luni, 20 februarie 2017

Câte ceva despre pensionarii și persoanele în vârstă din PNL.

Larmă multă, discuții aprinse, interese declarate sau nu, cititul cu atenție al reglementărilor ... ioc.

Se cer propuneri pentru statut. Interesează mai mult reprezentarea în diferite organisme de conducere ale PNL decât rolul și locul pensionarilor și persoanelor în vârstă în organizația politică care este PNL.

Reprezentarea, potrivit Statutului PNL și ROLJ, în toate structurile de conducere ale PNL este asigurată. La toate nivelurile. Fără discriminare în ce privește organizația specială ! Cu dreptul de a face propuneri și de vot.

Cât privește rolul și locul organizației pensionarilor și al persoanelor în vârstă în cadrul PNL, aici este o problemă. După mine. Are însă logică la nivelul întregului PNL. Preiau din Statut.

5C. Organizaţia Pensionarilor şi Vârstei a Treia a PNL (OPV3)
Art. 51
1. OPV3 este constituită din membri ai partidului care sunt pensionari sau sunt persoane în vârstă.
2. Scopul OPV3 este dezbaterea şi analiza problemelor legate de politica de sprijinire a pensionarilor şi a persoanelor de vârsta a treia, în vederea elaborării de propuneri şi strategii în domeniu.

Comparând cu scopul rezervat altor organizații, cum ar fi cea a femeilor liberale, vedem o mare diferență, pe undeva normală, organizația de femei având un rol distinct în politica partidului: „Scopul OFL este dezbaterea şi analizarea problemelor legate de politica de sprijinire a femeii, copilului şi familiei în societate, în vederea elaborării de programe şi a strategiei în  domeniu, precum şi punerea lor în practică împreună cu structurile organizatorice ale PNL.

Imaginea mea pentru OPV3 este aceea a unui „azil politic”, cu probleme specifice vârstei înaintate, probleme legate mai mult de confortul persoanelor în vârstă și al pensionarilor (mai tineri ei, măcar în prima parte a activității lor după ieșirea la pensie). OFL însă, este deja altceva, privește societatea ca atare, cu accent pe egalitatea de șanse între femei și bărbați, copiii și familia ca unitate de bază a societății. Chiar componența OFL ne arată acest lucru: „OFL cuprinde membre care acţionează pentru încurajarea şi promovarea femeii în toate domeniile de activitate, precum şi pentru instituţionalizarea, respectarea şi punerea în practică a principiului egalităţii de şanse în viaţa politică, economică şi social-culturală.” Este altceva ! Este o diferență majoră. OFL activează pentru viitor, pentru un anume viitor, OPV3 este o organizație care îi adună pe cei care au lucrat și nu mai au capacitatea de a participa activ la viața partidului. Imaginea de „azil politic” este, cel puțin pentru mine, evidentă.

Nici nu mai vorbesc despre organizația de tineret, cea de studenți, cea a oamenilor de afaceri, organizații care primesc în statut un rol activ pentru că fie reprezintă viitorul, fie sunt cei care produc pentru viitor.

Pensionarii și persoanele în vârstă nu au doar opțiunea organizației speciale, OPV3. Comisiile PNL sunt deschise pentru persoanele în vârstă care doresc să își pună la dispoziția partidului reputația, expertiza, cunoașterea în domeniile de activitate în care au activat. O mare parte dintre persoanele în vârstă (chiar pensionari !) sunt oameni de afaceri sau funcționează ca persoane active în mediul economic.

Această realitate face ca OPV3 să fie, de fapt, organizația persoanelor care s-au retras din viața activă, de orice fel.

În realitate, OPV3 este o organizație în care persoanele active dețin „puterea” pentru considerentul „funcției politice”. Ei bine, Statutul PNL pune și aici „punctul pe i”. La art. 142 alin. (1) se arată: „Sunt considerate funcții de conducere ale PNL funcțiile de președinte, prim-vicepreședinte, secretar general și vicepreședinte ale organismelor de conducere naţionale şi judeţene, precum şi funcţiile de preşedinte la local, inclusiv ale organismelor de conducere interimare. Organismele de conducere aferente structurilor constituite conform art. 46 din prezentul statut nu sunt organisme de conducere în cadrul PNL.” Este vorba despre toate organizațiile speciale: TNL, CSL, OFL, OPV3 și OOA.

Ce rămâne pentru membrii OPV3 ca rol în organizațiile unde se înființează ? Participarea la campaniile electorale, introducerea „cu talent” a pliantelor în cutiile poștale, distribuirea pliantelor și florilor prin parcuri etc. Bine, pot primi și replici de genul „stai tataie acasă că te caută ...”.

Niciun comentariu: