luni, 31 iulie 2017

Liberalii văd altfel România


Vrem să oferim mai mult decât speranță generațiilor care ne urmează, vrem să oferim o bază solidă ancorată în principii identitare clare, liberal-conservatoare şi o direcţie pe termen lung, complet asumată.

Libertatea este valoarea politică centrală a doctrinei partidului nostru. Afirmăm cu tărie faptul că nu poate fi concepută libertatea politică în absența libertății economice. Separarea celor două conduce în orice sistem social și politic la anularea ambelor și deschide calea cea mai directă spre încălcarea drepturilor omului și a libertăților cetățenești.

Credem într-un sistem constituțional democratic, bazat pe principiul separării puterilor în stat și pe votul liber al cetățenilor. Dezechilibrul puterilor, slăbirea uneia sau alteia dintre instituțiile fundamentale ale statului, încălcarea principiilor transparenței în decizia și acțiunea instituțiilor publice nu pot conduce decât spre forme inacceptabile de corupție, de abuz și limitare a libertăților individuale și colective.

Libertatea politică, libertarea economică, egalitatea de șanse și libertatea fiecărui cetățean de a acționa pentru împlinirea idealurilor sale sunt temelia progresului într-o societate modernă. În absența lor nu este posibilă  dezvoltarea, în consecință nu poate fi garantată securitatea fiecărei persoane în parte și a societății în ansamblul său.

Partidul Național Liberal trebuie să afirme și să acționeze constant pentru apărarea și realizarea acestor principii. Scopul nostru este de a transforma România într-o țară în care cetățenii își pot împlini potențialul, în care le sunt respectate și răsplătite creativitatea, munca, responsabilitatea.

Sursa: Programul politic al PNL pentru perioada 2017-2021. Imagine preluată de la prietenul Dumitru Dima.

Niciun comentariu: