miercuri, 14 februarie 2018

Minciuna are picioare scurte, ca să fiu elegant. O declarație a unui politician ratat

A apărut și Nicușor Dan cu declarații. Lumea vede, nu verifică despre ce este vorba și ia de bună ipoteza indusă de politicianul ratat Nicușor Dan.

Am citit declarația și, cum este normal, m-am dus să mă documentez pornit împotriva „criminalilor” care s-au opus unei legi care promova transparența în administrația publică locală. Ce dracu au făcut ăștia de la PNL? M-am întrebat înfuriat. Am ajuns la altă întrebare: ce dracu au făcut ăștia de la PMP? Nu este mai puțin adevărat că am ajuns și la concluzia că Nicușor Dan face o campanie dură împotriva PNL în favoarea ... Iar de aici, este musai să bag seama că „prietenii” noștri de la USR continuă să „lucreze pe la spate”. În față, mumă, în spate,  ciumă!

Proiectul de lege inițiat de 8 parlamentari PMP privește obligarea autorităților publice locale să publice pe site tot ceea ce fac. Proiectul PMP, a ajuns la Consiliul Legislativ unde a primit un aviz favorabil dar, atenție, analiza Consiliului Legislativ reflectă și alte aspecte. Aspecte care se cuvine a fi înțelese, a fi acceptate, a fi interpretate corect.

În primul rând, inițiativa legislativă a deputaților PMP se suprapune, ca timp, peste un proiect de act normativ care concentrează legislația privind administrația publică într-un Cod Administrativ, proiect deja avizat de Consiliul Legislativ, proiect care prevede abrogarea legii pe care parlamentarii PMP își propun să o completeze și modifice!
„Menționăm că, recent, Consiliul Legislativ a avizat un proiect de lege privind Codul administrativ, prin care se propune, printre altele, și abrogarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001. Precizăm că prezentele soluții legislative ar putea fi formulate ca amendamente în cadrul procedurii legislative de adoptare a respectivului proiect de lege.
Ce avem aici, în această situație? Avem o ambiție. Nu are importanță faptul că legea țintă urmează să fie abrogată, nu are importanță faptul că proiectul deputaților PMP este, în timp de procedură parlamentară, în urma proiectului Codului Administrativ, nu are importanță că la un moment dat inițiativa deputaților PMP devine caducă, deoarece va exista o altă reglementare ce va intra în aplicare. Are importanță „hârjoana” politicianistă a lui Nicușor Dan (independentul?!) sau a PMP-iștilor frustrați că le-a fost avizat negativ proiectul depus de către Comisia parlamentară care face raportul pentru plenul Camerei Deputaților. Acesta este un aspect.

Alt aspect. Un obicei al parlamentarilor români „de mâna a doua” care propun texte normative în struțo-cămila numită „popular” romgleză. În timp ce în alte țări din Europa există un cult al limbii oficiale (Ungaria este un foarte bun exemplu, ca să nu spun de Franța, Germania, Regatul Unit, Italia, Spania, Polonia etc.) la noi, o parte a parlamentarilor au devenit creatori de cuvinte, unele inexistente în Dicționarul Limbii Române. În condițiile în care legea specială privind tehnica legislativă, folosită și de Curtea Constituțională pentru a motiva deciziile luate, impune folosirea cuvintelor din limba română, cu sensul lor principal când se construiesc norme de lege. Dar, să vedem ce spune Consiliul Legislativ.
„Totodată, pentru rigoarea exprimării, propunem înlocuirea sintagmei „pe adresa site-ului web” cu expresia „pe pagina de internet.
De asemenea, apreciem că textul ar trebui să aibă în vedere și situația în care convocarea consiliului local se face „de îndată”, potrivit art. 39 alin.(4) din actul normativ de bază, precum și situațiile  în care este posibilă suplimentarea ordinii de zi, potrivit art.43 alin(1) teza a doua.
Reiterăm aceste observații, în mod corespunzător, și pentru pct.VII, la textul propus pentru art.94 alin.(7)”.
De obicei, când parlamentarii sunt din categoria „de valoare”, aceștia consultă specialiști care evaluează ipotezele avute în vedere în noile reglementări. S-a ajuns la situația stupidă, spun eu, ca la Consiliul Legislativ să se observe o problemă „tehnică”.
„Fără a ne pronunța asupra oportunității soluțiilor legislative preconizate, având în vedere că aceste site-uri pot avea o capacitate de stocare redusă, este de analizat dacă nu ar trebui prevăzută o perioadă de timp pentru care respectivele înregistrări să fie accesibile pe pagina de internet.
Și pentru că tot am ajuns la acest punct, nu pot trece mai departe fără să observ alte câteva „elemente tehnice”. Nu le iau din avizul CL, sunt evidente pentru oricine mai citește rapoarte, statistici, evaluări etc.

Sunt comunități în țară care nu au curent electric! Sunt destule suprafețe din teritoriul național care nu au acoperire radio, ca atare nu au nici acoperire pentru un semnal de internet. Obligațiile impuse de proiectul PMP obligă primăriile și consiliile locale, inclusiv cele județene, să aibă și să folosească tehnica de înregistrare, foto-video a primăriei, să aibă personal calificat care să lucreze cu aplicații informatice etc. Legea va dispune, să spunem că într-un elan patriotic pentru promovarea muncii în zadar va trece de Parlament, dar cine va beneficia de ea? Există o evaluare a viitorilor utilizatori? Nu este de joacă! Cetățenii comunităților locale, unele destul de mici ca număr de persoane, sunt chemați să se informeze pe internet, pe pagina de internet a primăriei sau consiliului local, despre activitatea acestora!

În stilul „hai să hai”, parlamentarii care au inițiat proiectul de lege dar și „reclamantul” Nicușor Dan, care se pare că a citit proiectul dar fără a-și pune mintea la contribuție să îl judece (nu o fi avut timp), fără a citi însă Avizul Consiliului Legislativ să vină și el cu ceva util în efortul colegilor de la PMP, au uitat să citească cu atenție însăși legea care urma să fie modificată! Este absolut paranormal! Propui modificări ca să propui modificări iar acolo la CV să apară că ai fost inițiator de proiecte legislaive. Formalism dus la extrem. Hai să hai în formă pură!
„8. La actualul pct.IV, la textul propus pentru art.45 alin.(6 indice 1), referitor la publicarea proiectelor de hotărâre cu cel puțin 30 de zile înainte de supunerea lor la vot, apreciem că soluția legislativă propusă nu poate fi aplicată în situația consiliului local în ședință extraordinară, potrivit art.39 alin.(2) din actul normativ de bază, în situația convocării acestuia „de îndată”, potrivit art.39 alin.(4), precum și în situațiile în care este posibilă suplimentarea ordinii de zi, potrivit art.43 alin.(1) teza a doua, întrucât, prin ipoteză, aceste ședințe sunt convocate pentru adoptarea unor hotărâri care nu suferă amânare și, prin urmare, nu s-ar putea respecta termenul de cel puțin 30 de zile pentru publicarea acestora. Pentru claritatea și previzibilitatea normei, se impune revederea și reformularea acesteia.
Frumos! Și încă,
„9. La actualul pct.VIII, la textul  propus pentru art.117 lit.g indice 1), este de analizat dacă noua atribuție de avizare a Raportului lunar privind stadiul execuției bugetare s-ar subscrie atribuțiilor specifice funcției de secretar al unității administrativ-teritoriale și nu ar trebui inclusă în competența ordonatorului principal de credite, având în vedere că, potrivit art.23 alin.(2) lit.c) din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare:
(2) Ordonatorii de credite răspund de:
c) angajarea, lichidarea și ordonanțarea cheltuielilor în limita creditelor bugetare aprobate și a veniturilor bugetare posibil de încasat.
Iaca pozna!

Din punctul meu de vedere, sunt suficiente motive ca în Comisia de Administrație Publică din Camera Deputaților, unde se presupune că deputații membri sunt „doctori” în legislația specifică, să fie respins un astfel de proiect de lege. Dacă juriștii de la Consiliul Legislativ nu se pot pronunța pe oportunitatea adoptării unei legi, parlamentarii din Comisia de specialitate au această obligație.

Nu știu dacă Nicușor Dan prin acest atac la PNL face un serviciu doar USR, poate face un serviciu și PMP. Bag seama că este foarte probabil să fie dispus să facă servicii de acest gen pentru oricare formațiune politică care vrea să atace PNL.

Cât privește votul de respingere „alături” de PSD, să avem pardon! Este inadmisibil să votezi altfel decât PSD doar pentru a demonstra că îi ești adversar! Teribilismul acesta duce la prostie agresivă. În Parlament, este foarte posibil ca și din partea PSD să vină proiecte bune sau, de ce nu, ca PNL să aibă o linie comună cu PSD cu privire la aspecte importante pentru țară. Când se votează bugetul ar fi culmea ca PSD să susțină 2% pentru apărare iar PNL să voteze împotrivă pentru că este în opoziție!

Ar trebui să combatem cretinismele. Iar acuzele aduse de Nicușor Dan, deputat „independent”, fac parte din categoria „cretinisme”.

Niciun comentariu: