joi, 27 decembrie 2018

Deputații PNL sesizează Curtea Constituțională

COMUNICAT DE PRESĂ AL PNL PRIVIND SESIZAREA CCR ASUPRA PACHETULUI DE LEGI PRIVIND CONTRACTELE DE CREDIT, OPERAȚIUNI DE LEASING ȘI RELAȚIILE FINANCIARE ÎN DOMENIUL BANCAR

Deputații Partidului Național Liberal au sesizat astăzi Curtea Constituțională asupra pachetului de legi adoptat recent de Parlament care operează modificări asupra condițiilor de creditare și de desfășurare a operațiunilor de leasing, precum și asupra relațiilor financiare în domeniul bancar.

Cele trei legi sunt în mod vădit neconstituționale, în ansamblul lor, întrucât au fost adoptate prin încălcarea procedurii legislative, respectiv fără consultarea obligatorie a Consiliului Economic și Social și obținerea avizului acestui for. În același timp, au fost încălcate rigori elementare de reglementare în privința justificării normelor propuse spre adoptare ori corelarea acestora cu reglementări aflate deja în legislația în vigoare, în mod deosebit cu cele aflate în contradicție.

Punctual, între argumentele de neconstituționalitate se numără cele referitoare la plafonarea dobânzilor pentru credite ipotecare sau imobiliare, fără a se putea distinge la ce bază se raportează procentul de plafonare a dobânzii.

Totodată, reglementarea propusă înfrânge principiile constituționale referitoare la libertatea economică, libertatea contractuală, libera concurență, dreptul la proprietate privată și economia liberă de piață. În mod efectiv este încălcată Directiva UE 1993/13 în materia protecției consumatorilor, care sancționează clauzele abuzive în contractele dintre consumatori și profesioniști.

De asemenea, soluțiile juridice promovate sunt de natură a genera situații absurde în care chiar consumatorii creditelor riscă să fie prejudiciați în urma mecanismului financiar introdus prin modificările legislative, respectiv de a fi puși în situația de a rambursa integral valoarea creditului înainte de scadență.

În cazul contractelor de leasing este afectat dreptul de proprietate al persoanei care deține bunul dat în folosință unei alte persoane, întrucât este eliminat caracterul executoriu al contractului încheiat și, implicit, posibilitatea recuperării bunului asupra căruia deține dreptul de proprietate.

În plus, este instituit un regim discriminatoriu, împotriva reglementărilor constituționale, în cadrul aceleiași categorii de persoane fizice/juridice care sunt titulari ai unor creanțe. Astfel, este restrâns fără nicio rațiune dreptul de a recupera creanța dobândită prin cesiune de la o instituție de credit cedentă, fiind impus un regim juridic al proprietății asupra creanței diferit de la un titular la altul, în funcție de modul de dobândire a respectivei creanțe.

Regăsiți mai jos textul integral al sesizărilor de neconstituționalitate:
Legii pentru completarea OG nr. 13/2011 privind dobânda legală remuneratorie și penalizatoare pentru obligații bănești, precum și pentru reglementarea unor măsuri financiar-fiscale în domeniul bancar (P.L.x nr.84/2018) - http://s.go.ro/defy9bux
Legii pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.51/1997 privind operațiunile de leasing și societățile de leasing, precum și pentru completarea art.120 din Ordonanța de urgență a Guvernului  nr. 99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului (P.L.x nr.164/2018) - http://s.go.ro/v9wlh1h2
Legii pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 50/2010 privind contractele de credit pentru consumatori (PL-x nr.85/2018) - http://s.go.ro/nddr77pq

În acelasi context, reamintim că Partidul Național Liberal, alături de alți colegi din Opozitie, a sesizat Curtea Constituțională împotriva mai multor acte normative antidemocratice și antieconomice adoptate de majoritatea PSD – ALDE la finalul acestei sesiuni parlamentare cum sunt aceste legi care reglementează activitatea de creditare bancară, dar și altele precum Legea pensiilor, Legea de adoptare a Ordonanței Guvernului 4/2017 privind suprataxarea contractelor part-time, Legea de adoptare a Ordonanței Guvernului 90/2018 din domeniul Justiției, Legea privind combaterea evaziunii fiscale în forma propusă de un deputat PSD și Legea privind anularea unor infracțiuni din domeniul construcțiilor (http://s.go.ro/diwpvzis).

Departamentul de Comunicare al PNL

Niciun comentariu: