sâmbătă, 8 decembrie 2018

Alianța Vestului (AVE)DOCUMENT: 

INIȚIATIVA ALIANȚA VESTULUI, PROMOVATĂ DE PRIMARII PNL DIN TIMIȘOARA, ARAD, ORADEA ȘI CLUJ-NAPOCA

Documentul semnat astăzi, 8 decembrie a.c., la Timișoara, de către primarii PNL Nicolae Robu, Gheorghe Falcă, Ilie Bolojan și Emil Boc, referitor la inițiativa Alianța Vestului.

AVE - ALIANȚA VESTULUI, O INIŢIATIVĂ ÎN SPIRITUL DECLARAŢIEI DE LA ALBA IULIA

Viziunea noastră. Cele 4 principii fundamentale ale Alianței

Pornim de la patru principii formulate în spiritul Declarației de la Alba Iulia:
• dezvoltarea comunităților - pentru a susține dezvoltarea României,
• libertatea comunităților de a se asocia, de a atrage și a-și utiliza eficient resursele,
• mai multă putere pentru comunitățile locale, prin asocieri intra și interregionale în structuri nebirocratice,
• stabilitatea administrației, evidentă în cazul administrațiilor locale, în raport cu cea centrală


Pentru ca România să se dezvolte, comunitățile ei trebuie să crească. Doar o națiune dezvoltată e o națiune puternică.

Dezvoltarea este imperativul României Centenare. Credem că marile proiecte naționale   pot   și   trebuie   susținute   prin   iniţiativele   regionale   și   locale   ale comunităților. Fie că vorbim de infrastructură, de investiții publice sau private, de  transparență  administrativă,  de  sănătatea  cetățenilor,  de  educația  copiilor sau   de   marea   provocare   demografică   a   României   de   azi,   comunitățile   și administrațiile  locale  pot  adopta  soluții  mai  aplicate  și  mai  eficiente.  Atunci când soluțiile locale sunt de fapt proiecte europene, finanțate din fonduri ale Uniunii, bugetul central este degrevat şi poate fi orientat către alte priorități. Proiectele de succes dezvoltate de unele comunități devin modele de dezvoltare pentru alte comunități, singure sau aflate în asociere, și pot fi ca atare aplicate cu costuri mai mici. Astfel, inițiativele comunităților trebuie înţelese ca asocieri colaborative locale, regionale și inter-regionale, nicidecum îndreptate împotriva administrației centrale, ci reducând de fapt, prin eficacitate și prin atragerea de fonduri europene, cheltuielile bugetului central.

Pentru a se dezvolta, comunitățile au nevoie de libertate. Libertatea de a asuma și de a accesa proiecte, libertatea de a se asocia între ele, libertatea de a atrage și a utiliza cât mai bine resursele.

La 100 de ani de la Marea Unire, dintre care mai bine de jumătate petrecuți în felurite  dictaturi,  e  momentul  să  redescoperim  sensul  profund  democratic  și reformator  al  Declarației  de  la  Alba  Iulia.  Declarația  de  la  1  Decembrie  1918 este,  pe  de  o  parte  o  proclamație  a  Marii  Noastre  Uniri,  iar  pe  de  altă  parte, un manifest al libertății. Libertatea este valoarea proclamată în modul cel mai înflăcărat  de  înaintașii  noștri,  oameni  politici  vizionari  care  știau  că  doar  o națiune  a  cetățenilor  și  a  comunităților  libere  poate  fi  puternică.  Semnatarii Declarației  știau,  așa  cum  ar  trebui  să  ne  amintim  cu  toții  azi,  că  mai  multă libertate  înseamnă  întotdeauna  mai  multă  dezvoltare,  așa  cum  a  fost  mereu evident de-a lungul istoriei. Pentru că libertatea înseamnă deschidere, libertatea permite inițiativa și îndeamnă la responsabilitate. De aceea, ca reprezentanți aleși  liber,  prin  vot  direct  de  către  cetățeni,  noi,  primarii  din  Timișoara,  Arad, Oradea și Cluj-Napoca, propunem deopotrivă cetățenilor şi altor administraţii locale  această  structură  colaborativă  deschisă,  dedicată  inițiativelor  locale  și regionale responsabile, care produc dezvoltare în comunitate și în națiune.

Comunitățile au nevoie să fie puternice. Libertatea de decizie a comunităților este cea mai bună garanție că guvernarea centrală nu le tratează arbitrar, în funcție de interese vremelnice.

Proclamând  unitatea  și  libertatea  ca  principii  fondatoare  ale  statului  român, Declarația  de  la  Alba  Iulia  propunea  generațiilor  viitoare  un  proiect  de  țară eliberat  de  centralism  și  birocrație.  Pentru  că  centralismul  rigid  împiedică inițiativa locală iar birocrația slăbește puterea comunităților, servind amândouă mai degrabă unei caste de politicieni și funcționari, iar nu cetățenilor.

Stabilitatea  administrativă  e  garanția  continuității  proiectelor.  În  comparație  cu guvernul central, administrațiile locale sunt mult mai stabile.

Ca primari care, timp de mai multe mandate, am produs dezvoltare continuă într- un mediu de stabilitate  locală,  am  înțeles  că  puterea  politică  e  fundamentată pe  încrederea  pe  care  ne-o  acordă  cetățenii,  și  că  puterea  comunităților  e infinit  mai  importantă  decât  puterea  unor  politicieni  vremelnici  sau  a  castei de birocrați. De aceea, inițiativa pe care o propunem este anti-birocratică, cu o  structură  informală,  organică,  neierarhizată  și  deschisă.  Este  o  structură  pe care sperăm să o adopte și alte comunități din România, de o parte şi de alta a Carpaţilor, care să se coalizeze pe baza unor interese și proiecte comune, și cărora le vom oferi modelele de succes ale colaborării noastre: de la proiectul de digitalizare la care lucrăm acum, la cele de atragere de fonduri europene, de la asocieri între municipii în vederea unor achiziții comune, realizate pentru eficientizarea costurilor, la demersuri și vizite coordonate la Bruxelles.

Argumente pentru un parteneriat strategic

Colaborarea  propusă  la  nivelul  orașelor  Timișoara,  Arad,  Oradea  și  Cluj-Napoca, vine în contextul unei culturi asociative modeste, care aduce reticențe față de astfel de  demersuri.  Tocmai  din  acest  motiv,  ne  propunem  să  fim  transparenți  cu  privire la această inițiativă și să explicăm tuturor celor interesați care sunt beneficiile pe care o abordare integrată la nivel teritorial le poate aduce membrilor comunităților orașelor noastre.

În sprijinul Alianței, aducem următoarele argumente:

A. Orașele noastre sunt motoare ale dezvoltării economice și oferă un climat propice pentru afaceri și o bună calitate a vieții pentru cetățeni.

B.   Suntem un model de management urban performant și gestionăm eficient resursele comunităților noastre.

C.  Încurajăm  și  susținem  spiritul  antreprenorial  liber  și  colaborăm  cu  agenții economici pentru a genera bunuri și servicii cu valoare adăugată ridicată.

D. Susținem un mediu favorabil inovării și furnizăm cunoaștere și tehnologie la nivelul teritoriului într-un parteneriat direct cu mediul academic.

E. Beneficiem de o poziție geostrategică favorabilă și dorim să ne interconectăm infrastructura la rețeaua europeană.

F. Încurajăm și atragem resurse umane pregătite și competente și avem un trend demografic crescător. Cele 4 orașe au împreună cu zonele de influență peste 1,5 milioane de locuitori, fiind astfel al doilea pol economic și demografic al țării.

G.  Suntem  parteneri  și  colaborăm  permanent  în  probleme  de  administrație locală.

H.   Împărtășim   o   viziune   de   dezvoltarea   orientată   spre   Europa.   Uniunea
Europeană e pentru noi atât un model de colaborare, cât și o resursă de creștere.


Obiectivele comune ale Alianței

1. Îmbunătățirea radicală a mobilității și accesibilității între cele patru orașe.

• Accelerarea implementării proiectului Autostrada Transilvania,
• Susținerea și urgentarea implementării proiectului Autostrada ViaCarpathia,
• Susținerea și urgentarea proiectului Autostrada Timișoara-Belgrad,
• Dezvoltarea unei conexiuni de tren de mare viteză între toate cele 4 orașe,
• Finalizarea completă a tronsoanelor de centură și interconectarea la rețeaua
TEN-T,
• Dezvoltarea în parteneriat a aeroporturilor și a facilităților de acces la acestea dinspre fiecare oraș către toate celelalte,
• Dezvoltarea unei rețele de transport public intraregional și interregional
• Creșterea mobilității ecologice în zona metropolitană prin proiecte de tip tren
/ tramvai /troleibus / autobus electric / metrou metropolitan
• Susținerea mobilității forței de muncă,
• Sprijinirea legii parteneriatului public-privat pentru proiecte de infrastructură.

2. Susținerea de măsuri active pentru dezvoltarea economică și socială

•  Sprijinirea  colaborării  mediului  de  afaceri  prin  rețele  de  furnizori,  clustere regionale
• Promovarea unui set comun de infrastructuri specifice, precum și un pachet de facilități oferite agenților economici,
• Susținerea inovării și a parteneriatelor între universități și mediul de afaceri, și administrația publică locală,
• Trei resurse de finanțare a proiectelor de infrastructură: 2% din PIB-ul național, bani  aprobați  de  Uniune  și  fonduri  împrumutate  de  la  Banca  Europeană, dezvoltarea constituind cea mai bună formă de protecție socială,
•  Valorificarea  oportunităților  financiare  și  strategice  oferite  de  politicile  și programele europene și naționale,
• Susținerea și implementarea mecanismului de Investiții Teritoriale Integrate
(ITI), care să permită o abordare coerentă a proiectelor de investiții,
• Susținerea construirii Spitalelor Regionale de Urgență Cluj și Timișoara ca poli de interconectare cu spitalele județene,
•  Programe  de  susținere  a  tinerilor  pentru  a  rămâne  în  țară  și  de  atragere  și repatriere a celor care au emigrat,
• Susținerea cu prioritare a economiei digitale, a industriilor creative, cu valoare adăugată ridicată și nepoluante
•  Promovare  comună  a  proiectelor  de  dezvoltare  la  târguri  și  evenimente  de afaceri.

3. Colaborarea pentru identificarea și implementarea unor măsuri de creștere a performanțelor în administrație.

• Transferarea bunelor practici identificate la nivelul oricăruia dintre parteneri către toți ceilalți,
•  Dezvoltarea  unor  programe  și  proiecte  de  cooperare  administrativă  intra  și interregională,
• Promovare unui set de politici publice menite să susțină o dezvoltare strategică vizionară, predictibilă și sutenabilă,
• Eliminarea birocrației suplimentare în utilizarea fondurilor europene,
• Realizarea procesului de regionalizare - autoritățile locale să își poată realiza propriul program operațional regional la nivelul regiunii,
• Transparența actului administrativ și deschiderea față de alte autorități publice
locale.

4. Promovarea modelului european de politică publică, consonant cu societatea cunoașterii, promotor și valorizator de cultură.

• Implementarea cu schimb de idei și experiență a conceptului de smart city,
• Dezvoltarea și introducerea masivă în administrație a digitalizării și serviciilor de tip e-administrație și e-cetățean,
• Poziționarea domeniului culturii în centrul preocupărilor comune și, contextual, colaborare în cadrul proiectului Timișoara, Capitală Europeană a Culturii 2021,
• Facilitarea participării cetățenilor celor patru orașe la evenimentele culturale ale fiecărei municipalități organizatoare,
•   Educație   conectată   la   viitor,   modificarea   curriculei   la   toate   nivelurile   de învățământ  pentru  a  se  adapta  noilor  provocări  sociale  și  economice,  ca  și aspirațiilor generațiilor de azi.

Astfel,
întemeindu-ne   pe   cele   patru   principii   -   dezvoltarea,   libertatea,   puterea comunităților și stabilitatea administrativă;
aducând argumentele managementului urban performant, al dezvoltării orașelor noastre  care, astăzi, constituie împreună al doilea pol economic al României, al unei culturi antreprenoriale dezvoltate  și al poziționării noastre  geostrategice;
și    asumând    obiective    comune    în    domeniul    infrastructurii,    economiei, performanței administrative, noilor tehnologii, educației și culturii,

Noi, primarii orașelor Timișoara, Arad, Oradea, Cluj-Napoca, lansăm această inițiativă
spre folosul comunităților noastre și al țării.

Nicolae ROBU primarul municipiului TIMIȘOARA
Gheorghe FALCĂ primarul municipiului ARAD
Ilie BOLOJAN primarul municipiului ORADEA
Emil BOC primarul municipiului CLUJ-NAPOCA

Niciun comentariu: