vineri, 17 iulie 2009

Ai nostri ca brazii.Componenţa comisiilor parlamentare

Instituţii - 16-07-2009 - 12:23

În urma propunerii Conferinţei preşedinţilor, Parlamentul European a votat cu privire la componenţa comisiilor parlamentare permanente pentru următorii doi ani şi jumătate.

La propunerea Conferinţei preşedinţilor, Parlamentul constituie comisii permanente ale căror atribuţii sunt prevăzute în anexa la regulamentul de procedură. Alegerea membrilor acestor comisii are loc în timpul primei perioade de sesiune a Parlamentului nou ales şi din nou la încheierea unei perioade de doi ani şi jumătate.

Componenţa comisiilor

Alegerea membrilor comisiilor şi ai comisiilor de anchetă are loc după desemnarea candidaţilor de către grupurile politice şi deputaţii neafiliaţi. Conferinţa preşedinţilor prezintă Parlamentului o serie de propuneri. Componenţa comisiilor reflectă, în măsura posibilului, componenţa Parlamentului.

Prezentăm în continuare membrii titulari din România în comisiile parlamentare permanente conform propunerii Conferinţei Preşedinţilor, în ordine alfabetică, precum şi propunerile pentru funcţiile de vicepreşedinte de comisie. Alegerea vicepreşedinţilor are loc în cadrul reuniunilor constitutive ale comisiilor, reuniuni ce se desfăşoară astăzi (12 comisii) şi luni, 20 iulie, la Bruxelles.

Comisia pentru afaceri externe (AFET) -76 membri

Norica NICOLAI (ALDE)
Ioan Mircea PAŞCU (S&D), vicepreşedinte
Cristian Dan PREDA (PPE)
Adrian SEVERIN (S&D)

Subcomisia pentru securitate şi apărare (SEDE) -30 membri
Norica NICOLAI (ALDE), vicepreşedinte

Subcomisia pentru drepturile omului (DROI) - 30 membri

László TŐKÉS (PPE)

Comisia pentru dezvoltare (DEVE) - 30 membri

Corina CREŢU (S&D), vicepreşedinte

Comisia pentru comerţ internaţional (INTA) - 29 membri

George BECALI (NA) - rog a observa ca Gigiiiiiiiiiiii va lucra pentru comertul international al PE unde isi va pune in valoare priceperea. De groazaaaaaaaaa !
Iuliu WINKLER (PPE)

Comisia pentru bugete (BUDG) - 44 membri

Comisia pentru control bugetar (CONT) - 29 membri

Cătălin Sorin IVAN (S&D)
Monica Luisa MACOVEI (PPE)

Comisia pentru afaceri economice şi monetare (ECON) - 48 membri

George Sabin CUTAŞ (S&D)
Theodor Dumitru STOLOJAN (PPE), vicepreşedinte

Comisia pentru ocuparea forţei de muncă şi afaceri sociale (EMPL) - 50 membri

Elena BĂSESCU (PPE)
Rovana PLUMB (S&D)
Traian UNGUREANU (PPE)

Comisia pentru mediu, sănătate publică şi siguranţă alimentară (ENVI) - 64 membri

Elena Oana ANTONESCU (PPE)
Daciana Octavia SÂRBU (S&D)
Claudiu Ciprian TĂNĂSESCU (NA)

Comisia pentru industrie, cercetare şi energie (ITRE) - 55 membri

Ioan ENCIU (S&D)
Adina Ioana VĂLEAN (ALDE)

Comisia pentru piaţa internă şi protecţia consumatorilor (IMCO) - 39 membri

Cristian Silviu BUŞOI (ALDE)

Comisia pentru transport şi turism (TRAN) - 45 membri

Marian-Jean MARINESCU (PPE)
Silvia Adriana ŢICĂU (S&D), vicepreşedinte

Comisia pentru dezvoltare regională (REGI) - 49 membri

Victor BOŞTINARU (S&D)
Petru Constantin LUHAN (PPE)
Iosif MATULA (PPE)
Ramona Nicole MĂNESCU (ALDE)

Comisia pentru agricultură şi dezvoltare rurală (AGRI) - 45 membri

Vasilica Viorica DĂNCILĂ (S&D)
Rareş Lucian NICULESCU (PPE), vicepreşedinte

Comisia pentru pescuit (PECH) - 24 membri

Comisia pentru cultură şi educaţie (CULT) - 32 membri

Cătălin Sorin IVAN (S&D)
László TŐKÉS (PPE)
Tudor Corneliu VADIM (NA)

Comisia pentru afaceri juridice (JURI) - 25 membri

BODU Sebastian Valentin (PPE), vicepreşedinte

Comisia pentru libertăţi civile, justiţie şi afaceri interne (LIBE) - 55 membri

Monica Luisa MACOVEI (PPE)
Csaba SÓGOR (PPE)
Renate WEBER (ALDE)

Comisia pentru afaceri constituţionale (AFCO) - 25 membri

Comisia pentru drepturile femeii şi egalitatea de gen (FEMM) - 35 membri

Comisia pentru petiţii (PETI) - 35 membri

Victor BOŞTINARU (S&D)
Adina Ioana VĂLEAN (ALDE)

Niciun comentariu: