joi, 18 octombrie 2018

Revocarea „Impostorului poporului”

Comunicat de presă al senatorului PNL Iulia Scântei: De ce trebuie revocat imediat ‘Impostorul Poporului’

În calitate de Senator PNL și membru al Comisiei Juridice a Senatului, voi solicita conducerii PNL în cadrul primei ședințe a Biroului Executiv, sesizarea Birourilor permanente ale celor două Camere ale Parlamentului pentru declanșarea procedurii parlamentare de revocarea din funcție a lui Victor Ciorbea ca urmare a încălcării de către acesta, cu rea-credință, a atribuțiilor prevăzute în Legea de funcționare a instituției Avocatului Poporului (Legea nr. 35/1997) și a jurământului de investire în demnitatea publică de Avocat al Poporului.

Revocarea din funcţie a Avocatului Poporului, ca urmare a încălcării Constituţiei şi a legilor, se face de Camera Deputaţilor şi de Senat, în şedinţă comună, cu votul majorităţii deputaţilor şi senatorilor prezenţi, la propunerea birourilor permanente ale celor două Camere ale Parlamentului, pe baza raportului comun al comisiilor juridice ale celor două Camere ale Parlamentului.

De ce trebuie revocat din funcție Victor Ciorbea?

Delegarea către unul dintre adjuncții săi (a celui specializat chiar pe domeniile de referință "justiţie, poliţie, penitenciare, armată") a atribuției de a sesiza în scris și direct Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a Ordonanţei de Urgență privind Legile Justiției era o obligație legală a Avocatului Poporului menită să asigure continuitate instituției.

Fuga în concediu pe banii mulți plăți de contribuabilul român și nedelegarea deliberată a atribuției de semnare a unei sesizări la CCR cu privire la neconstituționalitatea Ordonanței de Urgentă privind Legile Justitiei pentru a facilita astfel blocarea activității DNA arată că Victor Ciorbea nu a fost și nu este Avocatul în slujba apărării drepturilor şi libertăţilor persoanelor fizice în raporturile acestora cu autorităţile publice.

Este Avocatul infractorilor, singurii beneficiari direcți ai efectelor acestei odioase Ordonante de Urgenta care paralizează întreaga activitate a procurorilor DNA, sistând de facto, lupta anticorupție din România.

Conform Legii 35/1997, Adjuncţii Avocatului Poporului îndeplinesc, în ordinea stabilită de Avocatul Poporului, atribuţiile acestuia în caz de imposibilitate temporară a exercitării funcţiei, respectiv în concediul de odihnă al domnului V. Ciorbea.

Avea Victor Ciorbea obligația legală să delege această atribuție? DA!

Potrivit art. 15 din aceeași lege, Avocatul Poporului îndeplinește atribuțiile expres prevăzute în sarcina sa. Legea nu prevede suspendarea exercitării vreuneia dintre atribuțiile sale pe durata concediului de odihnă. Cum ar fi ca toate instituțiile statului să înceteze să funcționeze când le pleacă în concedii șefii cu leafa proaspăt crescută? 

Mai mult, legea prevede că Avocatul Poporului poate delega exercitarea acestor atribuţii adjuncţilor săi sau unor persoane cu funcţii de conducere din cadrul instituţiei.

Delegarea este facultativă atunci când Avocatul Poporului este în activitate la birou, dar delegarea devine obligatorie atunci când titularul funcției, acum Victor Ciorbea, se află în imposibilitate temporară a exercitării funcţiei. 

Mai mult, legiuitorul a protejat continuitatea atribuțiilor Avocatului Poporului, reglementând expres încetarea mandatului acestuia în situația unei imposibilități de a-şi îndeplini atribuţiile mai mult de 90 de zile.

Pentru o imposibilitate temporară a exercitării funcției (până în 90 de zile), mandatul Avocatului Poporului nu încetează, dar acesta trebuie să își delege atribuțiile către adjuncți tocmai pentru a asigura continuitatea acestei importante instituții.

Ar fi rămas la latitudinea adjunctului desemnat, facultatea de a decide dacă sesiza sau nu CCR cu această excepție de neconstituționalitate (pentru că legea nu prevede imperativ obligația Avocatului Poporului de a sesiza CCR).

Principalul partid de Opoziție, PNL are tot dreptul să ceară revocarea din funcție a lui Victor Ciorbea conform art. 9 alin. (2) din Legea 35/1997 pentru încălcarea legii și neîndeplinirea cu bună - credință și imparțialitate a atribuțiilor sale astfel cum îl obliga jurământul depus în plenul Parlamentului. 

Iulia Scântei,
Senator PNL

Niciun comentariu: