luni, 22 octombrie 2018

Declarație – angajament privind legislația în domeniul justiției și în domeniul penal

PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL, consecvent principiilor asumate încă de la înființarea sa pentru apărarea democrației, a drepturilor și libertăților fundamentale, a egalității în fața legii și a separației puterilor în stat, militând pentru o justiție independentă și accesul neîngrădit la actul de justiție, pentru integritatea în exercitarea funcțiilor publice și pentru o Românie puternică în cadrul Uniunii Europene, adoptă prezenta 

Declarație – angajament privind legislația în domeniul justiției și în domeniul penal 

În calitate de inițiator al demersurilor pentru sesizarea Comisiei de la Veneția, prin intermediul Adunării Parlamentare a Consiliului Europei, cu privire la modificările aduse Legilor Justiției, Codului Penal și Codului de Procedură Penală,

Ținând cont de prestigiul și expertiza Comisiei Europene pentru Democrație prin Drept (Comisia de la Veneția), general acceptată la nivelul organismelor internaționale, precum și al tuturor statelor europene,

Având în vedere apelurile succesive ale Comisiei Europene, ale Consiliului Europei, ale GRECO, precum și ale majorității statelor occidentale partenere ale României, prin intermediul ambasadelor acreditate la București, de a folosi constructiv recomandările Comisiei de la Veneția,

Evidențiind faptul că rapoartele Comisiei de la Veneția vor constitui bază de analiză și decizie la nivelul Comisiei Europene, a Parlamentului European și a altor organisme internaționale în care România ca stat este parte sau va deveni parte,

Amintind angajamentele României de la momentul aderării la Uniunea Europeană în privința respectării principiilor statului de drept, a luptei împotriva corupției și a drepturilor și libertăților fundamentale,

Partidul Național Liberal se angajează și cere același lucru și celorlalte partide parlamentare:

1. Să susțină suspendarea de la aplicare, în regim de urgență, fie printr-o inițiativă legislativă parlamentară, fie pe calea unei Ordonanțe de Urgență, a modificărilor aduse Legii 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor, Legii 304/2004 privind organizarea judiciară, Legii 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, atât prin pachetul de legi adoptate de Parlament (Legea 242/2018, Legea 207/2018, Legea 234/2018), cât și prin Ordonanțele de Urgență (90/2018 și 92/2018),

2. Să susțină punerea în deplin acord a acelor prevederi legale, care trebuie să facă obiectul unor noi reglementări, cu recomandările cuprinse în rapoartele Comisiei de la Veneția.

3. Să susțină solicitarea adresată Comisiei de la Veneția de asistență, la nivel parlamentar, în procesul de legiferare în domeniul Legilor Justiției, a Codului Penal și a Codului de Procedură Penală, în strânsă legătură cu experții Comisiei Europene.

4. Să voteze respingerea inițiativelor care modifică Codul Penal și Codul de Procedură Penală, aflate în procedură legislativă și care se află în dezacord cu recomandările Comisiei de la Veneția. 

5. Să susțină amendarea Codului Penal și a Codului de Procedură Penală, pentru punerea în acord cu deciziile de neconstituționalitate ale Curții Constituționale (adică, doar cele care au generat ieșirea din vigoare a unor norme legale), precum și cu directivele Uniunii Europene, în urma unui amplu proces de consultare publică cu societatea civilă, organizațiile profesionale și actorii relevanți din sistemul judiciar.

Ludovic Orban,
Președintele PNL

Niciun comentariu: