luni, 17 septembrie 2018

Polonia a fost suspendată din ENCJ


ENCJ uneste instituțiile naționale din statele membre ale Uniunii Europene care sunt independente de executiv și legislativ și care sunt responsabile pentru sprijinirea sistemului judiciar în furnizarea de justiție independentă.

ENCJ SUSPENDĂ CONSILIUL NAȚIONAL JURIDIC POLONEZ - KRS

La 17 septembrie 2018, Adunarea Generală a ENCJ sa reunit la București pentru a discuta poziția Consiliului Național al Justiției Poloneze, KRS, în cadrul ENCJ. 

Este o condiție a apartenenței la ENCJ, ca instituțiile sunt independente de executiv și legislativ și asigură responsabilitatea finală pentru sprijinirea sistemului judiciar în furnizarea de justiție independentă.

ENCJ a devenit îngrijorat că, ca urmare a recentelor reforme din Polonia, KRS nu mai îndeplinea această cerință. Ca urmare, o vizită în Polonia a avut loc în iunie 2018 pentru a examina problema. Cu toate acestea, preocupările au rămas și, în consecință, comisia a propus suspendarea aderării KRS. KRS a participat la întâlnire și și-a exprimat poziția. Adunarea Generală a examinat propunerea și a hotărât să suspende calitatea de membru al KRS.

Prin urmare, KRS este, deocamdată, lipsită de drepturile de vot și exclusă de la participarea la activitățile ENCJ. Cu toate acestea, ENCJ se angajează să rămână în contact cu KRS. ENCJ va continua să monitorizeze situația și așteaptă cu nerăbdare momentul în care KRS îndeplinește cerințele ENCJ și poate, ca rezultat, să fie salutat în calitate de membru activ al ENCJ. Între timp, ENCJ este pregătit să ofere asistență și îndrumare KRS în stabilirea respectării Standardelor europene pentru consiliile judiciare.

Sa considerat că a fost o zi foarte tristă, deoarece KRS a fost unul dintre părinții fondatori ai rețelei, iar reprezentanții acestora în rețea au fost foarte respectați și au contribuit foarte mult la activitatea rețelei, atât în ​​Consiliu cât și în diferite proiecte ENCJ de-a lungul multor ani.

Circumstanțele extreme ale acestui caz au dus la decizia luată. Aceste circumstanțe au fost prezentate în lucrarea consiliului executiv care a fost publicată la 16 august 2018.

ENCJ își propune să îmbunătățească cooperarea și buna înțelegere reciprocă între Consiliile pentru justiție și membrii sistemului judiciar al statelor membre ale Uniunii Europene. Acest obiectiv aduce împreună o responsabilitate comună de a susține fundamentul ordinii juridice europene comune, în special statul de drept și independența sistemului judiciar în cadrul ordinii respective. Statele membre sunt libere să-și organizeze sistemele judiciare într-un mod pe care îl consideră potrivit, însă există anumite standarde minime care trebuie respectate.

***
ENCJ a efectuat o vizită și în Ungaria, în luna iulie, tot pentru probleme legate de independența Justiției.
În 9 și 10 iulie, delegația ENCJ a călătorit în Ungaria pentru o vizită de curtoazie la Consiliul Național Maghiar pentru Justiție. Au avut loc întâlniri cu membrii Consiliului și Kees Sterk, președintele ENCJ, s-au adresat pe teme precum autoguvernarea și rolul consiliilor pentru justiție . 
Delegația sa întâlnit, de asemenea, cu ministrul justiției, care a explicat că a fost însărcinat cu două chestiuni importante: evaluarea administrării sistemului judiciar și instituirea noului sistem al instanțelor administrative. 
Viktor Vadasz, membru al Consiliului Judiciar Național Maghiar (OBT), a scris un articol cu ​​titlul: "Criza în administrația judiciară maghiară?" care oferă o perspectivă excelentă asupra provocărilor cu care se confruntă OBT. 
Delegația Consiliului ENCJ și-a oferit sprijin membrilor OBT și a promis că Consiliul va continua să monitorizeze evoluțiile din Ungaria. 
***
Urmează România?

Niciun comentariu: