miercuri, 6 iulie 2016

Decizia CCR are o mai mare importanță decât pare la prima vedere !


S-a reușit blocarea infractorilor să ocupe funcții de demnitate publică prin decizia Curții Constituționale de azi.

În comunicatul de presă al CCR sunt date explicațiile necesare. Observ și preiau un paragraf care mă îndeamnă la mai multă judecată:

Curtea a reţinut că, prin instituţia încetării de drept a mandatului aleşilor locali în cazul unei condamnări penale la o pedeapsă privativă de libertate, valoarea socială protejată este integritatea persoanei care deţine mandatul şi exercită demnitatea publică pentru care a fost aleasă. Constatarea ilicitului penal printr-o hotărâre judecătorească definitivă înlătură prezumţia de nevinovăţie a persoanei acuzate şi plasează prin ea însăşi alesul local în afara cadrului legal de exercitare a funcţiei. De aceea, condamnarea în sine este cea care determină pierderea integrităţii, element fundamental al mandatului electiv fără de care persoana care ocupă respectiva demnitate publică nu mai are legitimitatea de a-şi continua activitatea. Modalitatea de executare a pedepsei aplicate de către instanţa judecătorească nu este decât un mijloc de individualizare a executării pedepsei, care, deşi are un impact direct, negativ asupra activităţii alesului local dacă pedeapsa trebuie executată în regim de detenţie, întrucât este doar o consecinţă a condamnării, ea vizează indirect valoarea protejată, respectiv integritatea alesului local. Excluderea de sub incidenţa legii, deci de la sancţiunea încetării de drept a mandatului a persoanelor pentru care executarea pedepsei penale a fost suspendată, echivalează cu un privilegiu creat acestora, împrejurare care este de natură să nesocotească prevederile art.16 alin.(1), (2) şi (3) din Constituţie.”

Nu am decât să extrag din paragraful de mai sus formulări cu valoare de adevăr cu care vreau să lucrez.


  • prin instituţia încetării de drept a mandatului ..., valoarea socială protejată este integritatea persoanei care deţine mandatul şi exercită demnitatea publică pentru care a fost aleasă
  • Constatarea ilicitului penal printr-o hotărâre judecătorească definitivă înlătură prezumţia de nevinovăţie a persoanei acuzate şi plasează prin ea însăşi alesul local în afara cadrului legal de exercitare a funcţiei
  • condamnarea în sine este cea care determină pierderea integrităţii, element fundamental al mandatului electiv fără de care persoana care ocupă respectiva demnitate publică nu mai are legitimitatea de a-şi continua activitatea
  • Modalitatea de executare a pedepsei aplicate de către instanţa judecătorească nu este decât un mijloc de individualizare a executării pedepsei
  • Excluderea de sub incidenţa legii, deci de la sancţiunea încetării de drept a mandatului a persoanelor pentru care executarea pedepsei penale a fost suspendată, echivalează cu un privilegiu creat acestora, împrejurare care este de natură să nesocotească prevederile art.16 alin.(1), (2) şi (3) din Constituţie


Să ducem aceste judecăți la nivelul tuturor funcțiilor de demnitate publică, alese sau numite. La parlamentari, la miniștri, la șefi ai unor instituții publice, la funcționari publici la orice se dorește. Judecățile au aceeași valoare !

Pun această problemă în dezbatere pentru că PSD are de gând să ne procopsească cu un prim-ministru infractor, în timpul executării unei pedepse ! Bine, asta în situația în care PSD și ALDE plus alții ar obține majoritatea absolută în viitorul Parlament (foarte, foarte puțin probabil însă o variantă de lucru !).

Judecățile de mai sus impun și partidelor politice o radicală atitudine față de membrii lor, față de alegerile pe care le fac cu privire la candidații la funcții și demnități publice.

Nu sunt necesare cunoștințe juridice pentru ca valorile de mai sus să fie înțelese.

Și încă un mic paragraf lămuritor din comunicatul CCR:

Curtea a constatat că legea modificatoare deturnează în mod nepermis scopul legii modificate, acela de a garanta integritatea, cinstea şi răspunderea aleşilor locali, conform principiilor fundamentale ale statului de drept, prin intervenţia sa, legiuitorul lipsind de efecte juridice unul dintre instrumentele principale prin care se asigură îndeplinirea acestui scop - hotărârea judecătorească de condamnare a persoanei care a săvârşit o faptă incriminată de legea penală şi care o face incompatibilă cu continuarea activităţii de reprezentant al comunităţii.

Avem parlamentari care sunt în Parlament deși au condamnări penale cu executarea pedepsei în altă formă decât în penitenciar. Dragnea este unul dintre ei. Mai sunt și alții. Li se aplică, după părerea mea, toate valorile apărate de Constituție, arătate în acest paragraf al comunicatului CCR.

Integritatea persoanei care exercită un mandat este înlăturată prin hotărârea de condamnare, astfel că persoana care rămâne într-o funcție de demnitate publică după condamnare este un impostor. Nu mai are ce căuta acolo.

Așa cum s-a procedat în cazul primarilor și al președinților de consilii județene, trebuie procedat și în cazul parlamentarilor care au condamnări penale. Este inadmisibil ca în Parlamentul României infractorii să decidă legile unei țări ! 

Niciun comentariu: