marți, 19 decembrie 2017

Manifest pentru Moldova

‘Manifest pentru Moldova’ al președinților filialelor PNL din județele Moldovei adresat prim-ministrului Mihai Tudose

Vă transmitem poziția comună a președinților filialelor PNL din județele Moldovei ca urmare a proiectului Legii Bugetului de stat pe 2018, adoptat de Guvernul României și transmis spre dezbatere Parlamentului.

Manifest pentru Moldova

Adresat: Domnului Mihai Tudose, Prim-Ministrul României

În atenția: Domnului Nicolae-Liviu Dragnea, Președintele Camerei Deputaților României

Domnului Călin-Constantin-Anton Popescu-Tăriceanu, Președintele Senatului României

Gheorghe Flutur, președinte PNL Suceava
Noi, președinții filialelor Partidului Național Liberal din cele șase județe ale Moldovei, în baza mandatului obținut în urma alegerilor locale și parlamentare din anul 2016, când peste 300.000 de locuitori ne-au delegat să le reprezentăm interesele la nivel central, în urma unei analize profunde asupra proiectului Legii Bugetului de Stat adoptat de Guvernul României și propus spre dezbatere Parlamentului, constatăm cu profundă îngrijorare și mâhnire că județele din regiunea Moldovei sunt codașe în privința alocărilor bugetare prevăzute pentru anul 2018.

Având în vedere că Regiunea de N-E este cea mai săracă din Uniunea Europeană, este puternic depopulată din cauza subdezvoltării și a nivelului scăzut de trai, iar actualul proiect de buget nu face decât să accentueze decalajele între regiuni, să mențină Moldova într-o zonă gri, nefrecventabilă pentru marii investitori, cu un grad vizibil de subdezvoltare, considerăm că se impune o corelare a legii bugetului de stat pentru anul 2018 cu necesitățile regiunii, astfel încât fiecare județ din Moldova să primească finanțările necesare.

Costel Alexe, președinte PNL Iași
Ținând cont de evoluția dezbaterilor din
comisiile de specialitate și din Comisia de Buget Finanțe, când majoritatea amendamentelor ce prevedeau proiecte vitale pentru dezvoltarea județelor Moldovei au fost respinse de către majoritatea PSD-ALDE, vă comunicăm că parlamentarii liberali din județele Moldovei nu vor vota Legea Bugetului de stat pe anul 2018 dacă în varianta finală nu se regăsesc bugetate următoarele proiecte:

1. Alocarea sumei de 15.200 mii lei destinată actualizării studiilor pentru Autostrada Iaşi-Tg.Mureş

2. Suplimentarea cu suma de 315.764 mii lei pentru realizarea proiectului “Varianta de ocolire a Municipilui Iaşi - Etapa I -Varianta Sud”

3. Suplimentarea bugetului Ministerului Transporturilor cu suma de 70.000 mii lei, până la acoperirea întregii valori rămase de finanțat – pentru Varianta de ocolire Suceava, județul Suceava, pentru a asigura finalizarea în anul 2018 a acestui obiectiv.

Costel Șoptică, președinte PNL Botoșani
4. Suplimentarea bugetului Ministerului Transporturilor cu suma de 50.000 mii lei pentru Centura municipiului Rădăuți, județul
Suceava.

5. Alocarea a 100.000 mii lei din suma prevăzută la Anexa 3/24- Cap.5, 1. Programul de modernizare a drumurilor naţionale pentru finalizarea modernizării DN 15 Bacău – Piatra Neamţ.

6. Suplimentarea sumelor prevăzute la Anexa 3/27/ Ministerul Culturii și Identității Naționale/ Capitol 5000/ Grupa 51 Titlul VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE cu suma de  4.161,1 mii lei, pentru realizarea obiectivului
de investiții Conservarea, restaurarea și protecția clădirii ”Casei Celibidache” în vederea valorificării patrimoniului cultural, Municipiul Roman, Județul Neamț

7. Suplimentarea sumelor pentru Dotarea unităţilor sanitare cu aparatură medicală, echipamente şi mijloace de transport sanitar specifice (ambulanţe, autosanitare, etc.) cu suma de 11.850 mii lei pentru dotarea Serviciului de Ambulanţa Bacău cu 30 de ambulanţe tip B1/B2

Mugur Cozmanciuc, președinte PNL Neamț
8. Suplimentarea sumelor prevăzute la Anexa nr. 3 / 26/ Ministerul Sănătății/ Proiectul 1. Finanțarea dezvoltării și modernizarea infrastructurii sanitare cu suma de 230 mii lei pentru lucrări de reparații capitale la sediul județean de ambulanță Bacău, Județul Bacău.

9. Alocarea sumei de 140.000,00 mii lei, pentru modernizarea DN28B Tîrgu Frumos-Botoșani

10. Alocarea sumei de 23.000,00 mii lei pentru obiectivul “Consolidarea și restaurarea Teatrului Mihai Eminescu din Municipiul Botoșani”, județul Botoșani

11. Alocarea sumei de 40.000 mii lei pentru construirea obiectivului „Varianta de ocolire Huşi”, din care 2.000 mii lei credite bugetare şi 38.000 lei credite de angajament.

12. Alocarea sumei de 68.702 mii lei, aferentă finanţării naţionale şi cheltuielilor neeligibile ale proiectului „Varianta de ocolire Bârlad”, din „credite bugetare”, nu „credite de angajament”


Solicitarea noastră privind suplimentarea investițiilor guvernamentale în județele din regiunea Moldovei este un demers de menținere a echilibrului în societate, de estompare a discriminărilor sociale și în totală armonie cu prevederile:

Ionel Palăr, președinte PNL Bacău
 Articolului 4 din Constituția României, privind “Unitatea poporului şi egalitatea între cetăţeni”:

(1) Statul are ca fundament unitatea poporului român şi solidaritatea cetăţenilor săi.

(2) România este patria comună şi indivizibilă a tuturor cetăţenilor săi, fără deosebire de rasă, de naţionalitate, de origine etnică, de limbă, de religie, de sex, de opinie, de apartenenţă politică, de avere sau de origine socială.

ARTICOLUL 135 din Constituția Romaniei, privind “Economia”:

(2) Statul trebuie să asigure:

a) libertatea comerţului, protecţia concurenţei loiale, crearea cadrului favorabil pentru valorificarea tuturor factorilor de producţie;

b) protejarea intereselor naţionale în activitatea economică, financiară şi valutară;

Dr. Tătaru Nelu, președinte PNL Vaslui
c) stimularea cercetării ştiinţifice şi tehnologice naţionale, a artei şi protecţia dreptului de autor;

d) exploatarea resurselor naturale, în concordanţă cu interesul naţional;

e) refacerea şi ocrotirea mediului înconjurător, precum şi menţinerea echilibrului ecologic;

f) crearea condiţiilor necesare pentru creşterea calităţii vieţii;

g) aplicarea politicilor de dezvoltare regională în concordanţă cu obiectivele Uniunii Europene.

Rezoluției “Moldova Contează”, adoptată pe 21 octombrie 2017, la Iași, în cadrul Forumului Administratie Publice Locale, când peste 450 de aleși locali și nationali liberali din județele Moldovei au decis o susținere reciprocă pentru atragerea investițiilor guvernamentale în zona Moldovei;

Rezoluției Ligii Aleșilor Locali ai PNL privind aniversarea Centenarului Marii Uniri, adoptată la 25 noiembrie, la Cluj-Napoca, privind susţinerea construirii ”Autostrăzilor Unirii”, Iași – Târgu Mureș şi Sibiu – Pitești, care leagă provinciile istorice româneşti, ca semn al unităţii, continuităţii şi a respectului față de înaintașii noștri, făuritori ai reîntregirii neamului românesc.


Gheorghe Flutur – Președinte PNL Suceava

Costel Alexe – Președinte PNL Iași

Ionel Palăr – Președinte PNL Bacău

Mugur Cozmanciuc – Președinte PNL Neamț

Costel Șoptică- Președinte PNL Botoșani

Nelu Tătaru- Președinte PNL Vaslui

Niciun comentariu: