sâmbătă, 12 noiembrie 2016

O sinecură de la Călin Popescu Tăriceanu pentru Emil Constantinescu. O mizerie de lege !

Știu. S-a mai scris despre inițiativa legislativă a lui Emil Constantinescu, presa serioasă a tot tras semnale de alarmă dar eu abia acum am aflat cât de groasă este „gluma”. Nu este doar groasă, este o mizerie.

AgerpresIohannis a trimis la reexaminare Legea privind înființarea Institutului de Studii Avansate pentru Cultura și Civilizația Levantului

Obiecțiile Președintelui sunt întemeiate. Evident că vor ajunge pe masa de lucru de la Senat a forțosului Călin Anton Popescu Tăriceanu, președintele Senatului, cel care a făcut demersurile necesare pentru ca proiectul de lege să capete finalitate parlamentară având în vedere interesele lui personale, relația cu Emil Constantinescu și alții care stau ascunși în spatele lui Constantinescu. Are el ceva de câștigat din această mizerie. Ce va face Tăriceanu până la 11 decembrie ? Naiba știe ! O mai apuca să apere „creația” lui Constantinescu ? Aia este întrebarea. Dacă PSD va ajunge iar la putere împreună cu ALDE, nu este exclus ca Tăriceanu să redevină șef la Senat și atunci Președintele Iohannis va primi legea așa cum este pentru a o promulga. Piei Satano !

Căutând pe net despre acest așa-zis institut am găsit la HotNews o informație mai ciudată.
ISACCL urma sa se infiinteze ca "institutie publica de interes national, cu personalitate juridica, fiind recunoscut de World Academy of Art and Science (Academia Mondiala de Arte si Stiinte) drept centru de excelenta". Potrivit PressOne,  aceasta este o entitate infiintata in 1960 si compusa din 730 de specialisti care activeaza/au activat in domenii precum: arta, stiinte ale naturii, stiinte sociale etc. WAAS are sediul in California si statut de fundatie privata, fiind insa scutita de plata taxelor. Din Consiliul de Administratie al WAAS face parte si Emil Constantinescu, care e membru de onoare al Asociatiei Romane pentru Clubul de la Roma.
Atunci cand proiectul a fost adoptat in Senat acesta a fost sustinut de presedintele forului, Calin Popescu-Tariceanu, unul dintre initiatori, precum si de colegii sai de partid Daniel Barbu si Cristiana Anghel, in prezenta lui Emil Constantinescu, cel care a explicat la randul sau de ce este necesar acest institut. 
Măi tată ! Asta deja seamănă cu o grupare de crimă organizată !

Am găsit, de data asta la Senat, punctul de vedere al Guvernului dar și al Academiei Române. Guvernul nu este de acord. Salariații institutului se preconizează să aibă statut de funcționari publici, așa cum arată Președintele Iohannis finanțarea este ambiguă, dar de fapt se va face de la bugetul de stat iar cheltuielile suplimentare cu fondul de salarii sunt de 2,5 mil lei anual. În condițiile în care noi avem un deficit cronic de funcționari publici care să asigure necesarul corespunzător al serviciilor publice, senatorul Tăriceanu mai adaugă încă 20 care să taie frunza la câini. Pentru că aceștia muncesc pentru nimic, de fapt. La ce finalitate va ajunge munca în acest așa-zis institut ? Ce va face Senatul cu rezultatul cercetărilor ? Frecții la picioare de lemn ?

Punctul de vedere al Academiei Române este edificator. Chiar dacă tonul este civilizat, chiar dacă nu recomandă aruncarea la gunoi a inițiativei legislative, ce se spune acolo este deranjant. Constantinescu și Tăriceanu își bat joc de noi, pe banii noștri. Măgăreața asta preconizată de Emil Constantinescu și Tăriceanu cu susținerea „doctă” a lui Daniel Barbu și în special a Cristianei Anghel obligă la cheltuieli suplimentare, de la sediu, la amenajarea lui specială, la alte institute în alte țări, achiziții de carte și documente care astăzi nu există în bibliotecile românești, achiziții cartografice  ...

ACADEMIA ROMÂNĂ
Cabinet Vicepreședinte

PUNCT DE VEDERE
privind oportunitatea înființării
Institutului de Studii Avansate a Culturii și Civilizației Levantului

La solicitarea de a ne exprima punctul de vedere referitor la propunerea legislativă privind înființarea unui așa-numit Institut de Studii Avansate a Culturii și Civilizației Levantului (desemnat în continuare ISACCL), vă comunicăm următoarele:

Oportunitatea unui astfel de institu la nivel actual al potențialului științific național nu ni se pare justificată, întrucât centrele de cercetări academice, universitare și muzeale din România nu dispun în momentul de față decât de un număr foarte redus de autentici specialiști capabili să abordeze cu competență problemele complexe legate de civilizația Levantului, iar aceștia sunt aproape în totalitate ajunși la o vârstă înaintată.

Precizăm să pentru o tratare doctă a chestiunilor respective este nevoie de arabiști, turcologi, bizantiniști, semitologi, politologi etc. cu preocupări statornice în domeniu, specializați în centre științifice autorizate din Orient și Occident, cu atât mai mult cu cât tematica avută în vedere de inițiatorii ISACCL nu se regăsește decât cu totul tangențial în programele studiilor universitare din România.

Departe de noi intenția de a tăgădui relevanța prospectării profesioniste a arealului levantin, atât de bogat în tradiții culturale străvechi și extrem de important prin evoluția sa dinamică, greu previzibilă, din contemporaneitate. Pentru constituirea preconizatului ISACCL, ar fi fost însă absolut necesare pregătiri prealabile persuasive și responsabile, extinse pe parcursul multor ani, constând din disponibilizarea unor posturi de cercetare în câteva instituții ale căror sfere de interes să se extindă spre arealul levantin, precum Institutul de Studii Sud-est Europene și Institutul de Istorie din București, Institutul de Arheologie din Iași, Universitatea din Cluj-Napoca etc. De importanță esențială ar fi, de asemenea, constituirea unei biblioteci specializate pentru documentarea cercetătorilor, întrucât sursele disponibile în bibliotecile publice din țară și pe internet sunt restrictive și nesigure.

În plus, drept măsură preparatorie prealabilă s-ar impune înființarea unor centre/institute de cercetări românești la Istanbul, Ierusalim și eventual în alte orașe, după modelul Accademiei di Romania de la Roma șia la institutelor țărilor occidentale disipate în tot Orientul Apropiat.

Propunerea ca ISACCL să fie plasat în subordinea Parlamentului ni se pare neadecvată, dat fiin că acesta are cu totul alte competențe și nu va fi în măsură să-i asigure o coordonare corespunzătoare. Pe de altă parte, Consiliul științific recomandat pentru ISACCL nu poate fi eficient prin structura sa numerică exagerat de stufoasă, întrucât majoritatea din cei 25 de membri nu au preocupări aferente activităților preconizate de ISACCL. De altfel, esențială este componența și înzestrarea colectivului ISACCL și nu cea a Consiliului științific.

Nu înțelegem de ce se dorește ca ISACCL să fie plasat sub obiediența unui organism cu un evantai de preocupări luxuriante, precum Academia Mondială de Artă și Știință, și nu a unor instituții specializate în prospectarea civilizației levantine.

Trebuie, de asemenea, relevate deficiențele în expunerea de motive privind necesitatea înființării ISACCL, ca și stabilirea țintelor sale de cercetare. Chiar dacă eventual se pot invoca incongruențe perpetuate în definirea precisă a limitelor „spațiului istoric al Levantului”, accepțiunea adoptată în acest sens de promotorii inițiativei legislative nu este pertinentă. Astfel, în arealul în discuție sunt nominalizate patru entități: Orientul Mijlociu, nordul Africii, Balcanii și Caucazul, ceea ce este cu totul eronat, întrucât în noțiunea de Levant nu se integrează Orientul Mijlociu (Afganistan, Irak, Iran), ci Orientul Apropiat (Israel, Liban, Siria), nu se include tot nordul, ci doar nord-estul Africii, nu se inserează întreeaga Peninsulă Balcanică, ci cel mult extremitatea sa meridională (Grecia, Turcia Europeană) și nici măcar una din țările caucaziene ! Pornindu-se de la premisele teritoriale nebuloase, nici nu este de mirare că percepția geopolitică asupra zonei luate în vizor se află în grea suferință.

Ar mai fi de remarcat că însăși titulatura ISACCL nu a fost prea fericit aleasă, de vreme ce, potrivit terminologiei românești, noțiunile de cultură și civilizație acoperă grosso modo aceeași semantică, sedemnată prioritar în mediile savante germanofone prin Kultur, iar în cele francofone și anglo-saxone prin civilisation/civilization. Epitetul Avansate este și acesta neavenit și lipsit de modestie pentru o instituție care de-abia tinde să se înfiripeze. De altfel, numeroase enunțuri din proiectul de lege conțin formulări mai puțin adecvate privind ansamblul evoluției istorice a Levantului.

În concluzie, considerăm că, în stadiul actual al disponibilităților științifice și culturale ale țării, crearea ISACCL nu este justificată, căci o cercetare fără specialiști și fără dotări complementare (bibliotecă, cabinet cartografic etc.) și, totodată, lipsit de îndrumare competentă nu poate fi productivă. Dacă se preconizează ca într-un anumit moment să se constituie un astfel de institut, se va impune pregătirea cu migală a unui personal calificat de bună condiție intelectuală pe lângă institute academice și universitare din țară și străinătate, cu afinități pentru istoria Levantului, capabil să întrețină un dialog științific elevat cu partenerii de pe alte meridiane - orientale și occidentale. Pe de altă parte, cei ce își vor asuma în viitor coordonarea ISACCL (cu o altă titulatură !) vor trebui să-i definească perimetrul de activitate și să-i reformuleze obiectivele în mod coerent.

Acad. Victor Spinei
Vicepreședinte al Academiei Române
26.04.2016

Niciun comentariu: