abordare în elaborarea deciziilor publice care să includă priorități civice.
 Noul contract politic propus de Partidul Național Liberal va reprezenta baza pentru un nou contract economic și un contract social reînnoit, în care libertatea proprietății și cea economică să garanteze dezvoltarea iar accesul la bunurile publice să fie promovate ca drepturi individuale.

În viziunea Partidului Național Liberal, asumarea Liberalismului Civic printr-o nouă valorizare a responsabilității civice și prin promovarea comunitarismului de dreapta va accelera procesul de modernizare al societății. Creșterea încrederii în decizia publică și, prin aceasta, a siguranței individuale, va permite o îmbunătățire a calității vieții și apropierea românilor de profilul cetățeanului occidental, fără a neglija particularitățile și moștenirea culturală autohtonă.

O concluzie:

Partidul Național Liberal este perceput ca fiind adeptul unui liberalism conservator. Liberalismul și părți ale doctrinei conservatoare se împletesc în doctrina liberalilor români de-a lungul timpului. S-au unit principatele române, s-a format statul român, a fost modernizat statul român, a evoluat până a fost capturat de bolșevici și deformat de socialism. Revenirea la democrație cere timp. Cere și instrumente politice care să favorizeze trecerea la democrație, la democrația care nu poate fi decât liberală. Această declarație politică oferă instrumentele politice pentru a trece din etapa tranziției la etapa democrației. Iar instrumentele nu pot fi decât adaptate stării actuale a națiunii. O națiune cu un spirit civic din ce în ce mai dezvoltat, o națiune în care s-a redeșteptat, prin tinerii de la 1990 dar în special prin tinerii de astăzi, spiritul independenței și al responsabilității față de propria persoană și propriul viitor.

Niciun comentariu: