marți, 8 august 2017

Te joci cu ideile, ministrule Tudorel Toader

Campania împotriva Justiției, pentru preluarea de către Parlament și a altor atribuții decât cele constituționale, pentru ducerea României către o dictatură parlamentară continuă cu ajutorul neprecupețit al ministrului Justiției, Tudorel Toader. Din nefericire, lumea ascultă balivernele individului sau ale siniștrilor din Comisia parlamentară condusă de o fostă angajată a lui Dan Voiculescu și nu se uită și la „lege” (folosesc noțiunea de lege în sens larg, referindu-mă la orice normă).

Agerpres. UPDATE Toader despre afimația privind comisia parlamentară: Am făcut un enunț; nu m-am referit la cineva anume

Al naibii enunț !

Loialitatea constituțională, constând în atașamentul față de regulile, principiile și valorile constituționale, exclude orice acțiune sau inacțiune de natură să afecteze activitatea unei comisii parlamentare!

În cauză sunt situații care privesc persoane și instituții ce nu sunt supuse, constituțional, puterii Parlamentului. Dintr-un motiv foarte simplu: fac parte dintr-una dintre puterile statului ! Iar Constituția, draga de ea, supune controlului parlamentar doar puterea executivă, în special Guvernul, doar sub aspectul (este bine de reținut) respectării programului de guvernare aprobat de Parlament !

Justiția și persoanele care compun instituțiile Justiției - puterea judecătorească -, nu pot fi supuse controlului Parlamentului indiferent câtă gargară cu pioneze mănâncă judecătorii CCR sau parlamentarii deciși să transforme Constituția României într-un sul de hârtie igienică.

Trebuie să preiau un text al lui Tudorel Toader pentru a merge mai departe.
Într-adevăr, astfel cum a motivat Curtea Constituțională prin decizia nr. 430 din 21 iunie 2017, obligația să ia parte la lucrările comisiei în toate cazurile și indiferent de obiectul anchetei, instituită de art. 9 alin. 3 din Regulamentul activităților comune ale Camerei Deputaților și Senatului, în urma modificărilor intervenite prin hotărârea Parlamentului nr. 38/2017, le revine și persoanelor invitate care reprezintă, în virtutea funcțiilor lor de conducere, autorități/instituții publice ce nu se află sub control parlamentar, în considerarea principiului colaborării loiale între instituțiile/autoritățile statului. Teza finală a aceluiași articol dispune că persoana invitată poate răspunde și în scris comisiei de anchetă parlamentară furnizând informațiile solicitate sau poate transmite prin poștă documente sau celelalte mijloace de probă pe care le deține și care sunt utile comisiei de anchetă, modalitate la care s-a recurs în speță, ținând cont de neparticiparea persoanei invitate la lucrările comisiei
Tudorel Toader se joacă cu ideile. Nu mă miră în acest caz motivările absolut idioate formulate de șefa Comisiei parlamentare care pretinde că Parlamentul „face interpretarea legii”, formulare ce conferă Parlamentului dreptul de a judeca, dreptul de a face act de justiție !

Pentru că se referă la Hotărârea parlamentului nr. 38/2017 să vedem ce spune această hotărâre și ce bolborosește Tudorel Toader.

„2. După alineatul (3) se introduc patru noi alineate, alineatele (3/1) - (3/4), cu următorul cuprins:

(3/1) În vederea audierii, comisia de anchetă parlamentară poate cita orice persoană care lucrează în cadrul Guvernului sau în cadrul celorlalte organe ale administrației publice și care poate avea cunoștință despre o faptă sau o împrejurare de natură să servească la aflarea adevărului în cauza care formează obiectul activității comisiei.

(3/2) În cazul refuzului nemotivat de a răspunde solicitărilor comisiei, aceasta poate propune sesizarea conducătorului autorității sau instituției unde desfășoară activitatea persoana citată, în vederea aplicării în mod corespunzător a prevederilor regulamentelor de organizare și funcționare a instituției respective, sau poate propune sesizarea organelor de urmărire penală pentru infracțiunea prevăzută la art. 267 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările și completările ulterioare.

La paragrafele 3/1 și 3/2 suntem în ipoteza persoanei care lucrează în cadrul Guvernului sau în altă instituție publică aflată sub controlul Parlamentului.

(3/3) Comisia parlamentară poate invita orice altă persoană care poate avea cunoștință despre o faptă sau o împrejurare de natură să servească la aflarea adevărului în cauza care formează obiectul activității comisiei și care acceptă să fie audiată. Persoana invitată poate răspunde și în scris comisiei de anchetă parlamentară, furnizând informațiile solicitate, sau poate transmite prin poștă documente sau celelalte mijloace de probă pe care le deține și care sunt utile comisiei de anchetă.

(3/4) Refuzul persoanelor invitate la comisia de anchetă de a furniza informațiile solicitate sau de a pune la dispoziția acesteia celelalte documente sau mijloace de probă deținute utile activității comisiei poate fi considerat ca obstrucționare sau împiedicare a aflării adevărului și poate constitui temei pentru sesizarea organelor de urmărire penală."

La paragraful 3/3 suntem în ipoteza invitării altor persoane și aici, are dreptate Tudorel Toader că CCR a spus că textul este constituțional pentru că nu există obligația acelor persoane de a se prezenta în fața Comisiei parlamentare !

La paragraful 3/3 ipoteza de lucru este clară: „poate invita orice persoană” și „care acceptă să fie audiată” ! Este o condiție imperativă acceptul respectivei persoane de a fi audiată !

De aceea, paragraful 3/4 are o sferă de aplicare restrânsă: nu poate fi aplicat persoanelor care nu acceptă să fie audiate !

Cât privește „principiul loialității constituționale”, domnul Tudorel Toader ar trebui să lămurească lumea că acesta se traduce prin respectul legilor în vigoare, pentru că ele, legile, celelalte acte normative, preiau principiile constituționale și le traduce în acte din viață. Respectarea legii este o formă a „loialității constituționale”, domnule Tudorel Toader. Iar domnia ta, după câte observ eu, te cam ștergi la cur cu acest principiu inducând dubiul asupra situației actuale, chiar încurajând un comportament dictatorial al comisiei parlamentare !

Nu pot să nu observ și faptul că prin ceea ce face și prin ceea ce declară ministrul Tudorel Toader contestă rezultatul cercetărilor Parchetului General asupra „fraudelor electorale cu ocazia alegerilor prezidențiale de natură să ducă la vicierea rezultatelor” ! Parchetul General a ajuns la concluzia că faptele semnalate de jurnalistul/analistul/consultantul politic Dan Andronic (inculpat într-un dosar penal) nu există ! Coroborând rezultatul cercetărilor cu atributele constituționale ale Ministerului Public prevăzute la art. 131 din Constituție și luând în considerare declarațiile ministrului Justiției Tudorel Toader, la fel și declarațiile venite din partea unor membri ai Comisiei parlamentare de anchetă, fără a uita „motivările” judecătorului constituțional Valer Dorneanu constat că nici președintele Curții Constituționale, nici ministrul Justiției și nici parlamentarii români în cauză nu sunt de acord cu Constituția țării !

Articolul 131 - Rolul Ministerului Public

(1) În activitatea sa judiciară, Ministerul Public reprezintă interesele  generale ale societății și apără ordinea de drept, precum și drepturile și libertățile cetățenilor.

Ce este culmea și nu se acceptă, de către cei care gândesc cu altceva decât cu ce trebuie, este faptul că Ministerul Public este singura instituție investită de Constituție cu aceste atribuții !

Parlamentul este organul reprezentativ al poporului român cu rolul de a legifera, Curtea Constituțională are rolul de a „apăra” Constituția astfel încât toate legile să fie conforme cu normele constituționale iar Guvernul are rolul de a administra țara în baza legilor în vigoare. Ministerul Public este singurul desemnat de Constituție să reprezinte interesele generale ale societății, să apere ordinea de drept, precum și drepturile și libertățile cetățenilor ! Singurul ! Actele Ministerului Public săvârșite pentru îndeplinirea acestor atribuții sunt supuse doar controlului judecătoresc ! Nu au ce căuta aici Parlamentul, Curtea Constituțională sau Guvernul ! Aceste instituții pot fi acelea care pot comite încălcări ale intereselor generale ale societății, pot afecta ordinea de drept - existența și lucrările acestei Comisii parlamentare este un exemplu -, pot afecta drepturile și libertățile cetățenilor ! Cum să se supună Ministerul Public sau procurorii care îl compun celor care crează stările de pericol la adresa societății, a ordinii de drept, a drepturilor și libertăților cetățenilor ?

Ministrul Tudorel Toader se joacă cu principiile și cuvintele.

Niciun comentariu: