luni, 18 iulie 2016

Direcții de acțiune propuse de PNL privind aniversarea centenarului Marii Uniri de la 1918 !

Rezoluție a Partidului Național Liberal privind aniversarea centenarului Marii Uniri de la 1918
Partidul Național Liberal supune atenției societății românești, partidelor și decidenților politici, sociali, instituțiilor guvernamentale și societății civile un set de direcții de acțiune pe care le considera fundamentale pentru a recupera în cel mai scurt timp posibil decalajul de dezvoltare al României fata de potențialul său de progres.
În acest sens, Partidul Național Liberal pornește de la o abordare pragmatică asupra situației sociale și economice și subliniază importanta concentrării eforturilor naționale într-o gândire onestă pentru o reclădire, precum și pentru o nouă modernizare a României.
'Prin noi înșine' este dictonul liberalilor care poate aduce din nou bunăstare românilor, dacă în spatele său se așează împreună energiile care unesc societatea, iar nu cele care o dezbina.
Față de cele menționate
Având în vedere împlinirea a 100 de ani de la Marea Unire de la 1918, eveniment în care Partidul Național Liberal, prin înaintașii noștri, a avut un rol determinant pentru împlinirea aspirației strămoșești,
Luând în considerare faptul că actul Marii Uniri s-a petrecut la Alba Iulia, oraș cu semnificație istorică deosebită pentru eforturile românilor de a deveni o națiune recunoscută și un stat independent,
Observând nevoia că Partidul Național Liberal să promoveze programele și măsurile necesare pentru a atinge nivelul de prosperitate așteptat de români, în acord cu resursele umane și materiale existente în țara noastră,
Constatând în interiorul societății românești fracturi speculate în interes politicianist, care au determinat degradarea imaginii clasei politice în ansamblu, reducând astfel implicarea alegătorilor și adâncind nemulțumirea față de actul politic,
Subliniind nevoia iminenta de a contura un Proiect de Țară, bazat pe principiile democrației liberale, care să facă cinste actului Marii Uniri, să pună în valoare spiritul românesc și să determine un standard de viața european,
În acord cu Programul de guvernare al PNL și cu proiectul candidatului PNL la alegerile prezidențiale din 2014, care pun accent asupra momentului împlinirii a 100 de ani de la Marea Unire, prin programul' România 100+',
Salutând înființarea la nivelul Guvernului a Departamentului CENTENAR, care va coordona la nivel național manifestațiile prilejuite de Ziua Marii Uniri,
Partidul Național Liberal adopta prezenta Rezoluție:
Înaintează Guvernului propunerea ca orașului Alba Iulia să i se acorde statutul de Capitală a Marii Uniri, respectând astfel semnificația istorică a evenimentului din 1918. PNL susține că evenimente principale ale Centenarului Unirii să fie organizate în colaborare cu autoritățile din Alba Iulia. În acest sens, este necesară alocarea de urgență de către Guvern a resurselor financiare pentru reabilitarea infrastructurii istorice, cu precădere a Sălii Unirii și a Muzeului Național al Unirii din Alba Iulia, precum și pentru realizarea Monumentului Unirii.
PNL cere declanșarea unui proces accelerat de monitorizare și de înlesnire a măsurilor necesare realizării lucrărilor de infrastructură rutieră. Unificarea regiunilor istorice ale României, interconectându-le prin intermediul cailor de comunicații, antrenează unificarea economică a țării. Partidul Național Liberal pune un accent major pe dezvoltarea rețelei de autostrăzi a României, întrucât aceasta reprezintă forța motrice pentru evoluția economică, industrială, crearea de noi locuri de muncă, consolidarea turismului, circulația mărfurilor, consolidarea conexiunilor economice strategice. Constituie o urgență majoră finalizarea în timpul cel mai scurt a tronsoanelor de autostrada în lucru și începerea lucrărilor pentru segmentele Sibiu — Pitești și Tg. Mureș — Iași.
Partidul Național Liberal susține dezvoltarea capitalului autohton și cultivarea spiritului întreprinzător necesar unei dezvoltări economice solide, bazată de investiții. În completarea măsurilor de relaxare fiscală pe care PNL le promovează, considerăm ca autoritățile publice trebuie să-și schimbe radical atitudinea față de întreprinzători, pentru a deveni un sprijin în dezvoltarea afacerilor autohtone, și nu o frâna în activitatea economică.
Partidul Național Liberal propune declanșarea unui amplu proces de digitalizare a administrației publice centrale și locale, cu scopul de a reduce birocrația la un nivel minim. Urmărim principiul conform căruia autoritățile nu vor mai solicita cetățenilor informații sau documente prezumate a fi deținute deja de instituții ale statului. La nivelul Parlamentului și Guvernului, PNL va susține demararea unui proces de revizuire legislativă cu scopul de a sistematiza, codifica, clarifica, transparentiza actualul cadru legislativ. Cetățenii trebuie să beneficieze de acces real la legislația pe care se prezumă că o cunosc și în fața căreia răspund, dar și să fie scutiți de proceduri birocratice inutile.
Partidul Național Liberal considera îngrijorătoare problema demografică a României, cu perspective dramatice pe termen mediu și lung, și propune măsuri de stimulare a natalității și facilități de natură a remedia deficitul demografic. Partidul Național Liberal susține familia activă, prin soluții integrate care corelează elemente din domeniul educațional, de sănătate și de muncă.
Partidul Național Liberal privește sănătatea ca pe un domeniu vital, care trebuie să beneficieze de măsuri urgențe de reformă, în paralel cu o finanțare adecvată și judicioasă. Sistemul de sănătate devine pe termen mediu o prioritate națională, cu obiectivul de a ajusta starea de sănătate a populației și de a garanta în mod real dreptul fundamental prevăzut de Constituție.
Proiectul România Educată reprezintă pentru PNL o inițiativă de reașezare a valorilor societății românești în care se va implica activ cu scopul de a cultiva prin reforma sistemului educațional, integritatea, onestitatea, munca și performanța generațiilor viitoare.
Partidul Național Liberal promovează drepturile cetățenilor români din afara țării, militând pentru a facilita exercitarea drepturilor fundamentale ale acestora și pentru cultivarea spiritului românesc în comunitățile din diaspora.
În spiritul evenimentelor de la 1918, Partidul Național Liberal susține parcursul european al Republicii Moldova și integrarea sa în Uniunea Europeană, considerând acest proces ca fiind singura evoluție istorică firească care leagă cele două țări.
18 iulie 2016
Departamentul de Analiza Politica și Comunicare PNL

Niciun comentariu: