vineri, 14 decembrie 2018

Rezoluția organizațiilor PNL, Regiunea de Dezvoltare Centru, de la Alba Iulia

Document: Rezoluția adoptată la Alba Iulia de organizațiile PNL din Regiunea de Dezvoltare Centru - 14 dec 2018Proiectele de infrastructură de transport de la nivelul Regiunii Centru, soluția liberală pentru dezvoltare în județele din centrul României!

În data de 14 decembrie 2018, la Alba Iulia a avut loc o importantă întâlnire regională, pentru Regiunea de Dezvoltare Centru, la care au participat peste 250 de reprezentanți ai organizațiilor județene ale Partidului Național Liberal, din județele Alba, Brașov, Covasna, Harghita, Mureș și Sibiu. În cadrul reuniunii a fost analizat atent Master Planul General de Transport al României (MPGT), documentul strategic ce definește și prioritizează investițiile în infrastructura națională pe următorii 15 ani, în corelare cu situația reală, din teren, a investițiilor realizate, aflate în derulare sau propuse pentru creșterea inter-conectivității regionale.

Participanții au convenit că investiţiile publice în infrastructură sunt vitale, nu numai pentru revenirea economică, dar şi pentru a clădi o economie stabilă şi performantă. România nu poate evolua fără modernizare la nivelul mediului construit sustenabil și fără dezvoltarea susținută a căilor de transport. Aportul la PIB al acestui domeniu este semnificativ, de aceea fiind necesar şi oportun ca sectorul public să se implice notabil cel puţin în zona construcţiilor „tehnice”, pentru a dinamiza nu numai sectorul de construcţii ci şi alte sectoare implicate, de la industria extractivă şi până la fabricanţi sau transportatori.

În urma analizei situației infrastructurii de transport de la nivelul Regiunii de Dezvoltare Centru, reprezentanții organizațiilor județene ale PNL, întruniți în ședință la Alba Iulia, adoptă următoarea

REZOLUȚIE

Reprezentanții organizațiilor județene PNL din județele Alba, Brașov, Covasna, Harghita, Mureș și Sibiu, participanți la întâlnirea regională din data de 14 decembrie 2018, analizând stadiul actual al infrastructurii de transport la nivelul Regiunii de Dezvoltare Centru, pentru a îmbunătăți calitatea vieții cetățenilor, printr-o dezvoltare social-economică sănătoasă, solicită susținerea Listei de proiecte anexate, ca propuneri de investiții publice de mare interes local, regional și național, care să fie incluse în Programul de Guvernare cu care Partidul Național Liberal se va prezenta la viitoarele alegeri, începând cu anul 2019.

Semnează, în numele delegaților reprezentând organizațiile județene,

 • Domnul Mircea Gheorghe Hava              – Președinte PNL Alba
 • Domnul Adrian-Ioan Veștea                    – Președinte PNL Brașov
 • Domnul Stelian Olimpiu Floroian             – Președinte PNL Covasna
 • Domnul Sebastian Victor Buzilă              – Președinte PNL Harghita
 • Domnul Cristian Chirteș                          – Președinte PNL Mureș
 • Doamna Raluca Turcan                          – Președinte PNL Sibiu

Analiză privind proiectele de infrastructură de transport de la nivelul Regiunii Centru

Master Planul General de Transport (MPGT), documentul strategic ce definește și prioritizează investițiile în infrastructura României pe următorii 15 ani, a fost aprobat prin Hotărârea de Guvern nr. 666 / 14 septembrie 2016 și a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 778 bis din data de 4 octombrie 2016. Anterior, în data de 23 iulie 2015, MPGT a fost aprobat de către Comisia Europeană. Master Planul General de Transport prevede proiecte în valoare totală de peste 45 mld. Euro, în cadrul sectoarelor rutier, feroviar, naval, aerian și multimodal.


1. Sectorul rutier

Sectorul rutier cuprinde în cadrul MPGT investițiile propuse pentru următoarele categorii de drumuri:
În cadrul acestui sector se vor construi 11 autostrăzi (în lungime de 1.219 km), 19 drumuri expres (1.907 km) și 14 variante ocolitoare (179,51 km). De asemenea, vor fi reabilitate / modernizate 28 drumuri Transregio și Transeuro (3.566 km) și 3 drumuri turistice (244 km). Valoarea proiectelor de dezvoltare a infrastructurii rutiere este aproximativ 26 mld. Euro. Dintre acestea, în Regiunea Centru vor fi realizați următorii indicatori:
 • 5 autostrăzi construite: 3 în perioada 2014-2020 (Sibiu – Pitești, Sibiu – Brașov, Comarnic – Brașov - în lungime 294,60 km, având o valoare de aproximativ 3,49 mld. Euro) și 2 în perioada 2020-2030 (Tîrgu Mureș – Târgu Neamț,  Brașov - Bacău - în lungime de peste 343.70 km, având o valoare de aproximativ 4,79 mld. Euro);
 • 1 drum expres construit (Pitești – Brașov), în lungime de 124 km, având o valoare de aproximativ 1,22 mld. euro, pentru perioada 2030-2040;
 • 3 variante de ocolire construite (Sfântu Gheorghe, Miercurea Ciuc, Sighișoara), în lungime de 40,10 km, având o valoare de 63,72 mil. euro;
 • 4 drumuri Transregio reabilitate și modernizate (Brașov - Sighișoara - Tîrgu Mureș, Sf. Gherghe - Miercurea Ciuc – Ditrău, Sărățel - Tîrgu Mureș, Focșani - Târgu Secuiesc), în lungime de 500 km, având o valoare de 305,50 mil. Euro;
 • 2 drumuri turistice reabilitate și modernizate (Transfăgărășan, Transalpina), în lungime de 222 km, având o valoare de 78,05 mil. Euro.

Proiectele aferente perioadei 2014-2020 vor fi finanțate prin intermediul Programului Operațional Infrastructură Mare (POIM) 2014-2020

Stadiul implementării POIM – sector rutier
 • Proiecte în implementare (fazate din perioada anterioară)
Nr. crt.
Proiect
Beneficiar
Valoare totală eligibilă (mil. lei)
Valoare nerambursabilă UE
(mil. lei)
Plăți către beneficiar – Fonduri EU (mil. lei)
Plăți către beneficiar – Contribuție națională (mil. lei)
1
Construcția Autostrăzii Târgu Mureș – Ogra – Câmpia Turzii
CNAIR
1.513,06
1.134,80
386,47
128,82
2
Construcția variantei de ocolire a Municipiului Tîrgu Mureș
CNAIR
344,95
258,71
26,36
8,79
3
Construcția variantei de ocolire a Municipiului Brașov, Tronson I - Faza II
CNAIR
75,58
57,01
46,68
15,56
4
Autostrada Sebeș-Turda
CNAIR
1.615,57
1.211,67
573,99
191,33
5
DN 73 Pitesti - Campulung - Brasov km 13+800-42+850; km 54+050-128+250
CNAIR
326,72
245,04
23,72
7,91
Total
3.875,88
2.907,23
1.057,22
352,41 • Proiecte în pregătire
Nr. crt.
Proiect
Beneficiar
Valoare totală (mil. lei)
Costuri eligibile
(mil. lei)
Total EU (mil. lei)
1
Autostrada Sibiu-Piteşti
CNAIR
14.733,63
12.381,20
9.285,90
2
Sibiu - Brașov (TEN-T Comprehensive) fără VO Fagaras
CNAIR
3.947,81
3.317,49
2.488,12
3
VO Făgăraș + Drum legătură (sector din A3 Sibiu - Brasov)
CNAIR
424,22
356,49
267,37
4
Autostrada Comarnic - Brașov
CNAIR
5.342,95
4.489,88
3.367,41
Total
24.448,61
20.545,06
15.408,80

Pe lângă acestea, PNL propune  Reabilitarea DN 13E: Întorsura Buzăului – Bărcani – Zagon – Covasna, în lungime de 34 km. Drumul face legătura dintre partea de sud a județului Covasna și a altor județe limitrofe cu stațiunea balneoclimaterică Covasna. În momentul de față, este singurul drum național din țară care nu a fost niciodată asfaltat.

Prin reabilitarea lui, se va micșora cu aproximativ 40 de km distanța dintre Întorsura Buzăului și celelalte localități din sudul județului și stațiunea Covasna. În momentul de față, accesul se face prin DN 10 – DN 11 – DN 13E (prin județul Brașov).


2. Sectorul feroviar

În cadrul acestui sector este prevăzută reabilitarea și / sau electrificarea a peste 5.000 de km de cale ferată, achiziția de material rulant nou și introducerea de servicii feroviare pentru creșterea atractivității acestui sector. Valoarea proiectele se ridică la aproximativ 14,41 mld. Euro. Dintre acestea, 11 proiecte vor fi implementate și pe teritoriul Regiunii Centru, având o lungime totală de peste 1.050 km și o valoare de aproximativ 3,10 mld. Euro.

Ca și în cazul sectorului rutier, proiectele aferente perioadei 2014-2020 vor fi finanțate prin intermediul Programului Operațional Infrastructură Mare (POIM) 2014-2020.

Stadiul implementării POIM – sector feroviar
 • Proiecte în implementare
Nr. crt.
Proiect
Beneficiar
Valoare totală eligibilă (mil. lei)
Valoare nerambursabilă UE
(mil. lei)
Plăți către beneficiar – Fonduri EU (mil. lei)
Plăți către beneficiar – Contribuție națională (mil. lei)
1
Reabilitarea liniei de cale ferată Braşov – Simeria, tronsonul Sighișoara – Coşlariu – FAZA II
CFR
1.192,27
894,20
396,43
132,17
2
Reabilitarea liniei de cale ferată Braşov – Simeria, tronsonul Simeria – Coşlariu – FAZA II
CFR
1.149,71
861,88
449,92
149,97
3
Modernizarea instalaţiilor de centralizare electromecanică pe secţia de circulaţie Siculeni – Adjud
CFR
79,74
59,81
35,97
11,99
4
Lucrări de reabilitare pentru poduri, podețe și tuneluri de cale ferată  - SRCF Brașov - FAZA II
CFR
9,68
7,26
6,40
2,13
5
Modernizarea stațiilor de cale ferata Sfântu Gheorghe și Tîrgu Mureș -Faza II
CFR
15,73
11,80
5,38
1,79
Total
2.447,13
1.834,95
894,10
298,05

 • Proiecte în pregătire
Nr. crt.
Proiect
Beneficiar
Valoare totală (mil. lei)
Costuri eligibile
(mil. lei)
Total EU (mil. lei)
1
Reabilitare linie cale ferată Predeal -Brașov
C.N.C.F. C.F.R. S.A
476,06
400,01
300,01


3. Aeroporturi

Reprezentanții administrației publice locale cu putere decizională la nivelul Regiunii Centru au decis declararea ca și proiecte prioritare, în interesul dezvoltării economice și sociale a Regiunii, a următoarelor obiective de investiții ce vizează construcția, dezvoltarea și modernizarea aeroporturilor din Regiune: Brașov, Târgu Mureș și Sibiu. În cadrul aceleiași întâlniri, CDR a mai decis promovarea includerii proiectului privind Construcția Aeroportului Brașov în MPGT. Dezvoltarea aeroporturilor Sibiu și Tîrgu Mureș este prevăzută în cadrul MPGT pentru perioada 2014-2020, fiind incluse în categoria aeroporturi regionale.

Cu referire la Aeroportul Brașov, acesta este inclus și el în categoria aeroporturilor regionale a MPGT, la punctul 7.2.17 al documentului găsindu-se următoarea mențiune „Dezvoltarea aeroportului Brașov este condiționată de negocierea cu Comisia Europeană și cu planificarea investiției în perioada de programare 2020 – 2030. În intervalul 2014-2020, autoritățile locale/ județene din Brașov vor elabora Strategia de dezvoltare a aeroportului Brașov conținând ca și indicatori de monitorizare: valoarea investițiilor și numărul de locuri de muncă create în acest interval. Indicatorii îndepliniți sunt condiție pentru obținerea finanțării în 2020-2030.” Aceasta mențiune completează cuprinderea Aeroportului Brașov la finalul listei conținute de tabelul 7.2, ca aeroport regional.

La nivel regional a fost redactat un Document de poziție privind promovarea proiectului Aeroport Brașov – Ghimbav ca proiect prioritar în cadrul Master Planului General de Transport al României, document care a fost transmis către CJ Brașov. Principalele argumente în susținerea acestui proiect sunt:
 • Gradul de maturitate al proiectului;
 • Rata interna de rentabilitate economica – RIRE – de 7,93%, peste pragul minim prevăzut de MPGT;
 • Susținerea din partea comunității locale;
 • Susținere din partea administrației județene, dovedită inclusiv prin alocarea de fonduri pentru continuarea investiției, atât în etapa de proiectare cât și pentru etapa de execuție;
 • Susținere la nivel regional, prin adoptarea de către Consiliul pentru Dezvoltare Regională al Regiunii Centru a Hotărârii nr. 20/26.09.2017;
 • Municipiul Brașov este singurul oraș din cele mai mari 20 de orașe din Romania care nu se află în raza de maxim 2 ore față de un aeroport;
 • Municipiul Brașov este singurul hub național de industrie aeronautică fără acces direct la un aeroport. Este de menționat aici faptul că Brașovul are prezent întregul lanț valoric al industriei aeronautice, de la Tier IV la Tier I, la care se adaugă linii de specializare aeronautica în cadrul Universității Transilvania, Academia Forțelor Aeriene (singura instituție militară de profil din sud-estul Europei), activități de cercetare.

În perioada 14-16 mai 2018, Dl. Președinte Adrian Ioan – Veștea a condus delegația consiliului Județean Brașov care a avut o întâlnire la Bruxelles cu d-na Corina Crețu – Comisar european pentru Dezvoltare Regională, l-a care s-a discutat despre posibilitatea includerii proiectului de investiții „Aeroportul Internațional Ghimbav-Brașov” în lista priorităților identificate în cadrul MPGT.


4. Terminale multimodale

Cu privire la terminalele intermodale, în cadrul MPGR se propune un proiect de platforme multimodale noi, în Municipiul Brașov. Pe lângă acesta, au mai fost identificate 5 locații pentru posibile platforme multimodale, pentru care se dorește promovarea lor în vederea includerii în MPGT și găsirea de surse de finanțare: Brașov-Feldioara, Mureș - Ungheni, Coșlariu, Sebeș, Sibiu – zona Cargo Aeroport.


5. Proiecte finanțate prin Programului Operațional Regional

Axa Prioritară 6 „Îmbunătățirea infrastructurii rutiere de importanță regională” a Programului Operațional Regional 2014-2020 are ca obiectiv creșterea gradului de accesibilitate a zonelor rurale și urbane, situate în proximitatea rețelei TEN-T, prin modernizarea drumurilor județene și conectarea acestora, prin drumurile naționale și autostrăzi, la coridoarele rutiere europene.

În vederea accesării fondurilor disponibile prin intermediul acestei Axe, la nivel regional a fost prioritizată o listă cu 14 proiecte prioritare de drumuri județene care asigură conectivitatea la rețeaua TEN-T. Aceste drumuri au o lungime totală de 552 km. La aceasta listă cu proiecte prioritare se adaugă și o listă de rezervă, care include 19 proiecte cu o valoare totală de 263,47 mil. euro. Ca urmare a lansării în cursul lunii iulie 2018 a apelului național de proiecte nefinalizate pe această Axă, reprezentanții administrației publice locale din Regiune au revizuit lista proiectelor prioritare de la nivel regional în vederea includerii și propunerilor de proiecte nefinalizate. Astfel, lista proiectelor regionale de infrastructură rutieră finanțabile în cadrul POR 2014-2020 include un număr de 27 proiecte prioritare, cu o lungime totală de aproximativ 712 km, 1 proiect de rezervă la proiectele prioritare și 18 proiecte secundare.

În cadrul Axei Prioritare 6 a POR 2014-2020 s-au derulat trei apeluri de proiecte, din care 1 pentru proiecte nefinalizate.  Ca urmare a derulării acestor apeluri de proiecte la nivel regional, au fost contractate 17 proiecte, din care 7 pe apelul de nefinalizate, cu o valoare totală de 1.255,95 mil. lei (273,03 mil. euro), din care suma solicitată de la program este de 1.213,75 mil. lei, respectiv 263,86 mil. euro. De asemenea, 1 proiect se află în fază precontractuală.

Per total, în cadrul programelor PHARE 2004-2006, POR 2007-2013 și POR 2014-2020, primăriile de municipii și orașe, precum și consiliile județene din cele 6 județe ale Regiunii Centru au derulat, din 2004 și până în prezent, un număr de 34 de proiecte, prin care s-au construit, respectiv modernizat, peste 700 de kilometri de infrastructură rutieră. Valoarea totală a celor 34 de proiecte contractate din 2004 și până în prezent, este de peste 2 miliarde lei, respectiv circa 500 milioane euro


Niciun comentariu: