marți, 19 decembrie 2017

O Românie a tuturor


A tuturor celor care trăiesc pe acest pământ, indiferent de etnia de care aparține. A tuturor celor care au venit aici, în România, în timp, pentru a trăi mai bine. A tuturor celor care au cetățenie română, prin naștere sau prin acceptare de către Stat să devină cetățeni ai României.

Astăzi avem lângă noi cetățeni care au venit din țările Africii, ale Asiei, ale Americii de Sud sau de Nord, fără a neglija pe concetățenii noștri din Europa!

18 decembrie 2017

Președintele României, domnul Klaus Iohannis, a transmis luni, 18 decembrie a.c., un mesaj cu ocazia Zilei Minorităţilor Naţionale din România.


„Ziua Minorităţilor Naţionale din România îmi oferă prilejul de a transmite considerația mea deosebită cetățenilor români care aparțin minorităţilor naţionale. Le doresc să își împlinească aspirațiile pentru o viață prosperă în cadrul națiunii române, să păstreze și să transmită generațiilor viitoare identitatea culturală moștenită de la înaintași.

Ca expresie clară a faptului că statul român recunoaște, respectă, protejează și pune în valoare patrimoniul comun, cultural și religios, de dialog și bună conviețuire al întregii națiuni, am promulgat recent Legea care consacră 18 Decembrie drept Ziua Minorităților Naționale din România.

În România Centenarului Marii Uniri, acțiunea politică, demersurile cetățenești, educația și actele de cultură trebuie să rămână și să se dezvolte sub egida toleranței, a deschiderii, a acceptării diferenței şi a respectului pentru celălalt. Nu ar fi firească celebrarea Centenarului Marii Uniri fără minoritățile naționale, care au avut o contribuție deosebită la dezvoltarea României moderne. Minoritățile naționale sunt astăzi parte vie și vibrantă a societății românești, ele contribuie nu doar la prezervarea și la dezvoltarea unei moșteniri proprii străvechi, ci și la evoluția societății în ansamblu. Sprijinul entuziast și unanim dat parcursului euro-atlantic al țării noastre este dovada cea mai bună a maturității unei națiuni care își valorifică pe deplin bunele relații dintre majoritate și minoritățile naționale.

Respectarea drepturilor omului, acceptarea și fructificarea diversității, consolidarea statului de drept și a democrației liberale sunt garanții ale dezvoltării umane și ale păcii sociale. Aceste valori și principii dau conținut acțiunii în spațiul public.

Vă chem, dragi concetățeni, ca în ele să vedem profunzimea acestei zile dedicate minorităților naționale și sensul marcării sale ca sărbătoare națională. Vă îndemn ca, împreună, în prag de Centenar, să ne unim eforturile pentru împlinirea năzuințelor celor care acum 100 de ani au înfăptuit Marea Unire: o Românie modernă și puternică, o Românie a tuturor.

Niciun comentariu: