sâmbătă, 29 septembrie 2018

Intervenția națională a Președintelui României, domnul Klaus Iohannis


Intervenția națională a Președintelui României, domnul Klaus Iohannis, susținută în cadrul dezbaterilor generale ale celei de-a 73-a sesiuni a Adunării Generale a Organizației Națiunilor Unite

13:55 | 26 Septembrie 2018 | ONU

Președintele României, domnul Klaus Iohannis, susținut pe 26 septembrie curent, la New York, o intervenție națională în cadrul dezbaterilor generale ale celei de-a 73-a sesiuni a Adunării Generale a Organizației Națiunilor Unite.

"Președintele onorific al Adunării Generale,

Domnul secretar general,

Excelențe,

Doamnelor si domnilor,

Sunt deosebit de onorat să mă adresez sesiunii din acest an, deoarece anul 2018 este un an simbolic pentru România. Cu o sută de ani în urmă, românii și-au realizat visul mare, visul de a trăi împreună într-o singură țară unită.

Centenarul României Unite și modern nu este doar despre trecutul țării mele, ci și despre viitor. Și convingerea mea este că un viitor mai sigur și prosper pentru poporul român poate fi realizat numai alături de societăți pașnice și durabile din întreaga lume.

La rîndul său, Națiunile Unite au motive să sărbătorească acest an. Declarația Universală a Drepturilor Omului se întoarce în vârstă de 70 de ani, la fel și Comisia Internațională a Dreptului, principalul organism al ONU care are rolul de a modela dreptul internațional pentru ca comunitatea internațională să devină un loc mai bun în care guvernul internațional al dreptului reglementează toate ne.

Aceste aniversări reprezintă o reamintire a hotărârii noastre politice de a ne susține drepturile și legile fundamentale, deși drumul nu a fost nici scurt, nici ușor.

Acțiunea noastră ca lideri politici este condusă de responsabilitatea față de poporul nostru.

Noi îi slujim pe oamenii noștri când lucrăm cu Națiunile Unite și fiecare cetățean trebuie să aibă un impact concret asupra vieții sale cotidiene și o schimbare pozitivă.

Prin urmare, salut invitația președintelui Adunării Generale de a comenta cu privire la relevanța continuă a Organizației Națiunilor Unite pentru viața și bunăstarea tuturor popoarelor.

Trebuie să explicăm provocările actuale ale păcii, echității și sustenabilității societăților noastre și să vorbim mai mult despre rolul Organizației Națiunilor Unite în abordarea lor.

Trebuie să explicăm că ne confruntăm cu amenințări grave la adresa securității, că terorismul are nevoie de un răspuns coordonat la nivel global, că proliferarea armelor de distrugere în masă și mijloacele lor de livrare rămân amenințări existențiale la adresa securității globale.

Punerea lor în evidență este necesară, dar nu suficientă. Trebuie să le abordăm prin soluții clare.

România lucrează în acest sens în regiunea sa. Din nefericire, există conflicte nerezolvate în zona extinsă a Mării Negre, care reprezintă amenințări grave pentru regiune însăși și pentru securitatea internațională.

Doamnelor si domnilor,

Am adoptat acum trei ani Agenda 2030 pentru dezvoltare durabilă - o agendă universală unică pentru progres - și am stabilit 17 obiective ambițioase, cu impact semnificativ asupra celor mai presante provocări legate de viața de zi cu zi a poporului nostru.

România, la fel ca multe alte țări, se află într-un proces de învățare, un exercițiu foarte util fiind prezentarea revizuirii voluntare la nivel național în cadrul Forumului politic la nivel înalt din iulie.

În același timp, avem multe de împărtășit din propria noastră experiență. Prin urmare, România va găzdui în aprilie 2019, în parteneriat cu Comisia Economică pentru Europa a Organizației Națiunilor Unite, o conferință regională privind "Agenda 2030: Parteneriate pentru Dezvoltare Durabilă".

Țările din regiunea noastră vor avea șansa de a face schimb de bune practici și lecții învățate în procesul de punere în aplicare a Agendei 2030 și de identificare a oportunităților strategice de abordare a factorilor sociali cheie din regiunea noastră, precum și de abordarea domeniilor durabilității și interesului comun.

Din altă perspectivă, suntem mulțumiți de efortul nostru comun de a ne pregăti pentru adoptarea, până la sfârșitul anului 2018, a unor cadre de cooperare internațională foarte importante. Pactul Global privind Refugiații și, respectiv, Regular Migrația va genera o abordare comună privind migrația și persoanele strămutate la nivel global. De asemenea, negocierile privind un Pact Global pentru Mediu urmează să înceapă. Elaborarea Convenției privind conservarea și utilizarea durabilă a diversității biologice marine a zonelor din afara jurisdicției naționale este în curs de desfășurare.

În curând va avea loc o nouă Conferință privind Oceanul - menită să continue implicarea oceanelor gestionate în condiții de siguranță, sigure, curate și durabile la nivel mondial. În plus, strategia globală a ONU de combatere a terorismului și Planul de acțiune pentru prevenirea extremismului violent rămân esențiale.

Lista realizărilor care au un impact direct asupra vieții noastre nu se oprește aici, deoarece nu ne oprim pentru avansarea colaborării noastre în cadrul Națiunilor Unite și cred că putem face mai mult.

Trebuie să lucrăm pentru ca întregul sistem al Națiunilor Unite, inclusiv Consiliul de Securitate, să fie cu adevărat coordonat, eficient, eficient, transparent, responsabil și potrivit pentru realitățile comunității internaționale în secolul XXI.

Următoarele luni vor fi decisive pentru reforma Organizației Națiunilor Unite. Punerea în aplicare a cadrului instituit ca urmare a muncii neobosite a Secretarului General, cu sprijinul statelor membre, va reflecta nivelul de determinare politică a fiecărei țări. România va continua să sprijine acest efort.

Ca următoarea președinție a Consiliului UE în prima jumătate a anului 2019, România este hotărâtă să consolideze parteneriatul Uniunea Europeană - Națiunile Unite. Și când vorbesc despre angajament, nu înseamnă doar politicieni și diplomați. Trebuie să ajungem la cei mai tineri, reprezentanți ai societății civile, jurnaliști, oameni de afaceri. Avem nevoie de toate acestea pentru cauza multilateralismului și conducerii globale.

După cum știți, România are un mandat pentru un post nepermanent în Consiliul de Securitate pentru perioada 2020-2021. Prin această candidatură, luăm partea noastră de responsabilitate în încercarea de a spori eficiența Consiliului. Sperăm că înregistrarea noastră în cadrul Organizației Națiunilor Unite vă va convinge încă o dată că România se angajează să sprijine activitatea Organizației Națiunilor Unite pentru pace și dezvoltare pentru toți membrii săi.

Pacea, dezvoltarea și justiția sunt piloni fundamentali în strategia noastră multilaterală.

Respectăm partenerii noștri și ne bazăm pe dialog. Ne bazăm pe sprijinul cel mai valoros pentru candidatura noastră. România va fi un partener responsabil în promovarea unei agende comune a Națiunilor Unite.

Doamnelor si domnilor,

Am recunoscut principala responsabilitate a Consiliului de Securitate pentru menținerea și menținerea păcii internaționale în conformitate cu Carta ONU. Deoarece multe crize sunt astăzi multidimensionale, Consiliul de Securitate ar putea juca un rol mai important în abordarea mai multor aspecte care afectează pacea și securitatea.

De exemplu, schimbările climatice au devenit una dintre cele mai dificile provocări globale. Consecințele sale - fie lipsa de apă, insecuritatea alimentară, deplasarea oamenilor sau creșterea nivelului mării - amenință viața în întreaga lume.

Pe lângă eforturile depuse de alte platforme ale ONU pentru combaterea riscurilor legate de climă, Consiliul de Securitate ar putea crea cadrul pentru a le aborda într-un mod integrat.

Am salutat organizarea unei dezbateri în Consiliul de Securitate în iulie în privința aspectelor legate de pace și securitate legate de schimbările climatice și suntem pregătiți să urmărim acest subiect dacă este ales ca membru nepermanent.

Înainte de pregătirea Summit-ului climatic al Secretarului General, anul viitor, România va găzdui, în cursul președinției Consiliului UE, în aprilie 2019, o conferință internațională cu tema "Creșterea rezistenței la catastrofe naturale" - o platformă pentru schimbul de opinii privind modul de evaluare și să abordeze mai eficient riscurile legate de securitatea climei și să sporească baza pentru un viitor rezilient.

Onorabil Președinte al Adunării Generale,

Vă mulțumesc pentru subiectul pe care l-ați ales pentru această dezbatere și vă felicit pentru responsabilitățile importante pe care le-ați asumat. Permiteți-mi să-ți extind dorințele de succes și să vă asigur de cooperarea deplină a României. Mulțumesc!"

________________________________________________________________________________

"Onorabile Președinte al Adunării Generale,

Domnule secretar general,

Excelențele voastre,

Doamnelor și domnilor,

Sunt deosebit de onorat să susțină această intervenție în cadrul sesiunii din acest an, 2018 fiind un simbolic pentru România. Acum o sută de ani, românii și-au îndeplinit o mare viziune, de a trăi împreună într-o singură țară unită.

Centenarul României Moderne Unite nu se referă numai la trecutul țării mele, ci mai ales la viitorul ei. Este convingerea mea fermă că un viitor mai sigur și mai prosper pentru poporul român nu poate exista decât alături de societăți pașnice și durabile din întreaga lume.

La rândul său, Organizația Națiunilor Unite este motivul sărbătorilor în acest an. Declarația Universală a Drepturilor Omului completează 70 de ani, la fel și Comisia Dreptului Internațional, principalul organism al Națiunilor Unite, al cărui rol este să contureze dreptul internațional, astfel încât comunitatea internațională să devină un loc mai bun, în care Statul de Drept Internațional guvernează pretutindeni.

Aceste aniversări nu ne amintesc de hotărârea noastră de a lupta pentru drepturile și legile noastre fundamentale, deși drumul nu a fost nici scurt, nici ușor.

Acțiunile noastre ca lideri politici sunt determinate de responsabilitatea pe care o avem față de cetățenii noștri.

Suntem în slujba popoarelor noastre când lucrăm împreună cu Națiunile Unite și fiecare cetățean trebuie să vadă rezultate concrete în viața sa zi de zi și o schimbare în bine.

Salut, așadar, invitația Președintelui Adunării Generale de a discuta despre relevanța pe care Organizația Națiunilor Unite continuă să o aibă pentru viața și bunăstarea tuturor popoarelor.

Avem datoria să explicăm mai bine care sunt provocările actuale la adresa păcii, echității și sustenabilității societăților noastre și să vorbim mai mult despre rolul jucat de ONU în abordarea acestora.

Este necesar să se explice că ne confruntăm cu amenințări grave la adresa securității, că terorismul trebuie să primească un răspuns coordonat la nivel global, că proliferarea armelor de distrugere în masă și mijloacele lor de livrare rămân existențiale pentru securitatea globală.

Evidențiarea acestora este necesară, dar nu suficientă. Trebuie să le abordăm propunând soluții clare.

România acționează în regiunea sa în acest sens. Există în continuare conflicte nerezolvate în zona extinsă a Mării Negre, care reprezintă serioase amenințări pentru regiune și pentru securitatea internațională.

Doamnelor și domnilor,

În urmă cu trei ani am adoptat Agenda 2030 pentru dezvoltare durabilă - am stabilit 17 ambitioase obiective, cu un impact semnificativ asupra celor mai presante provocări legate de viața de zi cu zi a cetățenilor noștri.

România, asemeni multor alte țări, se află într-un proces de învățare, un exercițiu foarte util fiind prezentarea Raportului Național Voluntar în cadrul Forumului Politic de Nivel Înalt, care a avut loc în luna iulie.

Totodată, avem multe de împărtășit din propria noastră experiență. Astfel, în aprilie 2019, România va găzdui, în parteneriat cu Comisia Economică a Organizației Națiunilor Unite pentru Europa, conferința regională cu tema "Agenda 2030: Parteneriate pentru Dezvoltare Durabilă" (Agenda 2030: Parteneriate pentru Dezvoltare Durabilă).

Țările din regiune vor avea ocazia să facă schimb de bune practici și de cursuri în cadrul procesului de implementare a Agendei 2030 și în identificarea strategiilor de abordare a factorilor cheie ai dezvoltării sociale din regiune, precum și a domeniilor de sustenabilitate și de interes comun.

Pe de altă parte, suntem mulțumiți de efortul comun de pregătire pentru adoptarea, până la sfârșitul anului 2018, a unor cadre de cooperare internațională foarte importante. Compactul Global privind Refugiațiile și Compactul Global pentru Migrație Reglementată vor genera o abordare comună privind migrația și persoanele strămutate, la nivel global. De asemenea, negocierile pentru un Pact Global pentru Mediul Înconjurător urmează să înceapă în curând. Elaborarea convenției privind conservarea și utilizarea durabilă a diversității biologice marine și zonelor din afara jurisdicției naționale este în curs de desfășurare.

O nouă conferință dedicată oceanelor va avea loc în curând, cu scopul de a continua promovarea gestionării oceanelor în mod rațional, sigur, curat și durabil la nivel global. De asemenea, strategia globală a ONU de combatere a terorismului și Planul de acțiune pentru prevenirea extremismului violent rămân o importantă capitală (Planul de acțiune pentru prevenirea extremismului violent).

Lista de realizări cu impact direct asupra vieților noastre nu se oprește aici, după cum nici noi nu vom înceta să lucrăm împreună în cadrul ONU și este convingerea mea că putem face mai mult.

Este necesar să continuăm să lucrăm pentru ca întregul sistem al ONU, inclusiv Consiliul Securității, să fie într-adevăr coordonat, eficient, operațional, transparent, responsabil și adaptat realităților comunității internaționale în secolul 21.

Următoarele luni vor fi decisive pentru reforma ONU. Implementarea cadrului instituit ca urmare a unei lucrări neobosite a Secretarului General, cu sprijinul statelor membre, va reflecta nivelul de determinare a politicilor a fiecărei țări în parte. România va continua să sprijine acest efort.

Ca stat deținător al Președinției Consiliului Uniunii Europene în prima jumătate a anului 2019, România este determinată să consolideze parteneriatul UE-ONU. Atunci când vorbesc despre angajament nu mă refer doar la politicieni și diplomați. Trebuie să implicăm și tinerele generații, reprezentanții societății civile, jurnaliștii, oamenii de afaceri. Avem nevoie de toți aceștia pentru a promova cauza multilateralismului și o conducere globală.

După cum știți, România candidează pentru un mandat de membru nepermanent în Consiliul de Securitate pentru perioada 2020-2021. Prin această candidatură, ne asumăm partea noastră de responsabilitate în efortul de sporire a eficacității Consiliului. Sperăm că întreaga noastră evoluție de până acum în cadrul ONU va convinge încă o dată că România este determinată să sprijine ONU în activitățile sale de promovare a păcii și dezvoltării pentru toți membrii ei.

Pacea, dezvoltarea și justiția sunt piloni fundamentali ai strategiei noastre multilaterale.

Ne respectam partenerii și ne bazăm pe dialog. Conteaza pe sprijinul dvs. extrem de valoros pentru candidatura noastra. România va fi un partener responsabil în promovarea agendei comune a ONU.

Doamnelor și domnilor,

Am recunoscut responsabilitatea principală a Consiliului de Securitate privind menținerea păcii și securității internaționale, în conformitate cu Carta ONU. Deoarece multe crize curente sunt multidimensionale, Consiliul de Securitate ar putea juca un rol mai proeminent în abordarea mai multor aspecte care afectează pacea și securitatea.

De exemplu, schimbările climatice au devenit una dintre cele mai grave provocări la nivel global. Consecințele - fie că este vorba de scăderea rezervelor de apă, insecuritatea alimentară, schimbarea oamenilor sau creșterea nivelului mărilor - amenință viața oamenilor din întreaga lume.

Pe lângă eforturile depuse de alte platforme ONU pentru combaterea riscurilor legate de schimbările climatice, Consiliul de Securitate ar putea crea un cadru de abordare a acestora într-o manieră integrată.

Am salutat organizarea unui dezbateri în Consiliul de Securitate în luna iulie privind aspectele privind pacea și securitatea legate de schimbările climatice și suntem pregătiți să continuăm să lucrăm pe această temă în cazul în care vom fi aleși ca membri nepermanenți ai Consiliului.

În pregătirea Summitului pe tema schimbărilor climatice a Secretarului General al anului viitor, în timpul exercitării președinției Consiliului Uniunii Europene, România va găzdui, în aprilie 2019, o conferință internațională cu tema "Creșterea rezilienței la dezastre naturale" o platformă care să faciliteze schimbul de opinii privind evaluarea și abordarea riscurilor de securitate cauzate de schimbările climatice într-un mod mai eficient și consolidarea fundamentelor care să asigure o perspectivă durabilă.

Onorabile Președinte al Adunării Generale,

Vă mulțumesc pentru tema pe care ați ales-o pentru acest dezbatere și vă mulțumesc pentru importantele responsabilități pe care le-ați asumat. Dați-mi voie să vă transmiteți urările noastre de succes și să vă asigurați încă o dată întreaga cooperare din partea României.

Vă mulțumesc! "

Niciun comentariu: